Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2014/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Брагинец А. Н. Разрешение парадокса эффективности с позиции концепции управления свойствами предприятия. - C. 8-19.
 4. Гудзь Т. П. Економічна рівновага в контексті антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень. - C. 20-26.
 5. Єрмошенко М. М. Механізм формування вартості в інформаційно-енергетичній теорії вартості. - C. 27-37.
 6. Кремень В. М. Сутність поняття "фінансовий нагляд": структурно-декомпозиційний аналіз. - C. 38-45.
 7. Кучер Г. В. Фінансовий потенціал як економічна категорія. - C. 46-52.
 8. Лещук В. П. Структурно-логічна модель механізму адаптації бізнес-процесів промислових підприємств до економіки знань. - C. 53-59.
 9. Турило А. М., Зінченко О. А., Турило А. А. Суспільний інноваційний розвиток і теоретико-методологічні підходи до визначення науково-практичної категорії "економічний менеджмент підприємства". - C. 60-64.
 10. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 11. Jokic B., Siljkovic B., Dasic B. Theoretical and practical foundations of inflation targeting in transition countries with emphasis on Serbia. - C. 65-75.
 12. Економіка та управління національним господарством

 13. Assanova T. A. Market research of meat and meat products market in the Republic of Kazakhstan . - C. 76-83.
 14. Гриценко Л. Л. Обґрунтування пріоритетних джерел забезпечення інвестомісткості національної економіки України. - C. 84-91.
 15. Давильбекова Ж. Х. Развитие нефтегазового машиностроения. - C. 92-102.
 16. Должикова-Поліщук Л. В. Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю. - C. 103-112.
 17. Zakharin S. V., Denysenko M. P. Financing of higher education development in Ukraine: problems and prospects. - C. 113-119.
 18. Melnyk O. G. Structural balance of investments in innovative clusters' economic systems. - C. 120-126.
 19. Morozova I. A., Volkov S. K., Avdeyuk O. A. Development trend of Russia's tourism and hospitality sector. - C. 127-132.
 20. Turgel I. D., Vejbert S. I. Economic anti-corruption measures: foreign experience. - C. 133-140.
 21. Tsushko V. V. Property rights specification and protection in transition economies. - C. 141-148.
 22. Shukalovych V. F. Growth of dairy products markets in Ukraine and their structuring. - C. 149-154.
 23. Економіка та управління підприємствами

 24. Azarenkova G. M., Ilgovska G. V. Determination basics of the management criteria of financial capability of an economic agent. - C. 155-162.
 25. Bielikova A., Misankova M. Corporate culture as a factor of quality increase at a transport company. - C. 163-170.
 26. Бочарова И. Ю. Развитие корпоративного управления: роль совета директоров компаний. - C. 171-179.
 27. Garafonova O. I. Conditions for competitive potential formation of domestic light industry enterprises. - C. 180-185.
 28. Давидов О. І. Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління. - C. 186-195.
 29. Зайцева Л. О. Якість продукції – необхідна передумова конкурентоспроможності підприємства. - C. 196-200.
 30. Ilnytskyi D. O., Vasilkova N. V. Cyclicity in competency-based approach to education: international experience in supporting competitive positions of universities. - C. 201-210.
 31. Коберник І. В. Інструментарій механізму формування інтегрованих структур бізнесу на сучасному етапі розвитку економіки. - C. 211-217.
 32. Кривов'язюк І. В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України. - C. 218-223.
 33. Sagaidak M. P. Basic principles of building relationships with frontline personnel within internal marketing system. - C. 224-231.
 34. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 35. Ziyadin S., Takhtaeva R. Trends and problems in tourism development on the territory of Eastern Kazakhstan region. - C. 232-236.
 36. Каплунов И. А., Мальцева А. А., Дроздов В. И. Система показателей для рейтинговой оценки инновационного развития регионов Российской Федерации как элемент мониторинга эффективности трансформационных процессов. - C. 237-247.
 37. Кухарська Н. О. Розвиток ринків чинників виробництва як механізм підвищення капіталізації регіонів України. - C. 248-256.
 38. Петрушенко Ю. М., Костюченко Н. М., Данько Ю. І. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні. - C. 257-263.
 39. Рябушка Л. Б. Інтегральне оцінювання соціально-економічного розвитку муніципалітетів країн-членів Європейського Союзу. - C. 264-270.
 40. Тасмаганбетов А. Б. Развитие туристических кластеров в регионах Казахстана. - C. 271-278.
 41. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 42. Будзович Г. В. Екологічна економіка рекреаційного землекористування у сфері природокористування. - C. 279-286.
 43. Літвак О. А. Екологічне оцінювання структури земельних ресурсів регіону. - C. 287-294.
 44. Семенов В. Ф., Жупаненко А. В. Конкурентоспроможність зоологічних парків у галузі рекреації і туризму. - C. 295-300.
 45. Yalyalieva T. V. Public economic control over the efficiency of land resources management. - C. 301-304.
 46. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 47. Данилюк-Черних І. М. Стан системи розвитку персоналу вітчизняних нафтогазових підприємств та організацій. - C. 305-313.
 48. Izekenova A., Izekenova A. Analysis of pension provision modernization in Republic of Kazakhstan. - C. 314-318.
 49. Колосок А. М. Формування соціально відповідальної політики у Волинській області. - C. 319-324.
 50. Nadraga V. I. Social risks in the context of eurointegration strategies of Ukraine. - C. 325-332.
 51. Романова И. М., Носкова Е. В. Методический инструментарий исследования влияния кросс-культурных отличий на поведение потребителей. - C. 333-343.
 52. Сазонець О. М. Наукові підходи до виявлення тенденцій оплати праці в Україні і країнах світу. - C. 344-350.
 53. Soloshych O. M. Systematic approach for determining availability of logistics urban infrastructure for people with disabilities. - C. 351-355.
 54. Tleuberdiyeva S., Bissekov A., Alimbekov D. Analysis of income impact on the welfare of population in the Republic of Kazakhstan. - C. 356-365.
 55. Гроші, фінанси і кредит

 56. Artemenko D. M. Specific features of non-residential buildings appraisal pledged as collaterals for bank loans. - C. 366-372.
 57. Боголиб Т. М. Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений. - C. 373-383.
 58. Vasylyeva Т. А., Leonov S. V., Bohma S. D. The impact of implicit bank consolidation on systemic risk in the banking system of Ukraine. - C. 384-389.
 59. Ковальчук Т. Т. Державні імперативи і модель монетарної політики НБУ: проблема узгодження. - C. 390-400.
 60. Литвин В. В. Методологічні аспекти визначення тіньових заощаджень в економіці України. - C. 401-409.
 61. Matsuk Z. A. State regulation of financial services: regional aspects. - C. 410-416.
 62. Рак Р. В. Фінансова система України в контексті глобалізації міжнародної фінансово-економічної співпраці. - C. 417-424.
 63. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 64. Безверхий К. В. Оцінювання недоліків системи внутрішньогосподарського контролю підприємства. - C. 425-431.
 65. Lescheva M. G., Ivolga A. G., Labenko O. M. Special methodological aspects of economic analysis for rural territories development. - C. 432-439.
 66. Olyadnichuk N. V., Shaiko O. G., Mykhailovyna S. O. Accounting of production costs and horticultural output and improvement of its documentary support. - C. 440-446.
 67. Shumakova O. V., Kovalenko E. V., Gapon M. N. Developing a methodological approach to cost managerial accounting. - C. 447-455.
 68. Yang Y.-F., Yang L.-W., Chen Y.-S. Competition, market segmentation and financial performance: evidence from Taiwanese auditing industry. - C. 456-465.
 69. Статистика

 70. Zielinska A. Analysis of landscape parks of lower Silesian voivodship based on multidimensional statistical analysis according to sustainable development indicators. - C. 466-474.
 71. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 72. Гуреев К. А., Черный С. А., Харитонов В. А. Разработка и исследование моделей структуры социально-экономической системы и их применение. - C. 475-487.
 73. Журко Т. О., Ліцзянь Л., Шиян А. А. Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності. - C. 488-494.
 74. Konevtseva N. A. Application of quantitative methods in the analysis of economic indicators. - C. 495-498.
 75. Лановий В. В. Оцінювання ефективності впливу операцій Національного банку України на показники грошового ринку. - C. 499-510.
 76. Manzhos T. V. Optimal advertising policy for the diffusion model of innovations. - C. 511-517.
 77. Melece L., Hazners J. Evaluation of Latvia' s agri-food trade using the gravity model. - C. 518-526.
 78. Панова А. В. Квантовая модель построения национальной инновационной системы. - C. 527-533.
 79. Тalibov J. S. Defining the potential and technical zones of distribution for agricultural exports. - C. 534-538.
 80. Критика та бібліографія

 81. Розвиток облікової системи та звітність в Україні. - C. 539-542.
 82. Відомості про авторів. - C. 543-568.
 83. У наступному номері журналу. - C. 570-572.
2014
№ 9 (159)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського