Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2013/9<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Valinkevych N. V. Formation and development of scientific theories of modernization. - C. 8-13.
 3. Chubukova O. U., Ralle N. V. Artificial intelligence as the basis for cognitive economics. - C. 14-19.
 4. Shevchuk N. V. Economic nature of companies' capitalization. - C. 20-26.
 5. Білоган О. І. Аналіз трансформації факторомісткості зовнішньої торгівлі в умовах реструктуризації економік країн Центральної і Східної Європи. - C. 27-34.
 6. Ханова Е. В. Посткризисный анализ внешнеэкономической деятельности Ирака: возможности для Украины. - C. 35-41.
 7. Войтов С. Г. Класифікація товарів як інструмент митно-тарифного регулювання: аспект визначення і контролю. - C. 42-48.
 8. Дзеверіна К. С. Формування інституційного механізму регулювання державної власності в національній економіці України. - C. 49-56.
 9. Koval O. М. Prospects for development of agricultural lands market in Ukraine. - C. 57-61.
 10. Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв'язання. - C. 62-69.
 11. Третяк Н. А. Управління земельними ресурсами – основоположна і самостійна економічна функція держави як власника землі. - C. 70-74.
 12. Черненко О. Л. Дослідження взаємозв'язку між інвестиціями в основний капітал і валовою доданою вартістю в економіці України. - C. 75-81.
 13. Власова Н. О., Ковінько О. С. Механізми та ефекти процесів концентрації у роздрібній торгівлі. - C. 82-90.
 14. Григорська Н. М. Трансформація стану економічної стійкості підприємства машинобудування на базі бізнес-моделі. - C. 91-95.
 15. Danylko V. K., Orlova K. E. Methodological principles of adaptability assessment of mining enterprises. - C. 96-101.
 16. Копитко М. І. Особливості процесу тіньової діяльності промислових підприємств. - C. 102-107.
 17. Мнишенко О. О. Економічне оцінювання ефективності використання трудових ресурсів. - C. 108-112.
 18. Панков А. В. Особливості ведення інноваційної діяльності в умовах впровадження парадигми відкритих інновацій. - C. 113-118.
 19. Сагайдак М. П. Рекрутмент у забезпеченні внутрішнього маркетингу. - C. 119-124.
 20. Шкробот М. В. Державно-приватне партнерство в контексті модернізації підприємств гідроелектроенергетики. - C. 125-131.
 21. Yushkevych O. О. Regulation mechanisms in the development of agricultural enterprises. - C. 132-137.
 22. Якименко О. С. Особливості стратегічного управління розвитком підприємств сільськогосподарського машинобудування. - C. 138-144.
 23. Яремко А. О. Особливості комплексного компаративного аналізу торговельних підприємств у конкурентному бізнес-середовищі. - C. 145-150.
 24. Флегантова А. Л. Стан і розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності у Полтавській області. - C. 151-157.
 25. Бужин О. О. Сільськогосподарське виробництво в системі екологічної безпеки. - C. 158-164.
 26. Дмитровська В. С. Власні доходи місцевих бюджетів гірських населених пунктів. - C. 165-170.
 27. Zhuravlova O. Y. Methodological approaches to assessment of financial stability of insurance companies. - C. 171-175.
 28. Кохан І. В. Бюджетне фінансування як інструмент реалізації стратегії соціально-економічного розвитку держави. - C. 176-181.
 29. Мірошниченко Г. О. Напрями розвитку механізму стабілізації банківської системи в умовах невизначеності. - C. 182-189.
 30. Силантьєв С. О. Розвиток законодавства щодо врегулювання позабіржового ринку похідних фінансових інструментів. - C. 190-199.
 31. Filonova I. B. Influence of foreign bank capital upon innovation security of Ukraine. - C. 200-205.
 32. Безверхий К. В. Класифікація обліково-звітної інформації підприємства. - C. 206-212.
 33. Чайковська І. І. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства. - C. 213-218.
 34. Кузьмін О. Є., Олексів І. Б. Прогнозування економічних показників діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу. - C. 219-228.
 35. Сотник І. М., Волк О. М., Чорток Ю. В. Підвищення еколого-економічної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як інноваційного напряму ресурсозбереження. - C. 229-235.
 36. Alboiu C. Competitiveness along Romanian vegetable supply chain. - C. 236-245.
 37. Blazquez-Resino J. J., Chamizo-Gonzalez J. Economic efficiency of advertising: some evidences from Internet publicity. - C. 246-254.
 38. Wasiluk A. Mutual trust between companies and cluster formation and development. - C. 255-263.
 39. Velikic G., Bjelic P. Innovate and prosper: building the prestige of the Greater Rochester NY region. - C. 264-272.
 40. Hajduk S. Physical planning as a part of spatial development management. - C. 273-281.
 41. Grubor A., Milicevic N. Consumer reactions to out-of-stock of hedonic products. - C. 282-293.
 42. Гуреев К. А., Гуреева Е. Г., Марков Д. А. Корпоративные пенсионные программы: актуальность, проблемы и управленческие решения. - C. 294-302.
 43. Dajcman S. Is CAPM valid? Evidence from Slovenia. - C. 303-311.
 44. De Dios Jimenez Aguilera J., Martin Martin J. M., Molina Moreno V. Inequalities in human development in Spain: application to Andalusia regions human capabilities focus. - C. 312-323.
 45. Dent M., Wong Sek Khin E. Reflexive practitioner case research: ontological and epistemological orientation. - C. 324-329.
 46. Jajri I., Ismail R. Does globalisation matter for manufacturing labour productivity?. - C. 330-340.
 47. Жалелева Р. З., Габдуллин Р. Б., Завалишина А. А. Проблемы выравнивания уровня потребления в кризисных и посткризисных условиях (на примере Республики Казахстан). - C. 341-351.
 48. Кондрашов И. Н. Банковская система Казахстана: особенности посткризисного управления. - C. 352-358.
 49. Кузнецов Н. В. Подходы к построению системы управления развивающейся инновационной компанией. - C. 359-367.
 50. Lara R., Hlavacek J., Sauer P. Natural resources and violent conflicts: quantitative analysis for African countries. - C. 368-377.
 51. Lin H. Are social endowment and commercial endowment insurance – substitutes or complements? (empirical evidences from china's regional insurance markets). - C. 378-387.
 52. Mamun A. A., Wahab S. A., Sori Z. M. Measuring the impact of microcredit on microenterprise assets in urban Malaysia. - C. 388-398.
 53. Miklosik A., Hvizdova E., Zak S. Assessment of the search engine ranking position development of selected academic entities in Slovakia: an empirical investigation. - C. 399-409.
 54. Milanovic Z., Rankov S., Vulic M. Modelling commuter behaviour with fuzzy logic: an example of railway passenger behaviour in Belgrade area. - C. 410-420.
 55. Milenkovic S., Boskovic N. The necessity of intensive use of renewable energy resources in the Republic of Serbia. - C. 421-429.
 56. Mirza N., Naqvi B., Kumail Abbas Rizvi S. Dynamics of exchange rate regime in Saudi Arabia. - C. 430-437.
 57. Nazir M. S., Butt S. A., Nawaz M. M. Firm performance: does closely-held ownership structure proves to be advantageous in an emerging economy? (Pakistan case study). - C. 438-445.
 58. Nikolic J., Babic V., Eric J. Ownership structure and corporate financial performance in Serbia: empirical evidence. - C. 446-454.
 59. Palicki S. Evaluation of urban spatial planning. - C. 455-463.
 60. Patora-Wysocka Z. M. Interorganizational cooperation as an element of creating enterprise innovation. - C. 464-471.
 61. Raicevic V., Bin J., Glomazic R. Sustainable development of tourism, social and economic growth, preservation of local culture and traditions, low carbon and low impact to biodiversity: how can a financial institution be part of the change?. - C. 472-480.
 62. Rudawska I. Methodology of assessing patient service quality in integrated healthcare – a preliminary framework. - C. 481-491.
 63. Serikov R. Systematization of the main forms of public-private partnership. - C. 492-496.
 64. Socol C., Dinu M., Socol A. G. Testing the twin deficits issue for Romania and the use of the absorption adjusted structural budget balance as a signal indicator of public finance sustainability. - C. 497-503.
 65. Султанбаева Г. C., Кулсариева А. T., Тажиева С. Б. Социально-экономические проблемы формирования интеллектуальной нации в Казахстане. - C. 504-511.
 66. Турарбеков М. A. Инновационная конкурентоспобность национальных компаний и формирование их финансовой стратегии (на примере национальных компаний холдинга "Самрук-Казына"). - C. 512-518.
 67. Uygurturk H., Korkmaz T., Uygurturk H. Determination of financial performances of tourism companies traded at Istanbul stock exchange. - C. 519-533.
 68. Furtula S., Stanisic N., Lojanica N. Dissimilarity in achieving the convergence criteria in emu ex post and ex ante global financial crisis. - C. 534-543.
 69. Havlicek K. Small and medium enterprises restructuring. - C. 544-555.
 70. Zhang H., Zhang Y. Effects of buyers' reserve prices and number of brokers on searching for housing: an empirical study based on experimental data. - C. 556-564.
 71. Шнитко И. Е., Шайкин Д. Н., Цапова О. А. Прогнозная оценка налоговых поступлений в бюджет региона (на примере Северо-Казахстанской области). - C. 565-570.
 72. Відомості про авторів. - C. 571-599.
 73. У наступному номері журналу. - C. 602-604.
2013
№ 9 (147)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського