Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Економічна теорія та історія економічної думки

 3. Євтушевська О. В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності. - C. 8-14.
 4. Загурський О. М. Інституційні чинники розвитку конкуренції на агропродовольчих ринках. - C. 15-21.
 5. Карпенко О. О., Бабина О. Є. Інтеграція як імператив розвитку сучасної економіки. - C. 22-30.
 6. Турило А. М., Зінченко О. А., Турило А. А. Інноваційний розвиток як економічний закон ринкової системи господарювання. - C. 31-37.
 7. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 8. Paley T., Kornilova A. Management of institutional factors of economic development. - C. 38-45.
 9. Прокопчук О. Т., Улянич Ю. В., Бечко В. П. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу. - C. 46-53.
 10. Savic N., Barjaktarovic L., Konjikusic S. Foreign capital inflow and GDPpc in CEE countries. - C. 54-65.
 11. Taubayev A. Peculiarities in the development of national innovation systems within the Customs Union. - C. 66-71.
 12. Економіка та управління національним господарством

 13. Wasniewski P. Analysis of Polish venture capital market. - C. 72-81.
 14. Єрмекбаєва Д. Оцінювання промислової політики: за даними Республіки Казахстан та Російської Федерації. - C. 82-90.
 15. Yermekbayeva D. Evaluation of industrial policy: a case study of Kazakhstan vs. Russia. - C. 91-97.
 16. Mazhitova S. Some aspects of state regulation of higher education system in Kazakhstan. - C. 98-104.
 17. Musabekov K., Azretbergenova G., Saygaparova R. Modernization of the energy sector in the context of sustainable development of national economy. - C. 105-112.
 18. Nakipova G. Planning the development of agricultural sector of Kazakhstan: theoretical approaches. - C. 113-118.
 19. Rymanov A. Y. Competitive spectrum allocation in mobile services sector. - C. 119-125.
 20. Соловчук К. О. Державна підтримка інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. - C. 126-133.
 21. Chen K.-Y. Assessing the effects of restaurant-related attributes on customer behavioral intentions. - C. 134-140.
 22. Шильдибеков Е. Роль высшего образования и инноваций в повышении конкурентоспособности Республики Казахстан. - C. 141-145.
 23. Яркина Н. Н. Экосистемный подход к управлению предприятиями рыбного хозяйства Украины. - C. 146-154.
 24. Економіка та управління підприємствами

 25. Hryshchenko I. M., Vlasyuk T. M., Makatyora D. A. Methodical approaches to attractiveness assessment of a higher educational institution. - C. 155-159.
 26. Костинець В. В. Методичні засади оцінювання економічної ефективності туристичних брендів. - C. 160-165.
 27. Краус Н. М. Інвестування венчурних малих підприємств як об'єктивна потреба інноваційної економіки. - C. 166-174.
 28. Kribikova P. Organizational structure and trends in big Czech companies. - C. 175-182.
 29. Liu W., Chang D.-S., Yeh L.-T. Earnings management, competition and cooperative banks' risk-taking: international evidence. - C. 183-193.
 30. Logunova N. A., Charova I. V. Multifaceted analysis of the structure of economic potential of enterprises in the cruise industry. - C. 194-200.
 31. Magay T. Conceptual approaches to strategic management of company development under the conditions of innovative economy formation. - C. 201-206.
 32. Полінкевич О. М. Критерії оцінювання оптимальної кількості бізнес-процесів промислових підприємств. - C. 207-210.
 33. Рахишева А. Организация эффективного менеджмента на промышленных предприятиях. - C. 211-219.
 34. Khoma I. B. Applied aspects in formation and application of diagnostics toolkit for enterprise innovation security. - C. 220-229.
 35. Chen C.-Y., Huang H.-H., Wey S.-C. Interactive effect of turnaround strategy and firm-specific factor on turnaround performance. - C. 230-237.
 36. Черный С. А., Копотева А. В., Гуреев К. А. Анализ влияния экономического потенциала предприятия на его конкурентоспособность. - C. 238-247.
 37. Шпонька Т. О., Нікітін Ю. О. Практичний досвід використання методів управління підприємством в умовах динамічності зовнішнього середовища. - C. 248-255.
 38. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 39. Абуов К., Шаймерденова А. Пути повышения устойчивости зернового производства в Северном Казахстане. - C. 256-261.
 40. Zrobek-Rozanska A., Trojanek M., Zrobek S. Local authorities' activities aimed at attracting private investments: effects, barriers and opportunities. - C. 262-268.
 41. Klebanova T. S., Guryanova L. S., Shevchenko I. K. Model basis of early warning and localization of crises in economic systems of territories. - C. 269-278.
 42. Корсак В. І. Виявлення системних і структурних проблем регіональної роздрібної торговельної мережі за допомогою інтегрованого системного аналізу. - C. 279-291.
 43. Reshina G., Vocish A. Budgetary potential of local governments in the implementation of regional policy principles in Latvia. - C. 292-298.
 44. Тхакушинов Э., Зарубин В., Колодняя Е. Формирование системы мониторинга процессов развития муниципального образования. - C. 299-308.
 45. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 46. Asetova A. The research on the factors of influence in land management in the context of agroindustrial enterprises development. - C. 309-314.
 47. Wang C.-C., Chen M.-C., Shih C.-L. Exploring green marketing factors influencing consumers' purchase intentions toward green buildings. - C. 315-320.
 48. Omarova S., Abraliev O. Contemporary approaches to improvement of economic evaluation of agricultural lands. - C. 321-325.
 49. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 50. Асылбекова А., Сапаралиева К. Экономический анализ расходов и правовая защита государственного языка в Казахстане. - C. 326-333.
 51. Бобух І. М. Тенденції параметрів формування людського потенціалу України у міжнародному контексті. - C. 334-341.
 52. Zohora M. F., Hoque K. E. Corporate social responsibility (CSR): attitudes of bankers and corporate professionals in Bangladesh. - C. 342-349.
 53. Xu H., Yin H. The impact of development of farmland transfer market and farmer stratum differentiation on the selection of old age security mode: a household survey analysis in rural China. - C. 350-358.
 54. Lavrinenko О., Lavrinovich I., Ohotina А. Factors of income differentiation in Latvia: 2000–2011. - C. 359-369.
 55. Lulewicz-Sas A. A new approach to evaluation of socially responsible activities. - C. 370-380.
 56. Mitrovic S., Bogdanovic Z., Labus A. E-employment in public sector. - C. 381-390.
 57. Гроші, фінанси і кредит

 58. Абдуллаева Б. Инвестиционные стратегии паевых инвестиционных фондов: современное состояние и перспективы. - C. 391-401.
 59. Дмитренко А. И. Эффективность инвестиционной деятельности банков на рынке ценных бумаг. - C. 402-413.
 60. Кондратенко М. Б. Розподіл податкового навантаження на фізичних осіб в Україні та напрями його оптимізації. - C. 414-422.
 61. Lo K.-H., Lin S.-S., Chen Y.-C. Volatility and momentum strategies at stock markets: an empirical study. - C. 423-430.
 62. Лук'янов В. С. Деривативні фінансові інструменти як продукт фінансового інжинірингу. - C. 431-437.
 63. Morselli A. The NCE vision and the NKE vision on the potential existence of a budget policy stabiliser in Europe. - C. 438-447.
 64. Тімарцев О. Ю. Розвиток функцій податків у сучасних умовах. - C. 448-454.
 65. Удова Л. О. Особисті селянські господарства у системі обов'язкових платежів. - C. 455-462.
 66. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 67. Аntoniv V. B., Ruda I. I. The problem of choosing an optimal strategic profile of innovation for a dynamic enterprise. - C. 463-471.
 68. Bludova T. V., Kulyk A. B. Investment strategy modelling within interaction of small enterprises. - C. 472-478.
 69. Bodnar R. D. Econometric analysis of goods foreign trade dynamics in Ukraine. - C. 479-486.
 70. Hasanli Y., Agayev S. Assessment of tax evasion risks for vat payers. - C. 487-495.
 71. Gola A. Genetic-based approach to production planning with manufacturing cost minimization. - C. 496-503.
 72. Doszyn M. Economic processes and impact of human propensities – econometric perspective. - C. 504-512.
 73. Коваленко Є. С. Управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств на основі нечіткомножинного підходу. - C. 513-524.
 74. Lee A. S. A study using fuzzy linguistics on the correlation between function of wood furniture product design and taiwan consumer satisfaction. - C. 525-534.
 75. Madr M., Sauer P., Lisa A. Environmental Kuznets curve modelling with time series of incomparable product data: application to the air pollution in Czech Republic. - C. 535-541.
 76. Heidari H., Bashiri S., Davoudi N. Asymmetric effects of inflationary shocks on inflation uncertainty in Iran. - C. 542-552.
 77. Відомості про авторів. - C. 553-581.
 78. У наступному номері журналу. - C. 583-584.
2014
№ 3 (153)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter