Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2014/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Давидов О. І. Вартість підприємства як економічна категорія. - C. 8-19.
 4. Кічурчак М. В. Концептуальні засади відтворення суспільних благ у ринковій економічній системі. - C. 20-28.
 5. Perskiy Y., Dubrovskaya J. Civil society institutionalization as a factor of economic development. - C. 29-35.
 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 7. Ludvik L., Peterkova J. Management approaches of large and small enterprises in Czech Republic. - C. 36-45.
 8. Fedajev A., Nikolic R., Urosevic S. The achieved level of competitiveness and characteristics of business environment in Western Balkan countries. - C. 46-57.
 9. Економіка та управління національним господарством

 10. Batarliene N., Jarasuniene A. Analysis of accidents and incidents occurring during transportation of dangerous goods by railway. - C. 58-66.
 11. Володіна В. О., Єрохін С. А. Ефективність функціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці. - C. 67-75.
 12. Goncharov V. M., Rakhmetulina Z. B. Effective mechanisms development for risk management in business entrepreneurship. - C. 76-81.
 13. Гук О. В. Нормативно-правові аспекти державного регулювання трансферу технологій. - C. 82-88.
 14. Denysenko M. P., Zakharin S. V. Investment support for higher education development. - C. 89-95.
 15. Dymchenko О. V., Sydorenko Y. V. Improvement of energy saving economic mechanism in housing and public utilities: domestic and foreign experience. - C. 96-102.
 16. Zarina V., Begec S. Benchmarking for women entrepreneurship development in Latvia. - C. 103-112.
 17. Kenzhebayeva Z., Toiganbayeva A., Akhmetova S. Problems of increasing the competitiveness of the national economy of the Republic of Kazakhstan. - C. 113-118.
 18. Mozhevikina M. State regulation of housing and public utilities services as a factor of social and economic development. - C. 119-125.
 19. Парсяк В. Н., Солесвік M., Парсяк К. В. Економічні аспекти становлення та розвитку підприємницької освіти. - C. 126-133.
 20. Tkach I. I. SWOT-analysis of Ukraine's international competitiveness. - C. 134-142.
 21. Чучка І. М. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток національної економіки. - C. 143-151.
 22. Економіка та управління підприємствами

 23. Благун І. С., Ільчук П. Г. Маркетингова стратегія інтернаціоналізації та чинники її формування. - C. 152-160.
 24. Волошаненко Є. В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими підприємствами видавничо-поліграфічної галузі. - C. 161-165.
 25. Горбачевська О. В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України. - C. 166-170.
 26. Жовновач Р. І. Задоволення потреб споживача як основа планування конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування. - C. 171-180.
 27. Levina T., Moshenskaya N. Publishing activities of higher educational institutions as a business process. - C. 181-188.
 28. Ljutic B. Z., Marjanovic P., Ljutic I. Financing SMEs and entrepreneurs in Serbia: the perspectives for sustainable investments and growth. - C. 186-194.
 29. Miklosik A. Selected aspects of systemic approach to project management. - C. 195-202.
 30. Otenko I. P., Preobrazhenska O. S. Analytical tools of enterprise economic security management. - C. 203-209.
 31. Попадюк О. О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах. - C. 210-218.
 32. Рахишева А. Б. Развитие процессных подходов в менеджменте в условиях реструктуризации предприятия. - C. 219-228.
 33. Семак Б. Б. Маркетингова концепція виводу на вітчизняний ринок нового товару – нанотекстилю. - C. 229-236.
 34. Serkutan T. V., Shlapak N. S., Serkutan O. S. Peculiarities of software products marketing. - C. 237-240.
 35. Skrypko T. О. Innovative development of small and medium-sized business in Ukraine. - C. 241-246.
 36. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 37. Лунев А. Н., Пугачева Н. Б., Стуколова Л. З. Социально ориентированное региональное экономическое пространство как инструмент управления развитием сферы услуг. - C. 247-250.
 38. Mietule I., Silinevica I. Socioeconomic research of the Latgale region (Latvia). - C. 251-260.
 39. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 40. Onyshchenko V. O., Bryzhan I. А., Chevhanova V. Y. Ecologically oriented development of Ukraine's economy: problems and perspectives. - C. 261-270.
 41. Сабадаш В. В., Петровська С. А. Науково-методичні підходи до прийняття неконфліктних екоорієнтованих інвестиційних рішень. - C. 271-279.
 42. Черный С. А., Гуреев К. А. Анализ влияния конъюнктуры рынка на доходность освоения месторождений редких земель. - C. 280-289.
 43. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 44. Alikulova A. Tourism impact on improvement of population welfare in Kazakhstan. - C. 290-298.
 45. Borysova T. M. Analysis of marketing communication actions in human trafficking prevention. - C. 299-308.
 46. Dawid L., Deska K. Chosen elements of quantitative and qualitative analysis of division processes in a commune located nearby a one hundred thousand city. - C. 309-320.
 47. Іванова В. В. Людський капітал як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств туристичного бізнесу. - C. 321-327.
 48. Ismail R., Mohd Saukani M. N., Abu Bakar N. T. Human capital and regional wage differentials in Malaysia. - C. 328-338.
 49. Мельничук Д. П. Людський капітал, рівень та якість життя населення: взаємозв'язок пріоритетів. - C. 339-345.
 50. Nikitina I. V. Socially responsible personality in the innovative society. - C. 346-350.
 51. Просянчук В. Л. Діагностування трудової активності персоналу. - C. 351-357.
 52. Торгаева Б. Т. Формирование модели корпоративной социальной ответственности медиа-бизнеса в Казахстане: проблемы и перспективы. - C. 358-364.
 53. Khan R. E. A., Noreenі S. Socioeconomic factors influencing prenatal care in Pakistan. - C. 365-373.
 54. Khan S., Asghar M., Zaheer A. Influence of leadership style on employee job satisfaction and firm financial performance: a study of banking sector in Islamabad, Pakistan. - C. 374-384.
 55. Гроші, фінанси і кредит

 56. Jondelbayeva A. S. Value of equity capital in financial institutions of Kazakhstan. - C. 385-393.
 57. Yessengeldin B. S., Sitenko D. A., Yardyakova I. V. Peculiarities of land taxation in Kazakhstan. - C. -394-400.
 58. Косова Т. Д., Поздняков Є. М. Формування резервів за кредитними операціями українських банків: відповідність світовій практиці. - C. 401-408.
 59. Kryklii O. A., Krukhmal O. V. Problem loans management system in a bank. - C. 409-415.
 60. Leonov S. V., Isaieva O. V. Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members. - C. 416-425.
 61. Nesterchuk Y. O., Prokopchuk O. T., Bechko V. P. Adaptation of national practice of indirect taxation to European experience. - C. 426-431.
 62. Nurgaliyeva A. Ways to improve credit risk management of the banking system of Kazakhstan: the post-crisis approaches. - C. 432-439.
 63. Nurmagambetova A. Z. Method of express-analysis and forecasting of financial status of a borrower by a commercial bank. - C. 440-448.
 64. Папаіка О. О., Носачова І. В. Еволюція податкового статусу Національного банку України. - C. 449-456.
 65. Siljkovic B., Radevic B., Pavlovic N. A new approach to monetary policy. - C. 457-465.
 66. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 67. Kryshtopa I. I. Achievement of synergy effect from the integrated usage of instruments of strategic accounting on the example of AB-costing. - C. 466-469.
 68. Охрамович О. Р. Консервація та розконсервація об'єктів будівництва: організація первинного обліку. - C. 470-477.
 69. Свірко С. В. Модернізація бюджетного обліку як інструмент успішної інтеграції національної економіки до світового господарства. - C. 478-484.
 70. Статистика

 71. Zhadko K. S., Goryaschenko I. G. Regional development diagnostics by means of statistical monitoring and control. - C. 485-490.
 72. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 73. Zubrzycki J., Opielak M. CAD 3D as an optimization tool. - C. 491-497.
 74. Квик М. Я., Цегелик Г. Г. Оптимальний розподіл кредитних коштів малим підприємствам із врахуванням їх потреб. - C. 498-505.
 75. Kuzmin O. Y., Oleksiv I. B., Mykhailyak G. V. Integral evaluation of company employees' competence system. - C. 506-513.
 76. Ляшенко І. М., Коржевська О. П. Побудова магістральної траєкторії двоїстої динамічної модифікованої моделі Леонтьєва-Форда. - C. 514-520.
 77. Мартинов І. Ю. Науково-методичний підхід до побудови моделей розвитку розважальної мережі на території міста. - C. 521-527.
 78. Ptashchenko L. O., Topol V. V. Formation of a balanced model of Ukrainian nongovernment pension insurance system. - C. 528-537.
 79. Пустовойт К. С., Гитман М. Б., Столбов В. Ю. Ситуационный центр предприятия как эффективный инструмент согласования интересов потребителя и производителя продукции. - C. 538-547.
 80. Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв'язку між державним боргом та економічним зростанням. - C. 548-555.
 81. Відомості про авторів. - C. 556-586.
 82. У наступному номері журналу. - C. 587-588.
2014
№ 5 (155)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter