Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж24261/2009/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Економіка та держава
: міжн. наук.-пр. журн..- Київ
Ekonomika ta derzhava

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Актуально

 4. Федоренко В. Г., Грищенко І. М., Вітковський О. С. Фактор вищої освіти в інноваційній економіці cінгапуру. - C. 4-7.
 5. Економічна наука

 6. Криклій А. С., Боровікова М. О. Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення. - C. 8-9.
 7. Крейдич І. М. Державна політика управління економічним зростанням. - C. 10-14.
 8. Круш П. В. Антикризова політика національних держав: загальне і особливе. - C. 15-17.
 9. Орлова Н. С., Іващенко А. І. Стратегічне управління розвитком економіки України. - C. 18-20.
 10. Лабурцева О. І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту. - C. 21-23.
 11. Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й. Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств. - C. 24-29.
 12. Бугрова О. О., Бугров О. В. Інноваційні принципи інтегрованої логістики. - C. 30-32.
 13. Марченко О. І. Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності. - C. 33-36.
 14. Лихолет С. І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності. - C. 37-38.
 15. Кудря Я. В. Нова наукова парадигма управління корпораціями в машинобудуванні України. - C. 39-44.
 16. Шевченко Н. В. Роль іро у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств. - C. 45-46.
 17. Бондаренко В. М. Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей. - C. 47-50.
 18. Манів С. З. Інтелектуальний потенціал: його суть та складові. - C. 51-55.
 19. Боднарчук В. В. Енергозбереження — основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки. - C. 56-58.
 20. Ворсовський О. Л. Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України. - C. 59-62.
 21. Лівшиц В. Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України. - C. 63-65.
 22. Михайловська О. В. Український інтернет-сегмент в глобальному інформаційному середовищі інвестиційної діяльності. - C. 66-70.
 23. Костенко О. М. Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства. - C. 71-72.
 24. Крічка Н. М. Методика та організація обліку і аналізу основних засобів. - C. 73-75.
 25. Дінєв Йордан Дімітров Економічні перспективи України та болгарії на світовому ринку туристичних послуг. - C. 76-78.
 26. Державне управління

 27. Балашов А. М. Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку. - C. 79-82.
 28. Ільченко-Сюйва Л. В., Бабій Л. В. До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі оон. - C. 83-86.
 29. Паращич І. М. Проблеми реалізації прав пацієнтів в російській федерації, латвії, естонії та грузії (досвід для України). - C. 87-89.
 30. Халецька А. А. Державна політика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення. - C. 90-92.
 31. Клименко І. В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування". - C. 93-96.
 32. Плющ В. О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні. - C. 97-99.
 33. Яценко О. А. Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні. - C. 100-102.
 34. Драган І. О. Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства. - C. 103-105.
 35. Скрипничук Т. В. Вітчизняна практика дозвільної діяльності в умовах впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь. - C. 106-109.
 36. Гаврилов А. О. Державне регулювання будівельної діяльності на стадії проектування. - C. 110-112.
 37. Проблеми зайнятості та ринку праці

 38. Краюшкін В. А. Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою. - C. 113-115.
 39. Губар О. В. Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини. - C. 116-119.
 40. Економічна література

 41. Крейдич І. М. Монографія "Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання". - C. 120.
2009
№ 6 (78)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського