Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Волошенко А. В. Корупція: історичні витоки та сучасні прояви. - C. 8-16.
 5. Кривцов А. И. Стратегия развития бизнеса и диверсификация бизнес-процессов. - C. 17-24.
 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 7. Гонда В. Энергетическая безопасность и её обeспeчeниe в Европейском Союзе. - C. 25-32.
 8. Каплан Ф., Акташ А. Р. A causality analysis of tourism revenues and economic growth on selected Mediterranean countries. - C. 33-42.
 9. Коломієць Г. М. Ризик-менеджмент як фактор сталого розвитку світової економіки. - C. 43-49.
 10. Кравець Р. А. Іноземний та вітчизняний досвід застосування форсайт-досліджень як засобу інноваційного розвитку фінансово-економічних систем. - C. 50-61.
 11. Соловчук К. О. Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах Європейського Союзу. - C. 62-68.
 12. Економіка та управління національним господарством

 13. Герасименко Г. О., Гончаров Ю. В. Характеристика та аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств легкої промисловості України. - C. 69-78.
 14. Жаубасов Б. Ж. Управление процессами как эффективный метод менеджмента: опыт Казахстана. - C. 79-92.
 15. Indrova J., Strielkowski W., Vencovska J. Determinants of tourism demand in Czech Republic. - C. 93-99.
 16. Малько К. С. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість України: чинники їх формування в сучасних умовах. - C. 100-105.
 17. Портна О. В. Методологічні засади оцінювання сукупного фінансового потенціалу країни. - C. 106-112.
 18. Економіка та управління підприємствами

 19. Буньковский В. И., Щадов И. М. Применение инструментов государственного регулирования процесса воспроизводства основных средств на предприятиях России. - C. 113-118.
 20. Vanecek D., Kubecova J. Some aspects of operational risks at enterprises of Czech Republic. - C. 119-130.
 21. Васюк Т. В. Методи дослідження та визначення економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. - C. 131-136.
 22. Zhuk M. M. Improving the financial mechanism of state support for innovative activity of business entities under market economy. - C. 137-143.
 23. Зеленчук І. Б. Механізм управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств. - C. 144-154.
 24. Irtysheva I. O., Minakova S. M. Types, purposes and formation process of the program of changes in logistics system. - C. 155-160.
 25. Neskorodeva I. I., Pustovgar S. A. The essence of enterprise financial potential within the framework of financial insolvency prevention. - C. 161-168.
 26. Kharlamova E. E., Sazonov S. P., Mordvintsev A. I. Implementing modern energy management technologies at Russian industrial enterprises. - C. 169-175.
 27. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 28. Algiev S. K. Exploring opportunities in improving management of special economic zones in Kazakhstan. - C. 176-180.
 29. Бабець І. Г. Інтелектуальна складова науково-технологічної безпеки регіонів України. - C. 181-187.
 30. Коробейникова Л. С., Скрипниченко Ю. С., Григорьева О. П. Методический подход к формированию центров опережающего социально-экономического развития в аграрном секторе экономики Ставропольского края. - C. 188-195.
 31. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 32. Nekrasenko L. A., Prokopenko O. V., Aranchiy V. I. Carbon tax as an instrument of environmental management in Ukraine. - C. 196-202.
 33. Obolenska T. Y., Tsygankova T. M., Chuzhykov V. I. Polystructural model of the EU environmental policy: an economic approach. - C. 203-209.
 34. Подольчак Н. Ю., Наливайко Н. Я. Вибір стратегії лізингу для забезпечення екологізації діяльності деревообробних підприємств. - C. 210-218.
 35. Поліщук В. Г. Особливості сучасної просторової і змістовної бази сільськогосподарського землекористування в системі земельно-іпотечного кредитування. - C. 219-226.
 36. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 37. Виценец Т. Н. Совершенствование механизмов регулирования миграционных процессов через пространственную организацию населения. - C. 227-231.
 38. Дунська А. Р., Жалдак Г. П. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств. - C. 232-239.
 39. Zaleniene I., Krinickiene E. Assessment of the contribution of women’s care economy to economic growth: Lithuania’s case. - C. 240-249.
 40. Kosolapov G. V. Methodological aspects of administrating corporate social responsibility in the system of corporate governance. - C. 250-259.
 41. Maslikhina V. Y. Interregional inequality in Russia: empirical analysis. - C. 260-265.
 42. Micik M., Eger L. Recruiting talents with social media. - C. 266-274.
 43. Одегов Ю. Г., Бабынина Л. С., Александрова Е. В. Таланты и война за них. - C. 275-281.
 44. Petrikova D., Sorokova T. International migration of future graduates in Slovak Republic. - C. 282-289.
 45. Rakauskiene O. G., Servetkiene V. Multidimensional assessment of the quality of life: Lithuania in the EU context. - C. 290-300.
 46. Тищенко А. П. Европейский подход к развитию жилищного хозяйства: ориентиры для Украины. - C. 301-309.
 47. Гроші, фінанси і кредит

 48. Берегова Г. М., Елохин В. Р., Милова Ю. Ю. Формирование лизинговой системы финансирования производственных процессов хозяйствующих субъектов. - C. 310-317.
 49. Бовсуновська Г. С. Удосконалення методичного забезпечення визначення рівня фінансової безпеки страхового ринку. - C. 318-327.
 50. Гальків Л. І., Демчишин М. Я., Крамченко Р. А. Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні. - C. 328-334.
 51. Кулик П. Л. Сутність та роль факторів впливу на реалізацію фіскального потенціалу ПДВ. - C. 335-344.
 52. Погореленко Н. П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии. - C. 345-356.
 53. Umirzakov S. S. Organizational support of corporate relations in the banking sector of Kazakhstan. - C. 357-364.
 54. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 55. Гриценко О. І., Скорба О. А. Внутрішньогосподарський контроль витрат на якість обслуговування: управлінський аспект. - C. 365-372.
 56. Панчук І. П. Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку при формуванні звітної інформації про доходи та витрати фінансової діяльності підприємств. - C. 373-378.
 57. Popovic S., Majstorovic A., Grubljesic Z. Valuation of facilities in use and application of international accounting standards. - C. 379-387.
 58. Skrypnyk M. I., Vygivska I. M. Mortgage as one of the most effective types of collateral: accounting aspects. - C. 388-392.
 59. Yaroshenko A. S., Oleksich Z. A. System approach to state efficiency audit arrangement. - C. 393-400.
 60. Статистика

 61. Єрмаченко В. Є., Дехтяр Н. А., Знахур С. В. Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення планування стратегічного розвитку туристичної галузі України. - C. 401-414.
 62. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 63. Alexandrov G. A., Vyakina I. V., Skvortsova G. G. Investment climate and investment risks: diagnostics, assessment and analysis. - C. 415-428.
 64. Васильєва Н. К. Економіко-математичні моделі розвитку регіонального м’ясо-молочного кластеру. - C. 429-435.
 65. Имрамзиева М. Я. Современное состояние развития электронных кассиров в банках второго уровня Республики Казахстан. - C. 436-442.
 66. Мурзабеков З., Милош М., Тусупова К. Решение задачи поиска стационарного состояния в трехсекторной экономической модели кластера. - C. 443-452.
 67. Perevozchikov A. G., Maltseva A. A., Basangov Y. M. Business value change forecasting within the mixed discrete-continuous model of jumps based on Browning and Poisson processes. - C. 453-466.
 68. Рудь В. Д., Божко Т. Є., Гальчук Т. Н. Впровадження новітніх інформаційних технологій навчання в Луцькому національному технічному університеті. - C. 467-472.
 69. Тен Т. Л., Когай Г. Д., Дрозд В. Г. Прогнозирование финансовой устойчивости предприятия на основе многофакторных методов управления. - C. 473-481.
 70. Uvalieva I., Smailova S., Tarifa F. Development of information analysis software for the monitoring of distributed objects within socioeconomic systems. - C. 482-491.
 71. Hudakova Stasova L., Bajus R. Process controlling and its software solution. - C. 492-502.
 72. Інформаційні повідомлення

 73. Errata Norice Errata Norice. - C. 503.
 74. Відомості про авторів. - C. 504-530.
2015
№ 3 (165)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського