Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Айнабек К., Жумабекова М. Критериальный подход к оценке эффективности менеджмента сферы услуг. - C. 8-13.
 5. Вахович І. М., Потьомкіна О. В., Олександренко І. В. Концептуальні засади розвитку теорії "людського капіталу". - C. 14-21.
 6. Джаналеева А. А., Хамзин Е. Ж. Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя. - C. 22-33.
 7. Лещук В. П. Умови переходу на процесне управління промисловими підприємствами в новій економіці. - C. 34-38.
 8. Літвінов О. С. Ефективність відтворення нематеріальних ресурсів підприємства. - C. 39-46.
 9. Олійник Є. В. Управління основними засобами підприємства через призму класичних та сучасних теорій. - C. 47-53.
 10. Тимощенко К. С. Функціонально-орієнтований підхід до забезпечення фінансової безпеки суб’єкта підприємництва. - C. 54-61.
 11. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 12. Bayar Y., Aytemiz L. Impact of economic freedom, political stability and economic growth in the USA on emerging Asian economies. - C. 62-73.
 13. Кузнецова Н. В. Кластерный анализ стран Азиатско-Тихоокеанского региона. - C. 74-83.
 14. Шведун В. О. Досвід країн Європейського Союзу щодо державного управління рекламною діяльністю. - C. 84-90.
 15. Економіка та управління національним господарством

 16. Abdrakhmanova A. Zh., Kuvatov M. R. The research on key competitiveness factors of the economy and agricultural export of Kazakhstan. - C. 91-98.
 17. Аltynbassov B., Saimova S., Tassova A. Bologna process in Kazakhstan: economic and legal aspects. - C. 99-108.
 18. Aftandilyants V. Y. Management consulting for public sector. - C. 109-113.
 19. Готра В. В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства. - C. 114-121.
 20. Губарєва І. О. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки національної економіки. - C. 122-129.
 21. Danisauskas G. The role of public policy in taxation: the case study of court ruling on the taxation of illegally produced product. - C. 130-137.
 22. Lontsikh N. P., Baiborodin B. A. Supply chain management: methods and tools for food production safety and risks minimization. - C. 138-143.
 23. Soloviova N. I., Fediaieva M. S. Improvement of state strategic planning based on new regulatory policy. - C. 145-151.
 24. Stradinya S. A. Clustering as a factor of innovative development. - C. 152-159.
 25. Чубукова О. Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної інфраструктури України. - C. 160-166.
 26. Shevchenko H. M., Reznik O. M. Ensuring state economic security in the area of taxation: agent-based and subject-based legal approaches. - C. 167-172.
 27. Економіка та управління підприємствами

 28. Illiashenko S. M., Shipulina Y. S., Illiashenko N. S. Knowledge management as a basis for company’s innovative development. - C. 173-181.
 29. Kim R. B., Yoon D. H., Yan C. Effects of brand experience on brand trust, brand satisfaction & brand loyalty: building SPA brands in South Korea. - C. 182-189.
 30. Mitreva E., Taskov N., Angeleski M. Approaches to business processes improvement in a graphic production company. - C. 190-201.
 31. Palyvoda O. M. Enterprise clusters in the environment of poor economic confidence. - C. 202-210.
 32. Струтинська І. В. Проблема визначення класу логістичного центру на вітчизняному ринку логістичної нерухомості. - C. 211-219.
 33. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 34. Герасимов А. Н., Громов Е. И., Пшеничный П. П. Совершенствование системы управления экономикой макрорегиона. - C. 220-228.
 35. Гладилин А. В., Есаулко А. Н., Молчаненко С. А. Организационно-экономический механизм развития совместного предпринимательства в традиционно аграрном регионе. - C. 229-235.
 36. Конурбаева Ж. Т., Рахимбердинова М. У., Мадиярова Э. С. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности машиностроения в региональной экономике. - C. 236-247.
 37. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 38. Крисак А. І. Сценарій оцінювання ефективності регулювання земельних відносин в умовах сталого розвитку. - C. 248-257.
 39. Мостенська Т. Л., Скопенко Н. С., Білан Ю. В. Екологічний та природно-кліматичний ризики у системі забезпечення продовольчої безпеки країни. - C. 258-267.
 40. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 41. Gress M., Kunychka M., Raneta L. Population dynamics in Central and Eastern Europe in the first decade of the 21st century. - C. 268-283.
 42. Ivanickova M., Mihalcova B., Pruzinsky M. Intercultural differences in the Visegrad group: the Hofstede model application. - C. 284-292.
 43. Macura R., Konda I., Koncar M. The entrepreneurial desirability within students’ intentions: Bosnia and Herzegovina case study. - C. 293-304.
 44. Паникарова С. В., Иванова А. В., Уильямс Д. Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству. - C. 305-314.
 45. Simic Antonijevic D., Vojnovic B., Grujic D. Corporate social responsibility and consumer protection in the Republic of Serbia. - C. 315-325.
 46. Гроші, фінанси і кредит

 47. Andekina R., Aimagambetova A. Financial stability of banking system: Kazakhstan case study. - C. 326-331.
 48. Барановський О. І., Левченко В. П., Поліщук Є. А. Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили. - C. 332-340.
 49. Власенко О. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні. - C. 341-346.
 50. Князь С. В., Лучко Г. Й. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні. - C. 347-354.
 51. Ластовецька Р. О. Взаємовплив обсягу неофіційних грошових переказів та рівня доларизації економіки України. - C. 355-362.
 52. Мацелюх Н. П. Структурування та ціноутворення на ринку цінних паперів. - C. 363-369.
 53. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 54. Kalibayev M. K. Audit of accounts receivable as an essential element of organization management. - C. 370-379.
 55. Kassymbekova G. R. Organization of equity accounting in second-tier banks of Kazakhstan and its control. - C. 380-389.
 56. Попова Л. В., Маслова И. А., Маслов Б. Г. Учетно-аналитическое обеспечение бюджетной поддержки сельского хозяйства. - C. 390-401.
 57. Статистика

 58. Мартиненко В. В. Макроекономічний аналіз впливу соціально-економічного розвитку на рівень економічної безпеки України. - C. 402-409.
 59. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 60. Antoniuk O. P., Korkhin A. S. Studying the interrelationship of key macroeconomic indicators of Ukraine through simultaneous equations. - C. 410-416.
 61. Колосок А. М. Електронне урядування – шлях до формування соціально відповідальної держави. - C. 417-421.
 62. Мальований М. І., Гузар Б. С., Власюк С. А. Вплив витрат системи соціального захисту на економічний розвиток: економіко-статистичний аналіз у країнах ОЕСР. - C. 422-428.
 63. Мельник Г. В., Скіцько В. І. Моделювання логістичних бізнес-процесів з використанням розфарбованих мереж Петрі. - C. 429-443.
 64. Оліскевич М. О., Козицький В. А. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці. - C. 444-456.
 65. Самигулина Г. А., Самигулина З. И. Интеллектуальное компонентно-ориентированное программное обеспечение для оценки производственных рисков. - C. 457-463.
 66. Спасская Н. В., Стеценко А. В., Такмакова Е. В. Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год. - C. 464-468.
 67. Strelchenko I. I. Modelling an effective sales strategy for enterprises selling products at the domestic market and abroad. - C. 469-474.
 68. Відомості про авторів. - C. 475-500.
2015
№ 6 (168)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського