Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бухгалтерський облік

 4. Боярко І. М. Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку. - C. 8-13.
 5. Воляк Л. Р. Обліково-аналітичне забезпечення управління нарощенням асиміляційних можливостей відтворення природно-ресурсного потенціалу. - C. 14-19.
 6. Камінська Т. Г., Шатковська Л. С. Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю. - C. 20-25.
 7. Метла О. С. Методика обліку капітальних витрат на розвідку та оцінку запасів корисних копалин у відповідності з методом благополучних зусиль. - C. 26-33.
 8. Моссаковський В. Б. Про необхідність перебудови бухгалтерського обліку в Україні. - C. 34-40.
 9. Проданчук М. А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку. - C. 41-48.
 10. Рожелюк В. М. Моделювання процесу організації обліку переробних підприємств на основі інформаційно-процесного підходу. - C. 49-54.
 11. Столярчук Н. М. Облік комерційного використання інноваційної продукції. - C. 55-61.
 12. Фінанси та оподаткування

 13. Аранчій В. І., Лесюк А. С. Оцінка ймовірності настання банкрутства сільськогосподарських підприємств. - C. 62-69.
 14. Вовчак О. Д., Надієвець Л. М. Діяльність страхових компаній як фінансових посередників: світовий досвід та можливості для України. - C. 70-74.
 15. Волошин Ю. М. Механізм податкового контролю трансфертного ціноутворення в АПК. - C. 75-79.
 16. Гнидюк І. В. Децентралізація бюджетної системи: досвід Словаччини та перспектива для України. - C. 80-87.
 17. Ґоел С. Управління прибутком на підприємствах автомобільного сектора Індії: огляд корпоративного управління. - C. 88-97.
 18. Лисенок О. В. Оцінка впливу зміни депозитних ресурсів банків на валовий внутрішній продукт. - C. 98-101.
 19. Обиход К. О. Сутність і складові кошторису у державному секторі. - C. 102-107.
 20. Онисько С. М., Шолудько О. В., Содома Р. І. Моніторинг кредитних ризиків банків-кредиторів АПК. - C. 108-115.
 21. Синютка Н. Г. Аналіз розвитку ринку муніципальних запозичень в Україні: чинники та тенденції. - C. 116-123.
 22. Шаповал Л. П., Перепелиця І. С. Імітаційне моделювання фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств. - C. 124-129.
 23. Аудит, аналіз і контроль

 24. Старенька О. М. Організація контролю в оперативному управлінні промисловим підприємством. - C. 130-135.
 25. Чудак Л. А. Удосконалення внутрішньогосподарського контролю в кормовиробництві на основі застосування ланцюга цінності. - C. 136-141.
 26. Економіка та менеджмент

 27. Коваленко О. В. Акценти розвитку інноваційних підприємств продовольчого комплексу в рухомо-нестійкій системі економіки України. - C. 142-147.
 28. Костенко О. М., Краєвський В. М. Маржинальний аналіз в підвищенні ефективності діяльності підприємств та поліпшенні управління її рівнем. - C. 148-152.
 29. Крушельницький М. В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України. - C. 153-158.
 30. Рудик В. К. Роль ризик-менеджменту у системі організації пенсійного менеджменту. - C. 159-163.
 31. Відомості про авторів. - C. 164-170.
2015
№ 3 (69)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського