Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Mok K. M. M. Sun Tzu, the Art of War and its implications in innovation and target marketing. - C. 8-13.
 4. Штулер І. Ю. Модифікація моделей розвитку національної економічної системи. - C. 14-20.
 5. Asadi T. On the effectiveness of UN security council sanctions: HSE approach to the case of Iran. - C. 21-31.
 6. Machova R., Seres Huszarik E., Toth Z. Shockvertising in selected European countries: Hofstede's dimensions analysis. - C. 32-42.
 7. Ранета Л., Куничка М., Греш М. Анализ украинского экспорта с точки зрения экономической дипломатии: гравитационная модель. - C. 43-55.
 8. Safonova V. Y., Strelchenko N. M. Foreign methods for encouraging innovation investment in higher education. - C. 56-63.
 9. Сиваненко Г. П., Торопков В. М. Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції. - C. 64-70.
 10. Chuguryan S. Global financial economic crisis and its impact on the economy of selected Nordic countries. - C. 71-76.
 11. Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я. Маркетингові дослідження готовності підприємств Львівської області до входу на ринки ЄС. - C. 77-86.
 12. Jancikova E., Strazovska L’. New trends in financing small and medium enterprises in the EU. - C. 87-95.
 13. Абрамова М. В. Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України. - C. 96-105.
 14. Пятницкая Г. Т., Жуковская В. Н. Развитие внутренней торговли: современные трансформации и приоритеты социализации. - C. 106-119.
 15. Poltorak A. S. Assessment of Ukrainian food security state within the system of its economic security. - C. 120-126.
 16. Samarina V. P., Skufina T. P., Baranov S. V. Comparative estimation of power efficiency of countries and world regions. - C. 127-136.
 17. Sotnyk I. N., Dehtyarova I. B., Kovalenko Y. V. Current threats to energy and resource efficient development of Ukrainian economy. - C. 137-145.
 18. Torekulova U. A. Analysis of technologies market in Kazakhstan. - C. 146-154.
 19. Чубінський М. А. Державне регулювання економіки безпеки дорожнього руху. - C. 155-162.
 20. Бєлякова О. В., Жуков С. А. Інноваційний потенціал і трансфер технологій на національному та регіональних ринках промислової продукції. - C. 163-171.
 21. Бовш Л. А. Макроекономічна нестабільність та її вплив на діяльність підприємств готельного господарства України. - C. 172-180.
 22. Давидов О. І. Концептуальний підхід до визначення мети управління вартістю підприємств. - C. 181-190.
 23. Machek O. Family control and firm growth: evidence from Czech Republic. - C. 191-198.
 24. Prokhorovа V. V., Us J. V., Bezuhla J. Y. Organizational and methodical support for financial management at machine-building enterprises. - C. 199-205.
 25. Trunina I. M. Development of entrepreneurship entity competitive strategy using competence-based approach. - C. 206-213.
 26. Фарат О. В., Красілич І. О. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. - C. 214-222.
 27. Szabelski J., Krawczuk A., Dominczuk J. Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements. - C. 223-233.
 28. Герасимчук З. В., Герасимчук Б. П. Роль відновлювальних джерел енергії в системі регіональної економічної політики. - C. 234-239.
 29. Пашечко О. А. Еколого-економічний механізм управління енергетичними ресурсами регіону. - C. 240-246.
 30. Сапир Е. В., Пивень Д. А. Территориальная агломерация локального уровня: перспективы создания в российском регионе. - C. 247-257.
 31. Koblianska I. I., Shevchenko T. I., Vyshnytska O. I. Management of spent chemical current sources in Ukraine: problems and ways of their solution. - C. 258-266.
 32. Moskalenko A. M. Formation of new land use in agriculture. - C. 267-276.
 33. Славік Р. В. Формування інституційного середовища розвитку рекреаційного господарства в контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі. - C. 277-284.
 34. Литвин О. Ю., Дорогань-Писаренко Л. О. Умова підвищення ефективності діяльності органів самоорганізації населення. - C. 285-289.
 35. Martincova M., Piovarciova V., Rozborilova D. New trends at labor market in the 21st century. - C. 290-295.
 36. Чучка І. М., Гаврилець О. В. Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці. - C. 296-304.
 37. Шумакова О. В., Косенчук О. В., Блинов О. А. Ресурсный кадровый центр как эффективное звено агрокластера. - C. 305-312.
 38. Janas K., Kucharсik R. Brazil elections and socioeconomic issues in Brazil election campaign 2014. - C. 313-318.
 39. Bielawski P. Empirical verification of share pricing models for 250+ companies (Warsaw stock exchange). - C. 319-330.
 40. Kneysler O. V. Problematic aspects and reformation trends of insurance market state regulation in Ukraine. - C. 331-336.
 41. Коробкіна Н. Г. Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб у Великій Британії. - C. 337-344.
 42. Огонь Ц. Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету. - C. 345-352.
 43. Ковова І. С., Семенова С. М. Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції. - C. 353-358.
 44. Поддубна Н. М. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації. - C. 359-363.
 45. Сметанко О. В. Внутрішній аудит як ключовий елемент системи протидії шахрайству в акціонерних товариствах. - C. 364-374.
 46. Якубів В. М., Шеленко Д. І., Сас Л. С. Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти. - C. 375-379.
 47. Горіна Г. О. Проблематика впровадження методології сателітних рахунків індустрії туризму. - C. 380-384.
 48. Мороз О. В., Воловодюк С. С. Проблеми і перспективи диверсифікації розвитку народногосподарського комплексу країн із транзитивною економікою. - C. 385-392.
 49. Фролов С. М., Кремень О. І., Оголь Д. О. Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни. - C. 393-398.
 50. Асылбаева А., Мухамеджанова А., Дулатбеков А. Концептуальная модель оптимизации функций государственных органов. - C. 399-407.
 51. Guryanova L. S., Klebanova T. S., Gvozdytskiy V. S. Econometric modelling of the financial regulation mechanism in regional development. - C. 408-421.
 52. Демешкант Н. А., Тужик К. Л. Модель сталого розвитку сільськогосподарського підприємства з використанням програмного забезпечення Vensim PLE. - C. 422-431.
 53. Забуранна Л. В., Зоргач А. М. Оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств. - C. 432-443.
 54. Maltseva A. A., Veselov I. N., Barsukova N. E. Research on image capital of state scientific centers in Russian Federation using the webometrics tools. - C. 444-451.
 55. Патласов О. Ю., Самарин А. М. Моделирование оценки финансового состояния участников тендеров. - C. 452-462.
 56. Shatokhin A. L. Method of assessing the level of economic security of industrial enterprises applying Harrington desirability function. - C. 463-470.
 57. Відомості про авторів. - C. 471-495.
2015
№ 11 (173)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського