Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2014/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Азарян О. М., Возіянова Н. Ю. Проблема інституціональних пасток у регулюванні розвитку внутрішньої торгівлі України. - C. 8-13.
 4. Брагинец А. Н. Построение общего терминологического подхода к понятиям "адаптивность", "активность", "конкурентоспособность", "экономическая устойчивость", "экономическая безопасность". - C. 14-22.
 5. Бужин А. А. Человеческий капитал – перманентное устранение экономической эксплуатации. - C. 23-28.
 6. Кривов'язюк І. В. "Льодовиковий період" економічного зростання. - C. 29-34.
 7. Салыкова Л. Н., Мамырбаев А. Н. Стратегии и навыки ведения малого и среднего бизнеса. - C. 35-41.
 8. Стрільчук Р. М. Трансформація теорії управління стратегічними можливостями підприємства. - C. 42-48.
 9. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 10. Wei H. China's imports and its interdependence with its trade. - C. 49-59.
 11. Kurtovic S., Jokic B., Pavlovic N. Non-tariff barriers and their impact on trade flows within CEFTA 2006: the case study of Bosnia and Herzegovina. - C. 60-70.
 12. Maharramov A. M., Abasov F. R. Problems of the us and china ICT sectors in terms of macroeconomic processes. - C. 71-77.
 13. Носкова Е. В., Романова И. М. Методический подход к исследованию и оценке конъюнктуры рынка недвижимости стран Азиатско-Тихоокеанского региона. - C. 78-87.
 14. Radzievskaya S. О. Eurasian Union and Ukraine. - C. 88-94.
 15. Jiang X., Liu Y. Re-evaluation of china's ICT exports: a cross-country comparison. - C. 95-106.
 16. Економіка та управління національним господарством

 17. Егембердиева С., Исаева Б., Садыкова П. Влияние нефтегазового комплекса на социально-экономическое развитие Республики Казахстан. - C. 107-115.
 18. Savchuk N. V. Policy of deficit financing in Ukraine and abroad. - C. 116-124.
 19. Sych E. M., Boiko O. V. Terms and directions of providing effective development of Ukrainian transport market. - C. 125-133.
 20. Економіка та управління підприємствами

 21. Аптекар С. С., Манжура О. В. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: проблеми і перспективи. - C. 134-139.
 22. Бондар Т. Л. Процесний підхід в управлінні витратами на забезпечення якості лікеро-горілчаної продукції. - C. 140-146.
 23. Венгер В. В. Механізми та стимули інтеграції підприємств у фінансово-промислові групи. - C. 147-152.
 24. Yermukhan S., Azimbekova A. Modernization of oil refineries in Kazakhstan as a method of increasing the industry competitiveness. - C. 153-162.
 25. Zhuravlyova I. V., Lelyuk S. V. Management of enterprise financial security and its intellectual component based on creating multiagent decision support system. - C. 163-170.
 26. Kazykeshova A. Economic strategy development for industrial enterprises under instability (the Eastern Kazakhstan case). - C. 171-176.
 27. Caleta D., Peresin A. Strategic security decision-making process in corporate environment using open sources information. - C. 177-186.
 28. Krause J. Economic evaluation of the position of sugar companies compared to food producers (the case of Czech Republic). - C. 187-193.
 29. Маркова С. В., Чкан А. С., Олійник О. М. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту. - C. 194-201.
 30. Machek O., Hnilica J. Implementing benchmarking for incentive regulation of public utilities in post-communist countries. - C. 202-213.
 31. Ситник Й. С. Методичні основи рейтингового оцінювання рівня інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. - C. 214-223.
 32. Stadnyk V. P. Management system formation for economic security of agricultural enterprises. - C. 224-228.
 33. Чичкало-Кондрацька І. Б., Мокляк М. В., Попова Ю. М. Методологічні підходи до вибору оптимального варіанту цінової стратегії аграрних підприємств. - C. 229-236.
 34. Shubin O. O., Vashchenko N. V. Scientific problems in defining the role of personnel within enterprise management system. - C. 237-245.
 35. Ковбасюк Ю. В. Нові підходи до формування регіональної політики та регіонального управління. - C. 246-253.
 36. Полінкевич О. М. Обґрунтування доцільності кластеризації бізнес-процесів промислових підприємств (на прикладі Волинської області). - C. 254-257.
 37. Сахаров В. Є., Силенко М. Ф. Бюджет депресивної території та шляхи його збалансування (на прикладі Городнянського району Чернігівської області). - C. 258-263.
 38. Чайковская Н. В., Терентьева И. В. Внедрение механизмов конкуренции за бюджетные ресурсы в рамках бюджета принимаемых обязательств на муниципальном уровне. - C. 264-274.
 39. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 40. Букреев И. А. Оценка системы реализации рекреационного потенциала (на примере региона Большая Ялта). - C. 275-283.
 41. Калініченко А. В., Титко Р. Оптимізація енергозабезпечення фермерських господарств Польщі з урахуванням екосоціальних чинників. - C. 284-297.
 42. Kasperskaya A., Van Y., Karibayeva M. Eco-economic SWOT-analysis use on the example of processing technology for arsenic-containing raw materials. - C. 298-303.
 43. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 44. Vadnjal J. Innovative business growth strategy: introduction of corporate entrepreneurship. - C. 304-314.
 45. Vlckova V., Palascakova D. Minimum wage and its relation to unemployment in Slovak regions. - C. 315-321.
 46. Грищенко І. М. Проблеми та перспективи доступу до якісної вищої освіти соціально незахищених верств населення. - C. 322-334.
 47. Egerova D., Jirincova M. Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic. - C. 335-342.
 48. Zakharchyn H. M., Lyubomudrowa N. P. Humanization of work as a factor of employees' motivation. - C. 343-349.
 49. Камінська І. Б. Матриця індикаторів стану соціально-трудових відносин як важливий елемент інформаційної бази для формування бюджету витрат на персонал. - C. 350-357.
 50. Куценко М. А. Економічна та соціально-економічна ефективність підготовки кадрів для системи цивільного захисту України. - C. 358-364.
 51. Мізік Ю. І., Писаревська Г. І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві. - C. 365-372.
 52. Назарова Г. В., Цюрко І. А. Кадрове забезпечення недержавних пенсійних фондів. - C. 373-381.
 53. Rozkwitalska M., Chmielecki M., Przytula S. The positives of cross-cultural interactions in multinational companies. - C. 382-392.
 54. Цогла О. О. Економічне стимулювання безпечних умов праці на виробництві. - C. 393-396.
 55. Чжэн В., Никифорова Л. А. Метод непрямой идентификации руководителя как лидера с использованием социально- психологических технологий. - C. 397-404.
 56. Гроші, фінанси і кредит

 57. Волошенко А. В. Комплаенс-практика как превентивный метод борьбы с коррупцией. - C. 405-413.
 58. Erfort O. Y., Zbarazskaya L. A. Improvement of Ukrainian student loan program. - C. 414-417.
 59. Machova Z., Kotlan I. Do taxes matter for long-run growth? Still an actual problem of fiscal policy. - C. 418-428.
 60. Sadiq M., Khan S.-ur-R., Abdur Rub Khan M. Bank selection criteria: a study in Malaysia. - C. 429-435.
 61. Тімарцев О. Ю. Адміністративні послуги Міністерства доходів і зборів України: сутність і значення. - C. 436-440.
 62. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 63. Кондратюк О. М. Бухгалтерське забезпечення корпоративного управління: актуальні питання. - C. 441-448.
 64. Kryshtopa I. I. Strategic reporting of industrial enterprises: concept, composition, structure. - C. 449-453.
 65. Маслій В. В. Методи аналізу територіального розподілу прямих іноземних інвестицій в Україні. - C. 454-462.
 66. Мельничук І. І. Методичні аспекти розкриття інформації у звіті про фінансові результати страховика. - C. 463-469.
 67. Статистика

 68. Yakisik H., Kutluturk M. M. The factors of billionaire generating capacity of world countries. - C. 470-479.
 69. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 70. Борисенко А. А., Скаковская А. Н., Горячев А. Е. Оценка эффективности информационных систем. - C. 480-483.
 71. Брінь П. В., Прохоренко О. В. Кiлькісне оцінювання ступеня інтеграції підприємства. - C. 484-494.
 72. Гусєва О. Ю. Обґрунтування базової стратегії змін підприємства на основі моделювання динаміки системи. - C. 495-504.
 73. Ковбатюк М. В., Шкляр В. В. Прогноз циклічності розвитку галузі водного транспорту. - C. 505-513.
 74. Криклій О. А., Лисянська О. А. Науково-методичний підхід до планування прибутку банку на основі синтетичних багатовимірних індикаторів. - C. 514-523.
 75. Пушкарь А. И., Гаркин В. В. Показатели и меры оценки качества информационных систем предприятия. - C. 524-533.
 76. Samchynska Y. B., Vinnyk M. O. Specific features of educational software promotion at Ukrainian market. - C. 534-540.
 77. Скворцов І. Б., Швед Л. Р. Використання системи мультиплікаторів для планування діяльності підприємств. - C. 541-551.
 78. Відомості про авторів. - C. 552-581.
 79. У наступному номері журналу. - C. 582-584.
2014
№ 7 (157)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter