Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гриценко Л. Л. Систематизація наукових поглядів на взаємодію держави та бізнесу в інвестиційній сфері. - C. 8-15.
 4. Князь С. В., Косовська В. В. Обґрунтування необхідності створення трансферної системи промислових підприємств. - C. 16-23.
 5. Медяник Н. В., Штапова И. С. Национально-глобальные императивы устойчивого развития общества. - C. 24-35.
 6. Момот Т. В., Філатова І. О., Конопліна О. О. Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження. - C. 36-44.
 7. Никифоров А. Є. Ризики інноваційно-інвестиційної діяльності та їх роль у розвитку економіки. - C. 45-52.
 8. Safonova V. Y. Innovation studies and innovative capacity of education system: economic and theoretical implications. - C. 53-57.
 9. Якубів В. М., Горогоцька Н. І., Якубів Р. Д. Управлінська модель забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств шляхом впровадження диверсифікаційних процесів. - C. 58-65.
 10. Галушка О. М. Еволюція використання інструменту конкурентної девальвації лідерами світового господарства. - C. 66-75.
 11. Kramar I. Y., Panukhnyk O. V., Marynenko N. Y. Trends of foreign direct investment in Ukrainian economy. - C. 76-82.
 12. Ponomarov D. E. Enterprise financial stability under the influence of external economic factors: Ukrainian realia today. - C. 83-90.
 13. Бабець І. Г. Внутрішні чинники зовнішньоекономічної безпеки України в умовах євроінтеграції. - C. 91-99.
 14. Branyi A., Jozsa L., Machova R. The role of social capital elements: Hungarian winery networks case study. - C. 100-110.
 15. Забуранна Л. В., Попрозман Н. В. Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК. - C. 111-118.
 16. Zagurskiy О. N. The influence of informal institutions on efficiency of the state agrarian policy. - C. 119-123.
 17. Paliukh O. M. Economic assessment of public finance impact on production efficiency in agricultural sector of Ukraine. - C. 124-132.
 18. Братковська К. О. Мінімізація витрат на енергоресурси підприємств водопостачання та водовідведення на мікроекономічному рівні. - C. 133-143.
 19. Бреус С. В. Проблеми та перспективи забезпечення економічної безпеки вітчизняних вищих навчальних закладів. - C. 144-149.
 20. Гончар В. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України – запорука фінансової безпеки держави. - C. 150-158.
 21. Євчук Л. А. Роль управління грошовими потоками в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. - C. 159-164.
 22. Kucher A. V., Kucher L. Y. Expert assessment of economic losses caused by soil degradation at agricultural enterprises. - C. 165-169.
 23. Лісун Я. В., Хлістунова Н. В. Формування системи управління стратегічною гнучкістю підприємств. - C. 170-176.
 24. Levushkina S. V., Elfimova J. M., Labenko O. M. Ensuring the sustainable development of small and medium entrepreneurship. - C. 177-187.
 25. Martyniuk O. A. Actual forms of agrarian business organization under contemporary conditions. - C. 188-192.
 26. Мостенська Т. Л., Білан Ю. В., Мостенська Т. Г. Ризик-менеджмент як чинник забезпечення економічної безпеки підприємств. - C. 193-203.
 27. Ушеренко С. В., Шевчук Н. В. Ефективність управління капіталом національних металургійних підприємств. - C. 204-212.
 28. Харенко А. О., Бурляй О. Л., Бортник Т. І. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами. - C. 213-225.
 29. Грищенко В. Ф., Древаль О. Ю., Грищенко І. В. Управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки. - C. 226-238.
 30. Zabedyuk M. S. Endogenous development of Ukrainian regions: study on international experience applicability. - C. 239-244.
 31. Skalickova J. Differentiation of regions in Czech Republic based on economic indicators. - C. 245-256.
 32. Слава С. С. Двокритеріальне просторове кластерування пріоритетних видів економічної діяльності в регіоні. - C. 257-263.
 33. Modzelewska D., Kalinichenko A. V. Economic efficiency of biological remediation for contaminated soil. - C. 264-271.
 34. Hadrabova A., Bilopilska O., Sauer P. History of household waste management: comparison of Ukraine and Czech Republic before 1989. - C. 272-280.
 35. Cernota M., Dziura B. Adaptation of natural resources and disaster risk management: two approaches to one problem. - C. 281-287.
 36. Janas K., Kucharchik R. Financing under emergency cases in Slovak Republic. - C. 288-292.
 37. Grencikova A., Spankova J., Karbach R. Current trends in enterprise employment policies in Slovak Republic. - C. 293-301.
 38. Криворучко М. Ю. Дослідження міжрегіональної конвергенції в рівні життя населення України. - C. 302-307.
 39. Ushakov D., Zhmykhova N. International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union). - C. 308-317.
 40. Harakal’ova L., Lipkova L’., Gress M. Education policy of the European Union and its reflection in the strategy "Europe 2020". - C. 318-326.
 41. Аймурзина Б. Т., Берстембаева Р. К., Бейсенова Л. З. Направления активизации фондового рынка в финансовом обеспечении экономики Казахстана. - C. 327-336.
 42. Вахновська Н. А., Іщук Л. І., Поліщук В. Г. Сучасні податкові інновації як пріоритетна складова фінансового інжинірингу бізнес-процесів в Україні. - C. 337-342.
 43. Istomina N. O. Transition to programme budgeting: current problems and their solving. - C. 343-348.
 44. Жолаева М. А. Концептуальные подходы к организации системы управленческого контроля в страховых компаниях. - C. 349-359.
 45. Камінська Т. Г. Методологія бухгалтерського обліку та контролю як їх гносеологічний базис. - C. 360-371.
 46. Mykhailovyna S. O., Shaiko O. G., Olyadnichuk N. V. Business accounting of expenses on machine and tractor fleet and improvement of its documentary support. - C. 372-379.
 47. Samchynska Y. B., Vinnyk M. O. Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency. - C. 380-388.
 48. Шатілова О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю. - C. 389-394.
 49. Bataev A. V. Cost-effectiveness evaluation of smart cards introduction in financial institutions. - C. 395-401.
 50. Безугла Ю. Є. Сценарії розвитку економічної діяльності підприємств. - C. 402-407.
 51. Rzymowski W., Surowiec A. Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis. - C. 409-426.
 52. Захаркін О. О., Костель М. В., Захаркіна Л. С. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати. - C. 427-441.
 53. Kalyuzhna N. G. Model for estimation of enterprise management system potential based on fuzzy logic inference. - C. 442-449.
 54. Полозова Т. В. Формування ознакового простору діагностики інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства. - C. 450-460.
 55. Roskladka A. A. Formation of nominal values of the process indicators under fuzzy-stochastic uncertainty. - C. 461-466.
 56. Відомості про авторів. - C. 467-490.
2015
№ 8 (170)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського