Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23574/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Часопис Київського університету права
: укр. наук.-теорет. часоп..- Київ
Chasopys Kyivskoho universitetu prava

 1. Титул, зміст.
 2. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України. - C. 4.
 3. Усенко І. Б. Академік В. М. Корецький як історик права (до 125-річчя від дня народження вченого). - C. 8-14.
 4. Бедрій М. М. Правові звичаї Cтародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин. - C. 15-18.
 5. Десятник В.О. Критично-правове мислення: межі наукового пізнання. - C. 19-23.
 6. Дудар C. К. Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС. - C. 23-26.
 7. Дудченко О. С. Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр.. - C. 26-30.
 8. Кахнич В. С. Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р.. - C. 30-34.
 9. Макаренко Л. О. Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності. - C. 34-37.
 10. Міхневич Л. В. Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової установи. - C. 38-41.
 11. Середюк В. В. Відповідальність держави як елемент поняття "правова держава". - C. 42-45.
 12. Терела Г. В. Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.). - C. 46-50.
 13. Гончар Д. В. Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу. - C. 50-53.
 14. Мельничук Н. С. Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа II та їх поширення у Галичині. - C. 53-59.
 15. Приступлюк В. Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні. - C. 59-62.
 16. Свириденко Г. В. Правомірна поведінка: вивчення та розгляд у нових реаліях. - C. 62-65.
 17. Толкачова Г. В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація. - C. 65-68.
 18. Цись С. С. Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння. - C. 69-72.
 19. Чубата М. В. Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР. - C. 73-78.
 20. Юхта О. Г. Захист прав дітей від сімейного насильства. - C. 78-82.
 21. Батанов О. В. Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні. - C. 82-86.
 22. Антонов В. О. Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз. - C. 86-90.
 23. Стрєльцова О. В. Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект). - C. 90-93.
 24. Хорт І. В. Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект. - C. 93-97.
 25. Волкотруб Л. В. Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці. - C. 98-101.
 26. Сметана В. В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: доктринальний аспект. - C. 101-105.
 27. Бабич В. А., Чернюк Д. С. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. - C. 106-109.
 28. Буханевич О. М. Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг. - C. 110-113.
 29. Довгань О. Д. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку. - C. 114-118.
 30. Калмикова Я. С. Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві. - C. 119-122.
 31. Піцикевич В. В. Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України. - C. 123-127.
 32. Борбунюк О. О. Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні. - C. 127-132.
 33. Джуринський О. В. Адміністративно-правові спори у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності за участю юридичних осіб. - C. 132-135.
 34. Бакаянова Н. М. Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України. - C. 136-139.
 35. Бондар І. В. Участь адвоката в нотаріальному процесі (посвідчення договорів). - C. 139-143.
 36. Дем’янова О. В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання. - C. 143-147.
 37. Джавадов Х. А. Общие основы формирования методологии исследования проблем эффективности гражданского судопроизводства. - C. 148-151.
 38. Лепех C. М. Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін. - C. 151-155.
 39. Олефір А. О. Правовий статус Національного банку України як фактор дестимулювання інноваційної діяльності. - C. 155-161.
 40. Синенко С. В. Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту. - C. 161-165.
 41. Калашнікова О. О. Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів. - C. 166-169.
 42. Кондратова А. М. Проблеми спадкування окремих видів об'єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства. - C. 170-172.
 43. Корнєва П. М. Щодо механізму реалізації принципу справедливості в соціальному забезпеченні в Україні. - C. 172-175.
 44. Кравченко І. І. Реалізація арештованого майна через електронні торги у виконавчому процесі України. - C. 176-178.
 45. Кузнець О. М. Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем. - C. 178-183.
 46. Сергієнко Н. А. До питань відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішень у цивільних справах. - C. 183-186.
 47. Фурса Є. Є. Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання. - C. 186-191.
 48. Чабан О. А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на права людини в сфері охорони здоров’я. - C. 191-194.
 49. Бошицький Ю. Л., Швантнер М. Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики. - C. 195-200.
 50. Андрусів У. Б. Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи. - C. 201-207.
 51. Когут Н. Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності. - C. 208-212.
 52. Яшарова М. М., Матат А. В. Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні. - C. 213-216.
 53. Троцюк Н. В. Адміністративно-правовий захист авторських прав. - C. 216-219.
 54. Кобецька Н. Р. Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин. - C. 220-225.
 55. Коломієць Н. В. Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 2). - C. 226-230.
 56. Письменський Є. О. Реалізація кримінально-правової політики шляхом криміналізації та декриміналізації: аналіз поточних законодавчих ініціатив. - C. 230-234.
 57. Chackiewicz Malgorzata Wybrane aspekty przestępczości transgranicznej na przykładzie przemytu narkotyków. - C. 234-239.
 58. Аракелян Р. Ф. Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації. - C. 240-244.
 59. Байжанов О. А. До питання реалізації функції прокуратури з представництва інтересів держави в суді відповідно до нового Закону України "Про прокуратуру". - C. 244-248.
 60. Біцай А. В. Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні. - C. 248-251.
 61. Брух Х. І. Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 "Примушування до вступу в статевий зв'язок" КК України. - C. 251-256.
 62. Влад С. Ф. Історія становлення виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх. - C. 256-261.
 63. Івахненко О. А. Хуліганські діяння: загальне поняття та об’єкти злочинів. - C. 261-265.
 64. Муратова С. О. Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення. - C. 265-270.
 65. Перелигіна Р. В. Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів. - C. 271-274.
 66. Чорней С. В. Осудність як передумова винності та кримінальної відповідальності. - C. 274-278.
 67. Кубієвич С. П. Міжнародно-правова відповідальність Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб’єкта міжнародного права sui generis. - C. 279-281.
 68. Марчук Р. П. Питання міжнародної взаємодії при розслідуванні корупційних злочинів. - C. 282-285.
 69. Отрош М. І. Міжнародно-правове значення титулів Папи Римського. - C. 285-289.
 70. Білляр К. Л. Загальна характеристика правотворчої діяльності Міжнародної морської організації (ІМО). - C. 289-293.
 71. Горобець Н. Г. Огляд стану виконання рішень Європейського Суду з прав людини в контексті захисту права власності. - C. 293-299.
 72. Стрілець Б. В. Свобода руху капіталу та інвестиційна діяльність у Європейському Союзі. - C. 299-304.
 73. Трощенко І. О. Загальний механізм та сфера застосування Регламенту "Рим ІІ" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов’язань. - C. 305-308.
 74. Muszynski Mariusz, Osiejewicz Joanna EU Member States’ anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law. - C. 309-316.
 75. Bisztyga Andrzej General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan. - C. 317-321.
 76. Węgrzyn Justyna Safety of the child as the consumer on the market of toys in the Polish law . - C. 321-326.
 77. Buzás Péter The Convention on Human Rights and Biomedicine: European consensus or lowest common denominator?. - C. 327-332.
 78. Бошицька К. Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи. - C. 333-336.
 79. Васюк М. М. Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації. - C. 336-339.
 80. Вдовиченко Л. О. Адміністративна юстиція у Франції: пропозиції для України. - C. 340-343.
 81. Санченко Д. Є. Становлення профспілок як показник зрілості громадянського суспільства. - C. 343-347.
 82. Суліма Ю. О. Доступність як критерій оцінки якості надання адміністративних послуг. - C. 347-350.
 83. Топча А. О. Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України. - C. 350-353.
 84. Шостаковський М. Л. Сутнісна характеристика держави: основні підходи. - C. 354-356.
 85. Дудоров О. О. Сучасні наукові підходи до вдосконалення протидії злочинам у сфері службової діяльності. - C. 357-358.
 86. Бєлов Д. М. Нова змістовна монографія про конституційні основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні. - C. 358-360.
 87. Кузнецов В. В., Вознюк А. А. Актуальне дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх. - C. 360-363.
 88. Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення". - C. 364-364.
 89. Фінал конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: "Права людини в сучасному світі: погляд молоді". - C. 364-365.
 90. Міжнародна науково-практична конференція "VІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького". - C. 365-366.
 91. Співпраця кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій з Українським союзом промисловців і підприємців з питань інтелектуальної власності. - C. 366-366.
 92. Майстер-клас політичного та громадського діяча А. В. Раханського. - C. 366-367.
 93. Візит Радника Президента Грузії, секретаря з іноземних справ Президента Грузії, пана Тенгіза Пхаладзе до КУП НАНУ. - C. 367-367.
 94. Лекція народного депутата України VIII скликання В. Купрія. - C. 367-367.
 95. Майстер-клас доктора Університету Зелена Гура (Польща) Йоанни Осієвич. - C. 367-368.
 96. Візит Голови академічного співтовариства Михайла Балудянського Міхала Вархоли до КУП НАНУ. - C. 368-368.
 97. Науково-практичний семінар "Модель ООН: KULMUN–2015". - C. 368-368.
 98. Цикл майстер-класів доктора наук, професора Університету Зелена Гура (Польща) Богдана Гальчака. - C. 369-369.
 99. 3-я міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста". - C. 369-370.
 100. Публічні лекції пана Сіім Калласа. - C. 370-370.
 101. Презентація стипендіальних програм для навчання у Франції. - C. 370-371.
 102. Офіційний візит делегації Університету м. Кан (Нормандія, Франція) до КУП НАНУ. - C. 371.
 103. Міжнародна науково-практична конференція "Україна–ЄС. Сучасні технології, економіка та право". - C. 371.
 104. Редакційні повідомлення. - C. 372.
2015
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського