Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Бойко Л. М. Теоретичні аспекти економічного регулювання земельних відносин у сільському господарстві. - C. 8-14.
 4. Величко О. В. Сутність економічного потенціалу підприємства. - C. 15-20.
 5. Glushchenko O. V. Financial system: in search of a new paradigm. - C. 21-30.
 6. Жабин А. П., Кандрашина Е. А. Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера. - C. 31-41.
 7. Пальчук О. І. Роль інтелектуальної власності в реалізації стратегії економічного розвитку в економіці знань. - C. 42-49.
 8. Panchenko Y. G., Kiriakova M. Y. The implementation of creating shared value concept in multinational corporations. - C. 50-56.
 9. Пархоменко О. В. Інформація і знання в інноваційній діяльності. - C. 57-65.
 10. Янковець Т. М. Взаємозв’язок потенціалу, економічної безпеки та розвитку економічних систем. - C. 66-73.
 11. Grgurevic N., Draskovic M., Delibasic M. Institutional factors of economic development with in SEE6. - C. 74-81.
 12. Ramli A. The strategy for SME’s in ASEAN economic community 2015: Makassar city case study. - C. 82-88.
 13. Adambekova A. A., Amankeldi N. A. The impact of government regulation on creating conditions to ensure quality of higher education. - C. 89-98.
 14. Adaskova D., Zubro T. Strategic and economic aspects of a military nuclear programme. - C. 99-107.
 15. Близкий Р. С. Ресурсосбережение и транспарентность отношений в современном развитии экономики. - C. 108-113.
 16. Куничка М., Ранета Л., Греш М. Украина и ОЭСР: целесообразность государственной поддержки инвестиций. - C. 114-121.
 17. Кушнерук А. С. Моделі, інструменти та стратегії корпоративного зростання в економіці України. - C. 122-131.
 18. Новак І. М. Значення інститутів інвестування у забезпеченні розвитку аграрної сфери. - C. 132-140.
 19. Petrukha N. M., Petrukha S. V. Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy. - C. 141-148.
 20. Sahaidak-Nikitiuk R. V., Demchenko N. V., Kozyryeva O. V. Organizational and methodological framework for pharmaceutical clusters formation and development. - C. 149-154.
 21. Tolysbayev B. S., Kirdasinova K. A., Sabirova R. Industrial innovative policy of Kazakhstan: current status and development prospects. - C. 155-161.
 22. Транченко Л. В. Туризм як пріоритетний напрям розвитку сільської економіки. - C. 162-168.
 23. Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків. - C. 169-176.
 24. Бєлялов Т. Е. Взаємозв’язок бюджетування та фінансового планування на підприємствах легкої промисловості. - C. 177-181.
 25. Brzozowska A., Dacko M., Kalinichenko A. Sources and determinants of enterprises’ innovativeness. - C. 182-188.
 26. Данчук В. Д., Козак Л. С., Данчук М. В. Стрес-тестування підприємницької діяльності підприємства з використанням синергетичного методу оцінювання ризиків. - C. 189-198.
 27. Лень В. С., Перетятько Ю. М. Методи нарахування амортизації та відтворення основних засобів. - C. 199-205.
 28. Makariuk O. V., Melnyk L. G., Moskalenko B. A. Investment potential of the defence industrial complex enterprises in Ukraine. - C. 206-214.
 29. Мрихіна О. Б., Стояновський А. Р., Міркунова Т. І. Перспективи стартап-компаній у контексті конкурентоспроможного розвитку українського ринку високих технологій. - C. 215-225.
 30. Nobanee H., Ellili N. O. D. Does credit policy affect the performance of Saudi construction companies?. - C. 226-234.
 31. Oleksiv I. B., Lisovych T. Y., Shulyar R. V. Formation of organizational change realization ability within the system of enterprise control. - C. 235-241.
 32. Stadnyk V. V., Zamazii O. V. Innovative factors in the system of value-based management of an industrial enterprise. - C. 242-249.
 33. Темченко О. А. Оцінювання ефективності застосування відкритої гірничої технології з позиції енергоємності. - C. 250-257.
 34. Zeleznyakova I. L. Economic effects of existing facilities restoration in urban housing. - C. 258-262.
 35. Височина А. В., Самусевич Я. В., Тихенко В. С. Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону. - C. 263-269.
 36. Yerkinbayeva L. K., Kalymbekova Zh. K. Economic and legal problems of state regulation of production and use of alternative energy in Kazakhstan. - C. 270-279.
 37. Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними. - C. 280-285.
 38. Moskalenko A. M., Volkohon V. V. Economic grounding for ecologically safe strategy of mineral fertilizers use. - C. 286-293.
 39. Hadrabova A., Bilopilska O., Sauer P. History of household waste management: comparison of Ukraine and the Czech Republic after 1990. - C. 294-303.
 40. Bataev A. V. Perspectives for development of the pension system in Russia on the basis of actuarial calculations. - C. 304-312.
 41. Згалат-Лозинська Л. О. Удосконалення професійної орієнтації на основі прогнозування тенденцій ринків праці та освітніх послуг. - C. 313-323.
 42. Кусаинова А. Ж. Человеческий капитал: особенности проявления и отражение качества жизни. - C. 324-332.
 43. Martynenko M. V. The role of the system of organisational knowledge in the development of competency-based training of industrial employees. - C. 333-343.
 44. Harakal’ova D., Harakal’ova L’. Employment of university teachers in Slovak Republic. - C. 344-351.
 45. Черненок К. П. Оцінювання ефективності фінансування національної пенсійної системи. - C. 352-357.
 46. Бачо Р. Й. Функціонування Моторного (транспортного) страхового бюро України на національному ринку небанківських фінансових послуг. - C. 358-364.
 47. Kuzheliev M. O., Sokyrko O. S. Insurance services market development: international experience and Ukrainian realia. - C. 365-371.
 48. Reznikova V. V., Orlova O. S. Accounting policy of business entities according to the legislation of Ukraine. - C. 372-381.
 49. Serikbayeva A. M. Financial management performance in commercial banks of Kazakhstan. - C. 382-391.
 50. Фоміна О. В. Принципи управлінського обліку. - C. 392-397.
 51. Хромей В. В. Внутрішньогосподарський контроль витрат виробничої діяльності. - C. 398-403.
 52. Andreishina N. B. Research on stability of supply and demand equilibrium model using the D-partition method. - C. 404-409.
 53. Барна М. Ю. Підходи до вибору домінант підвищення ефективності розвитку системи внутрішньої торгівлі України. - C. 410-420.
 54. Братюк В. П. Сутність кібер-злочинів та страховий захист від кібер-ризиків в Україні. - C. 421-427.
 55. Головань О. О., Олійник О. М., Шишкін В. О. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням асимптотичних методів. - C. 428-433.
 56. Kerimkulov S., Teleuova S., Tazhbenova G. Measuring chaotic and cyclic fluctuations of Cass freight index: Expenditures. - C. 434-445.
 57. Яценко А. А. Особливості інформаційного забезпечення державного фінансового контролю у сфері охорони здоров’я. - C. 446-451.
 58. Відомості про авторів. - C. 452-475.
2015
№ 9 (171)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter