Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Володіна В. О. Інноваційні інтереси підприємництва як невід'ємна складова постіндустріальної економіки. - C. 8-14.
 5. Zlatanovic D. Combining soft systems methodology and system dynamics: possibilities and limitations. - C. 15-24.
 6. Мельник Л. Г. Триалектика эволюции капитала и стоимости в процессе развития экономических систем. - C. 25-35.
 7. Miklosik A., Janovska K. Measuring maturity of project management implementation processes. - C. 36-42.
 8. Орлов О. А. Проблемы оценки инновационных проектов в машиностроении. - C. 43-51.
 9. Рижиков В. С. Економічна культура: історичний аспект, аналіз та перспективи розвитку в умовах становлення економічних відносин ринкового типу. - C. 52-58.
 10. Tkach I. I. The core function of sustainable development. - C. 59-66.
 11. Khan S.-ur-R., Sang Long C., Iqbal S. M. J. Importance of transformational leadership in project success: a theoretical framework. - C. 67-76.
 12. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 13. Hes T., Sulaiman H., Kandakov A. Impact of financialization on primary production, consumption and exports: the case of Syrian citrus market. - C. 77-91.
 14. Економіка та управління національним господарством

 15. Ashmarina S. I., Zotova A. S. The mechanisms of innovations support: the role of intercollegiate innovation infrastructure. - C. 91-98.
 16. Bykov I. A. Government relations in Russia: (dis)connecting business and state?. - C. 99-104.
 17. Гончаров Г. О. Шляхи інтенсифікації розвитку підсистеми недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва. - C. 105-112.
 18. Давильбекова Ж. Х., Чермошенцева Е. В. Инвестиционно-инновационное развитие горно-металлургического комплекса. - C. 113-122.
 19. Polukhina A. N. Development of entrepreneurship and state regulation: the case of tourism. - C. 123-129.
 20. Соловчук К. О. Перспективи розвитку інноваційно-інвестиційних процесів в аграрній сфері. - C. 130-137.
 21. Економіка та управління підприємствами

 22. Boyarynova K. О., Voitun T. V. Actualization and preconditions of enterprise's innovative adaptability estimation. - C. 138-144.
 23. Гринько Т. В., Крупський О. П. Франчайзинг як інструмент формування організаційної культури туристичних підприємств. - C. 145-154.
 24. Михайлушкин П. В., Журавлев П. В., Полтарыхин А. Л. Проблемы модернизации сбалансированной системы показателей как инструмента оценки эффективности функционирования корпоративных структур. - C. 155-161.
 25. Мишина С. В., Мишин А. Ю. Система экспресс-мониторинга финансовой безопасности предприятия. - C. 162-172.
 26. Нижник В. М., Лещук В. П. Механізм стимулювання інноваційної спроможності промислових підприємств. - C. 173-177.
 27. Orazalinova M. S. Improving governance quality in Kazakhstan companies: do we need a total shift to controlling?. - C. 178-184.
 28. Сиволапенко Н. П., Островська О. А. Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств. - C. 185-193.
 29. Фарат О. В., Красілич І. О. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств. - C. 194-201.
 30. Cho S.-H. LBO takeover: Kumho Asiana – Korea Express case study. - C. 202-214.
 31. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 32. Аверкина М. Ф. Особливості формування "зелених" логістичних систем міст України. - C. 215-219.
 33. Вдовічен А. А., Круглянко А. В. Диспропорційність розвитку регіонів: європейський досвід та його застосування в Україні. - C. 220-231.
 34. Вдовічена О. Г. Перспективи та прогнози розвитку виставково-ярмаркової діяльності в умовах економічної нестабільності: регіональний вимір. - C. 232-242.
 35. Герасимов А. Н., Громов Е. И., Гулай Т. А. Прогноз индикаторов социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. - C. 243-253.
 36. Корсак В. І. Корегування факторів впливу як інструмент формування регіональних роздрібних торговельних мереж на засадах сталості. - C. 254-260.
 37. Maltseva A. A. Sociohumanistic design of the territories of innovative development in Russian Federation. - C. 261-269.
 38. Menshchikova V. I., Tribunskaya U. G. Improvement of the infrastructure support system for business activities in different types of regions. - C. 270-275.
 39. Prokopchuk O. T., Ulyanych Y. V., Bechko V. P. Integral estimation of assets backing in Cherkasy region. - C. 276-284.
 40. Семенець А. О., Тюріна Д. М. Проблеми здійснення факторного аналізу результатів діяльності регіону в процесі моніторингу його економічної безпеки. - C. 285-291.
 41. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 42. Boiko V. V. Environmental safety of Ukraine and its regions: the economic dimension. - C. 292-301.
 43. Іртищева І. О., Стройко Т. В., Стегней М. І. Фактори та особливості екологічно сталого розвитку сільських територій в умовах глобальних викликів. - C. 302-310.
 44. Plachciak A. Environmental justice and John Rawls' concept of well-ordered society. - C. 311-320.
 45. Сотник И. Н., Мазин Ю. А. Энергосервисные компании на рынке ресурсосберегающих товаров и услуг Украины. - C. 321-327.
 46. Zimmermannova J., Cermak P. Emission allowances trading vs. environmental taxation: the case study of Czech Republic. - C. 328-337.
 47. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 48. Bashir Khodaparasti R., Forouzanfar E., Forouzanfar E. Impact of corporate social responsibility on financial performance of a bank. - C. 338-343.
 49. Boukal P., Krause J. Corporate social responsibility from a customer's perspective. - C. 344-351.
 50. Бужин А. А. Определение уровня экономической эксплуатации функционирующего человеческого капитала. - C. 352-359.
 51. Visic J. Labour productivity and employment effects of takeovers in Croatia. - C. 360-370.
 52. Гальків Л. І., Гринькевич О. С. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу. - C. 371-377.
 53. Левченко Ю. Г., Труш Ю. Л. Підвищення кваліфікації кадрів та якості праці робітників на підприємствах хлібопекарської галузі. - C. 378-381.
 54. Никоненко А. В. Маркетингові дослідження ринку робочих місць у промисловості. - C. 382-390.
 55. Ushakov D. S., Kozlova E. V. International migration as a factor of economic growth under globalizing. - C. 391-397.
 56. Гроші, фінанси і кредит

 57. Доскочинська Л. С. Вплив американського фактора на ціну золота. - C. 398-402.
 58. Лук'янов В. С. Регуляторні імперативи сучасних фінансових ринків. - C. 403-411.
 59. Lukashina O. V. Employee shares: taxation issues in Latvia. - C. 412-420.
 60. Міщенко В. І., Міщенко С. В. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції. - C. 421-428.
 61. Мусин А. К. Международно-правовой аспект эффективности противодействия отмыванию денег. - C. 429-434.
 62. Pavliv V. V. Operational risks in non-governmental pension funds: their origin and impact minimization. - C. 435-442.
 63. Чеканська Л. А. Сприяння залученню інвестицій в аграрні підприємства за рахунок кредитування банками. - C. 443-450.
 64. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 65. Качалай В. В. Облік і аналіз витрат виробництва на молокопереробних підприємствах. - C. 451-456.
 66. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 67. Благун І. С., Ільчук П. Г. Функціональний взаємозв’язок рівня інтернаціоналізації та її фінансових результатів: теоретичне узагальнення та практична інтерпретація (за даними підприємств Львівської області). - C. 457-466.
 68. Долгий В. И., Верещагина Л. С. Экономико-математическое моделирование оптимизации затрат на качество на машиностроительном предприятии. - C. 467-474.
 69. Kasyanchuk Т. V. Risk assessment of investment portfolio of a diversified group based on soft computing. - C. 475-482.
 70. Відомості про авторів. - C. 483-505.
2015
№ 1 (163)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter