Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Bunkovskiy V. I., Samarukha A. V. Production process management with consideration of risk component. - C. 8-14.
 5. Gola A., Swic A. Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management. - C. 15-22.
 6. Колодин В. С., Федотов К. В., Чернышенко М. С. Анализ и совершенствование основных принципов производственного менеджмента. - C. 23-28.
 7. Марченко О. С. Нова економіка масової співпраці як форма глобалізації економічної поведінки людини. - C. 29-35.
 8. Матюха М. М. Ітологічна концепція організації управлінського обліку та звітності. - C. 36-43.
 9. Никифорова Е. В., Вокина Е. Б., Бердникова Л. Ф. Методические аспекты стратегического анализа в определении устойчивого развития организации. - C. 44-50.
 10. Панухник О. В., Маркович І. Б. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб’єктних зв’язків. - C. 51-57.
 11. Ryzhykov V. S. System approach to economic culture development in the context of market economy. - C. 58-66.
 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 13. Karadagli E. C. Economic exposure of emerging market firms. - C. 67-74.
 14. Ломейко Ю. А. Митне регулювання і контроль у контексті розвитку зовнішньоекономічних відносин в Україні. - C. 75-93.
 15. Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України. - C. 94-104.
 16. Szkudlarek P. Sustainable development in the selected EU member states. - C. 105-114.
 17. Економіка та управління національним господарством

 18. Kubecova J., Petrach F. Performance of road freight transport enterprises during economic recession. - C. 115-122.
 19. Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Методичні підходи до управління фінансовим потенціалом підприємства. - C. 123-130.
 20. Myrzaliev B., Toltebayeva Z., Bazhirova К. Current state and development prospects of phosphoric industry in Kazakhstan. - C. 131-137.
 21. Popovic S., Toskovic J., Nikolic I. Oil production as a potential factor of economic development of the Republic of Serbia. - C. 136-146.
 22. Sadvakassov D., Orazgaliyev S. Key factors in attracting foreign direct investments in the oil and gas industry of Kazakhstan. - C. 147-154.
 23. Семак Б. Б. Формування вітчизняного ринку спецодягу на основі нанотекстилю. - C. 155-161.
 24. Те А. Л. Тенденции развития инновационной деятельности в Казахстане на современном этапе. - C. 162-174.
 25. Shyian N. I. Peculiarities of cattle-breeding development in steppe, wooded steppe and woodland zones in Ukraine. - C. 175-181.
 26. Економіка та управління підприємствами

 27. Горбоконь В. Ю. Формування ресурсного потенціалу автотранспортних підприємств. - C. 182-191.
 28. Давлетханова О. Х., Шаймухамєтова В. Р. Сутність та характеристики формування стратегій виробництва продукції на підприємствах АПК. - C. 192-197.
 29. Захаров С. В. Алгоритм введения результатов научной и инновационной деятельности малых инновационных предприятий в хозяйственный оборот регионов. - C. 198-203.
 30. Кононенко Я. В. Досвід реструктуризації та технічного переозброєння підприємства-суб’єкта ЗЕД (на прикладі АТ "Ефект", Харків). - C. 204-214.
 31. Равлик Н. В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства. - C. 215-219.
 32. Ткачук С. В., Стахурська С. А., Стахурський В. О. Специфіка формування продуктової політики підприємств сфери послуг. - C. 220-228.
 33. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 34. Akimova O. E., Volko S. K., Poluyufta L. V. Business activity in tourism in Russian rural areas: problems with motivation. - C. 229-234.
 35. Мороз М. М. Визначення терміну та розміру інвестицій для приведення до необхідної структури рухомого складу пасажирського транспорту загального користування (на прикладі м. Кременчук). - C. 235-243.
 36. Розанова Т. П., Швец Ю. Ю., Швец И. Ю. Направления развития инновационной деятельности экономики региона. - C. 244-250.
 37. Тищенко О. П. Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне. - C. 251-260.
 38. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 39. Замула И. В. Учетная составляющая управления экологическими обязательствами в соответствии с принципами устойчивого развития. - C. 261-267.
 40. Пашечко О. А. Інституційне забезпечення оптимізації використання енергетичних ресурсів з біомаси. - C. 268-275.
 41. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 42. Ерошкина Т. В., Борисенко С. С. Динамика социально-демографических показателей населения Днепропетровской области. - C. 276-284.
 43. Larionova N. I., Napolskikh D. L., Yalyalieva T. V. Theoretical approaches to improving government control systems for educational clusters development. - C. 285-288.
 44. Мурашко М. І., Назарко С. О. Віртуалізація ринку освітянських послуг. - C. 289-293.
 45. Nadim M., Amir B. Role of employee empowerment in boosting organizational commitment in public sector organizations of Pakistan. - C. 294-304.
 46. Piwowar-Sulej K., Krol-Jasinska A. The role of hr department in Poland – indications for changes in business practice. - C. 305-313.
 47. Suer O., Minibas-Poussard J. Social representations of risk: a comparison between risk-taker and risk-averse investors. - C. 314-324.
 48. Tkachuk I. Y. Citizens participation in financing activities and development of NGOs in Ukraine. - C. 325-331.
 49. Федулин А. А., Сахарчук Е. С., Лебедева О. Е. Организационные аспекты повышения квалификации специалистов в сфере туризма. - C. 332-335.
 50. Chang C.-J., Chung C.-J. Factors influence on labor share decline. - C. 336-347.
 51. Shin H.-D. Action-oriented business education case. - C. 348-355.
 52. Гроші, фінанси і кредит

 53. Azad A. K. Efficiency of commercial banks in Bangladesh. - C. 356-362.
 54. Науменкова С. В. Фінансова інклюзивність: економічний зміст та підходи до вимірювання. - C. 363-371.
 55. Татуев А. А., Бахтуразова Т. В., Касаева Т. В. Сбережения населения: противоречивая роль в расширенном воспроизводстве. - C. 372-379.
 56. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 57. Коваленко А. С. Совершенствование системы контроля материальных затрат на бальнеолечение в условиях замкнутого технологического цикла. - C. 380-388.
 58. Сметанко О. В. Розвиток методології внутрішнього аудиту. - C. 389-398.
 59. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 60. Adilova A. M. Development of project management system in telecommunications sector of the Republic of Kazakhstan. - C. 399-403.
 61. Батаев А. В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах. - C. 404-413.
 62. Іванов В. В., Міщенко В. І., Малютін О. К. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України. - C. 414-425.
 63. Kiba-Janiak M., Cheba K., Baraniecka A. The possibility of using mobile phones in supply chain management: a case study of the last link in a supply chain. - C. 426-435.
 64. Lavrinenko О., Ohotina А. The influence of enterprises’ economic activity integration into Internet environment on the economy. - C. 436-446.
 65. Stojanovic M., Regodic D. Multicriteria prediction of demand as a contemporary approach to solving the problem of stock management. - C. 447-461.
 66. Khamitov A. N., Iskakova Z. D., Khamitova G. D. Analysis of framework for building a smart city through the implementation of a smart bus stop project. - C. 462-469.
 67. Ястремська О. М., Строкович Г. В. Методичний підхід до стратегічного планування якості функціонування підприємства. - C. 470-483.
 68. Відомості про авторів. - C. 484-508.
2015
№ 4 (166)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter