Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Іваненко Ю. В. Економічне визначення поняття "некомерційна організація". - C. 8-19.
 5. Ларионова Н. И., Напольских Д. Л., Ялялиева Т. В. Институциональные аспекты государственного контроля эффективности развития инновационных кластеров. - C. 20-23.
 6. Никитин Ю. А., Рукас-Пасичнюк В. Г. Анализ и классификация моделей трансфера инновационных технологий. - C. 24-31.
 7. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 8. Wojtkiewicz A. Internationalization and internalization theories as tools for assessing the effects of companies’ internationalization. - C. 32-38.
 9. Ivanova E., Kordos M., Habanik J. The competitiveness of V-4 countries within the European Union. - C. 39-49.
 10. Коваленко Ю. М. Інституційний порядок фінансового сектору як системний компонент господарського порядку економіки. - C. 50-57.
 11. Kuznetsova N. V., Kuznetsova E. V. Comparative assessment of growth sustainability between China, Japan, Republic of Korea, and Taiwan: 2000 to 2010. - C. 58-67.
 12. Мікаелян С. Г. Концептуальні орієнтири розвитку світового ринку високотехнологічної продукції. - C. 68-73.
 13. Fojtikova L., Vahalik B. Trade specialisation and diversification: the case of the European Union and BRICS. - C. 74-85.
 14. Холод Б. И., Задоя А. А. Макроэкономические пропорции стран Вишеградской группы и Украины: компаративный аналіз. - C. 86-94.
 15. Економіка та управління національним господарством

 16. Aitimov B. Zh., Seriev B. A., Kopbasarova G. K. Interaction of non-profit organizations with government bodies in the fight against corruption as a basis for citizens’ economic rights protection. - C. 95-102.
 17. Бурлака В. Г. Економічне оцінювання прогнозів розвитку нафтового сектору України в умовах нестабільних світових цін на нафту. - C. 103-111.
 18. Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних галузевих кластерів в національному господарстві. - C. 112-116.
 19. Готра В. В. Умови та напрямки вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. - C. 117-123.
 20. Кушнерук А. С. Основи організації корпоративних утворень у промисловості: сутність, принципи, форми. - C. 124-132.
 21. Мартиненко В. В. Формування стратегічних пріоритетів зміцнення економічної безпеки національної економіки України. - C. 133-143.
 22. Орлов О. О., Рясних Є. Г. Проблеми оцінювання ефективності впровадження нової техніки в машинобудуванні. - C. 144-152.
 23. Петриченко П. А., Яроміч С. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму. - C. 153-160.
 24. Уажанов М. У. Основные направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики Казахстан. - C. 161-168.
 25. Економіка та управління підприємствами

 26. Берегова Г. М., Мілова Ю. Ю., Федотов К. В. Стратегічне планування у виробничому менеджменті на підприємстві. - C. 169-175.
 27. Гросул В. А., Афанасьєва М. В. Методичні підходи до комплексного оцінювання конкурентного потенціалу торговельного підприємства. - C. 176-183.
 28. Дивнич О. Д., Демиденко Л. М. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування. - C. 184-192.
 29. Карбовська Л. О. Напрями вдосконалення методичних положень рейтингового оцінювання результатів діяльності ВНЗ України. - C. 193-200.
 30. Ковбатюк М. В., Шкляр В. В. Оцінювання ефективності заходів антикризового менеджменту підприємств транспортної галузі. - C. 201-210.
 31. Марченко С. М. Дослідження попиту та ефективність використання посівної техніки на сільськогосподарських підприємствах України. - C. 211-216.
 32. Piukovic Babickovic B., Vojinovic Z., Harmath P. Implementing process organization in Serbian water supply companies. - C. 217-227.
 33. Sarmento M. P. V. Vertical separation and access pricing: effects on investment incentives. - C. 228-241.
 34. Хамитова А. А. Совершенствование управления качеством услуг общественных организаций, финансируемых государством (на примере Казахстана). - C. 242-249.
 35. Швец И. Ю., Колпакова Г. М., Eвдокимова Ю. В. Управление конкурентоспособностью объектов туристического рынка. - C. 250-256.
 36. Шостак І. В. Оцінювання ефективності систем стимулювання праці персоналу та їх вплив на результативність діяльності торговельного підприємства. - C. 257-266.
 37. Januska M., Spicar R. Risk management system development: the case of the University of West Bohemia in Pilsen. - C. 267-277.
 38. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 39. Gromov Y. I., Gerasimov A. N., Nineva E. N. Improving the tools for cost-benefit analysis and optimization planning of results in interaction of subjects within a region. - C. 278-287.
 40. Носкова Е. В., Романова И. М. Методический подход к оценке ресурсного потенциала сферы оптовой торговли региона. - C. 288-296.
 41. Фролова Е. В., Кабанова Е. Е. Направления и механизмы развития туристической привлекательности территории. - C. 297-305.
 42. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 43. Bogoslavska A. V. Special features of land development projects in conservation areas. - C. 306-312.
 44. Kasianenko T. V., Nagornyi Y. I. Grounding the approaches to estimation of ecologically oriented innovative development. - C. 313-320.
 45. Романчук С. В. Методичні підходи до оцінювання еколого-економічної ефективності переробки відходів. - C. 321-327.
 46. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 47. Альжанова Н. Ш., Нуржаубаева Р. Д. Проблемы неформальной занятости населения моногородов Казахстана в условиях глобализации. - C. 328-337.
 48. Belokobylsky S. V., Mamaev L. A., Necel A. V. HR provision for social responsibility management. - C. 338-345.
 49. Виценец Т. Н. Механизм регулирования миграционных процес сов. - C. 346-350.
 50. Honcharova S. Y., Sotnikova Y. V. Forced labor migration: current challenges for the state and the ways of their solution. - C. 351-355.
 51. Гринкевич С. С., Васильців Т. Г. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни. - C. 356-364.
 52. Karpova A. A., Zemskova O. M., Litvinova T. N. The influence of demographic transition as a consequence of qualitative transformations in world economy on economic growth. - C. 365-370.
 53. Комар В. Ю. Концептуальні засади побудови моделей творчого самоуправління підготовкою студента. - C. 371-377.
 54. Mokhlis S. Influences on malaysian business students’ retailing career preferences. - C. 378-385.
 55. Рекун Г. П., Прус Ю. І. Діагностика навчальної мотивації студентів ВНЗ. - C. 386-394.
 56. Rozborilova D., Piovarciova V., Martincova M. Investments in education as an instrument for alleviating income inequality. - C. 395-404.
 57. Сукач О. О. Удосконалення оцінювання ефективності праці на промислових підприємствах. - C. 405-412.
 58. Якимчук С. В., Никулина Т. В. Оценка эффективности функционирования системы социальной защиты населения в РФ. - C. 413-420.
 59. Гроші, фінанси і кредит

 60. Sikhimbayeva D. R., Igilik B. T. Rent component of taxes and payments for subsoil use. - C. 421-426.
 61. Тисячна Ю. С., Азізова К. М., Рац О. М. Комплексна технологія бенчмаркінгу як інструмент забезпечення фінансової безпеки банку. - C. 427-437.
 62. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 63. Skrypnyk M. I., Matiukha M. M. Compliance of managerial accounting in the context of information technology use. - C. 438-443.
 64. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 65. Аймурзина Б. Т., Садвакасова К. Ж. Рынок труда как объект прогнозирования: зарубежный опыт и возможности его применения в Казахстане. - C. 444-453.
 66. Дьомкіна О. В. Ризики при інвестиціях у розвиток персоналу сфери інформаційних технологій. - C. 454-461.
 67. Kiba-Janiak M., Cheba K., Kolakowski T. The multiple correspondence analysis of customer preferences at m-commerce market. - C. 462-469.
 68. Kunesova H., Micik M. Development of B2C e-commerce in Czech Republic after 1990. - C. 470-480.
 69. Lytvyn A. V. Applying support vector machines to financial crisis forecasting in Ukrainian insurance companies. - C. 481-492.
 70. Полуектова Н. Р., Шагарова В. М. Оцінювання ефективності використання інформаційних систем підприємств на основі аналізу стохастичної границі. - C. 493-500.
 71. Raneta L., Kunychka M. Applying cluster analysis to studying commercial diplomacy of Ukraine. - C. 501-509.
 72. Відомості про авторів. - C. 510–536.
2015
№ 5 (167)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter