Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24652/2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Облік і фінанси
: наук.-вироб. журн..- Київ
Oblik i finansy

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бухгалтерський облік

 4. Бездушна Ю. С. Посилення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансово-майновий аспект. - C. 8-12.
 5. Жураковська І. В. Відображення складових інтелектуального капіталу у звітності підприємств України. - C. 13-19.
 6. Камінська Т. Г., Колеснікова О. М. Облікове забезпечення управління фінансовими ризиками. - C. 20-25.
 7. Михасик О. Д. Особливості відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами в іноземній валюті. - C. 26-29.
 8. Пантюхова А. В. Концептуальні підходи до тлумачення економічної сутності земельних ресурсів як об’єкта бухгалтерського обліку. - C. 30-35.
 9. Сорокина Е. С. Прикладные аспекты учета материальных затрат и их влияние на производственную себестоимость эфиромасличной продукции. - C. 36-43.
 10. Столярчук Н. М. Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції. - C. 44-49.
 11. Ходзицька В. В., Івченко Л. В. Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання. - C. 50-55.
 12. Цюцяк А. Л. Порівняльна оцінка способів облікового відображення виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного господарства. - C. 56-63.
 13. Цюцяк І. Л. Сучасний стан та удосконалення порядку облікового відображення капіталу в дооцінках. - C. 64-70.
 14. Фінанси та оподаткування

 15. Sandeep Goel Earnings Management Behaviour of Telecom India: A Review of MTNL and Bharti Airtel Ltd.. - C. 71-77.
 16. Вдовенко О. С. Фінансова звітність у забезпеченні фінансової безпеки аграрних підприємств. - C. 78-81.
 17. Лещух І. В. Податковий контроль великих платників податків: іноземний досвід та вітчизняна практика. - C. 82-88.
 18. Мальований М. І. Стан та проблеми фінансового забезпечення системи пенсійного страхування України. - C. 89-95.
 19. Руденко В. В. Зарубіжний досвід формування та реалізації інвестиційної політики держави. - C. 96-101.
 20. Трусова Н. В. Механізм реалізації державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. - C. 102-108.
 21. Аудит, аналіз і контроль

 22. Воляк Л. Р. Моніторинг формування асиміляційного потенціалу агросфери регіону. - C. 109-114.
 23. Мазур В. П. Удосконалення інформаційної бази аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. - C. 115-119.
 24. Огійчук М. Ф., Василішин С. І. Економетричне моделювання ефективності використання оборотних засобів сільськогосподарських підприємств. - C. 120-126.
 25. Економіка та менеджмент

 26. Гайдуцький І. П. Концепція глобального антивуглецевого фонду для фінансування сталого низьковуглецевого розвитку. - C. 127-132.
 27. Гуцаленко О. О. Ринок органічної продукції рослинництва як складова частина аграрного ринку України. - C. 133-137.
 28. Dyakonova M. V., Stepanova S. V. Development of Tourism as One of Solutions to Problem of Rural Youth Employment in Republic of Karelia. - C. 138-143.
 29. Мельничук Д. П. Складові людського капіталу: традиційний та альтернативний підходи. - C. 144-148.
 30. Наукові ідеї живі

 31. Світлій пам'яті Г. Г. Кірейцева – Людини, Вченого, Вчителя. - C. 149-151.
 32. Відомості про авторів. - C. 152-156.
2014
№ 1 (63)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського