Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2014/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Azimbekova A. K., Torekulova U. A. Business model classification and its role in management. - C. 8-14.
 4. Єрмошенко М. М. Наукові підходи до формування інформаційно-енергетичної теорії вартості. - C. 15-23.
 5. Кривов'язюк І. В. Феномен часу в розвитку економічних систем. - C. 24-28.
 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 7. Бурлака Г. Г. Концептуальна модель вирішення проблеми енергозабезпечення країн Євросоюзу. - C. 29-39.
 8. Gress M. Is Ukraine ready for the OECD membership?. - C. 40-49.
 9. Hernik J., Kuryltsiv R. M., Nawiesniak M. A. Assessment of rural land use development policy in Poland and Ukraine. - C. 50-55.
 10. Економіка та управління національним господарством

 11. Aleksic J., Mihajlovic V., Jovanovic T. Cost-benefit analysis of shipping container emergency shelters: the case study of the Republic of Serbia. - C. 56-66.
 12. Должикова-Полищук Л. В. Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине. - C. 67-70.
 13. Maltseva A. A., Misharin M. L. Current state of university innovative infrastructure objects in Russian Federation. - C. 71-80.
 14. Матвіїв О. В. Кластеризація фармацевтичної галузі як метод зміцнення її фінансово-інвестиційного потенціалу. - C. 81-89.
 15. Nuketaeva D., Kanagatova А., Suleimenova Z. The strategy of knowledge-based economy creating in the context of further development of Kazakhstan. - C. 90-100.
 16. Rymanov A. Public procurement methods in Russia. - C. 101-105.
 17. Саутбекова О. К., Абуов К. К. Экономическая эффективность производства мяса КРС в Северном Казахстане. - C. 106-112.
 18. Економіка та управління підприємствами

 19. Bocharova I. Y. Benchmarking corporate governance for emerging markets. - C. 113-121.
 20. Бужин О. А. Калькуляція показника собівартості підрозділу пожежної охорони підприємства. - C. 122-126.
 21. Мамонов К. А., Конопліна О. О., Гавриличенко Є. В. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства. - C. 127-134.
 22. Plevny M. Business performance evaluation – a comparison of the effectiveness of municipal companies. - C. 135-146.
 23. Podolchak N. Y., Prokopyshyn-Rashkevych L. M., Karkovska V. J. Coaching as the art of increasing effective implementation of enterprise's managerial potential. - C. 147-153.
 24. Turylo A. M., Bogachevska K. V. Adaptation as an important factor of competitive enterprise development. - C. 154-159.
 25. Федотова М. А., Тулина Ю. С. Модернизация нефтеперерабатывающих компаний: стоимостной аспект. - C. 160-170.
 26. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 27. Войнаренко М. П., Богатчик Л. А. Використання кластерного інструментарію при розробці субрегіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів. - C. 171-182.
 28. Іванова З. О. Концепція удосконалення інструментарію управління розвитком туристичної привабливості вітчизняних територій. - C. 183-186.
 29. Kocharian I. S. Economic effectiveness of state regulatory policy in regional higher education. - C. 187-193.
 30. Metelev S. E., Metelev I. S. Ways to ensure the economic security in Russian Federation: federal and regional aspects. - C. 194-203.
 31. Паньшин И. В., Яресь О. Б., Земскова М. С. Интеграционное развитие приграничных российских регионов в рамках Таможенного Союза: ресурсообеспеченность и экономический рост. - C. 204-214.
 32. Rodionov D. G., Guzikova L. A., Rudskaya I. A. Innovation potential of regions as a factor of national economy competitiveness. - C. 215-223.
 33. Шарко М. В., Донева Н. М. Методические подходы к трансформации оценок туристической привлекательности регионов в стратегические управленческие решения. - C. 224-229.
 34. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 35. Калініченко А. В. Шляхи утилізації та повторного використання надлишкової теплової енергії в аграрному виробництві. - C. 230-237.
 36. Якушова К. В. Систематизація принципів екобезпечного землекористування як засіб забезпечення екобезпечної конкурентоспроможної продукції. - C. 238-244.
 37. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 38. Amerzhanova D. A. Analytical evaluation of possible outcomes from consolidation of Kazakhstan's pension funds. - C. 245-253.
 39. Kalinina N. M., Elkin S. E., Chyzhyk V. P. Peculiarities of Russian Federation pension system functioning under current economic conditions: problems and prospects. - C. 254-261.
 40. Krechovska M., Taudl Prochazkova P. Enhancing entrepreneurial education activites: new challenges for SMEs development. - C. 262-271.
 41. Nadraga V. I. Professional risks in the system of social risks: the causal aspect. - C. 272-277.
 42. Гроші, фінанси і кредит

 43. Vasylyeva Т. А., Leonov S. V., Lunyakov О. V. Countercyclical capital buffer as a macroprudential tool for regulation of the financial sector. - C. 278-283.
 44. Єрмошенко А. М., Горячева К. С. Особливості побудови системи оплати праці і мотивації у фінансових установах. - C. 284-289.
 45. Кондрашова Г. П. Становление и развитие исламской іпотеки. - C. 290-297.
 46. Крамаренко О. М. Використання українськими банками позичкових та лізингових операцій у стратегічних галузях економіки. - C. 298-310.
 47. Лондар С. Л., Козарезенко Л. В. Акцизний податок як фінансовий регулятор поширення тютюнопаління в Україні. - C. 311-324.
 48. Малишенко К. А. Операційна ефективність фондового ринку України. - C. 325-333.
 49. Петрушевська В. В. Концептуальні основи формування фінансової політики України. - C. 334-340.
 50. Pukala R. The impact of the global economic crisis on polish insurance market. - C. 341-350.
 51. Фролова Е. В. Деформации межбюджетных отношений в Российской Федерации: социально-экономические и политические риски. - C. 351-359.
 52. Cherkeziuk D. V. Financial instability and its interrelation with the current stage of global economic development. - C. 360-367.
 53. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 54. Єршова Н. Ю. Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання. - C. 368-374.
 55. Zyma Y. P. Approaches to automation of managerial accounting. - C. 375-379.
 56. Kryshtopa I. I. External and internal standardization of strategic accounting at industrial enterprises. - C. 380-384.
 57. Kuzina R. W. Integrated reporting as a mechanism of increasing business value. - C. 385-392.
 58. Статистика

 59. Москаленко В. В. Bridge-модель прогнозирования как инструмент краткосрочной диагностики состояния экономики региона. - C. 393-398.
 60. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 61. Азарян О. М., Мартинов І. Ю. Моделювання розміщення розважальних центрів на території міста: інноваційний вектор. - C. 399-410.
 62. Благун І. С., Дмитришин Л. І., Кацедан А. В. Просторова інтерпретація потенціалу регіональної конкурентоспроможності на основі гравітаційної моделі. - C. 411-417.
 63. Gangur M. The selected problems of prediction market management. - C. 418-427.
 64. Заболоцький Т. М., Циктор А. І., Коркуна І. І. Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди. - C. 428-435.
 65. Лук'янов В. С. Зародження ринку криптовалюти в інформаційно-мережевій парадигмі. - C. 436-441.
 66. Morselli A. Structural interdependence of European economies. - C. 442-453.
 67. Мрихіна О. Б. Концептуальні засади формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення трансферу технологій. - C. 454-463.
 68. Olefirenko O. M., Nagornyi Y. I., Shevliuga О. G. Methodical approach to estimation of industrial enterprises' technical and technological development level. - C. 464-470.
 69. Sergienko O. A., Guryanova L. S., Nevezhyn V. P. Modelling of socioeconomic crises in early warning systems. - C. 471-479.
 70. Sekuliс D., Mandariс M. Models for measuring services quality and customer satisfaction in hotel industry. - C. 480-487.
 71. Sobaszek L., Gola A., Swic A. Creating robust schedules based on previous production processes. - C. 488-495.
 72. Ulusoy V., Onbirler O. U. Performance evaluation of Black-Scholes and GARCH models on USD/TRY and EUR/TRY call options. - C. 496-505.
 73. Frolova L. V., Kravchenko O. S. Management of enterprise business model transformation based on value spread modelling. - C. 506-515.
 74. Chuban V. S., Kutsenko M. A., Alekseyeva O. S. Organizational and economic aspects of fire safety. - C. 516-520.
 75. Шпеник Т. К. Використання методу експертного оцінювання в сільському (зеленому) туризмі: практичний аспект. - C. 521-527.
 76. Відомості про авторів. - C. 528-554.
2014
№ 8 (158)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter