Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2013/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Городянська Л. В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів. - C. 8-15.
 3. Григорук П. М. Концептуальні засади формування інформаційного забезпечення маркетингових рішень в умовах розвитку інформаційного суспільства. - C. 16-26.
 4. Скрипніченко О. П. Категория "человек" в произведениях маржиналистов. - C. 27-33.
 5. Цогла О. О. Теоретичні засади трактування поняття "концесія". - C. 34-38.
 6. Юхименко В. В., Гутафель В. В. Дослідження функціонування світового фондового ринку в умовах інтеграційних процесів. - C. 39-49.
 7. Братюк В. П. Удосконалення маркетингового забезпечення реалізації державної політики розвитку туризму. - C. 50-58.
 8. Подольчак Н. Ю., Тимейчук А. А. Налагодження і розвиток взаємовідносин у системі "підприємство – державна податкова служба". - C. 59-64.
 9. Швец Ю. Ю. Стратегические направления совершенствования управления инновационным развитием. - C. 65-71.
 10. Гусєва О. Ю. Концептуальні засади і прикладні аспекти комплексного оцінювання готовності підприємств до змін. - C. 72-80.
 11. Дяченко О. О. Методичні підходи до здійснення організаційно-економічних змін на авіатранспортних підприємствах. - C. 81-87.
 12. Егоров П. В., Устименко А. А. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной деятельности субъектов реального сектора национальной экономики. - C. 88-98.
 13. Краус К. М. Система заходів з удосконалення управління маркетингом малих торговельних підприємств. - C. 99-103.
 14. Панченко Є. Г., Кір'якова М. Є. Сучасна система інноваційного менеджменту транснаціональних корпорацій. - C. 104-109.
 15. Сагайдак М. П. Внутрішній маркетинг і маркетинг персоналу: порівняльний аналіз. - C. 110-117.
 16. Чухрай Н. І., Коваль З. О. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств. - C. 118-129.
 17. Матвієнко Р. О. Регіональна парадигма суспільного розвитку: сутність і зміст, роль і значення. - C. 130-137.
 18. Тульчинська С. О. Методологічний підхід до визначення домінант розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів. - C. 138-145.
 19. Якуненко К. В. Модель оцінювання кількісних ефектів від впровадження Україною директиви ЄЕНС про обмеження викидів забруднювальних речовин у повітря. - C. 146-155.
 20. Панченко В. П. Концептуальні підходи до розвитку корпоративної соціальної відповідальності організації на засадах компетенційного підходу. - C. 156-161.
 21. Якимова Л. П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи. - C. 162-171.
 22. Поважний О. С., Веріга Г. В. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності резидентів України. - C. 172-179.
 23. Фролов С. М., Махнуша С. М., Олійник В. М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком. - C. 180-193.
 24. Шевчук О. А. Трансформація змісту державного фінансового контролю. - C. 194-204.
 25. Шерстенников Ю. В., Рудянова Т. М. Модель планування проекту малого або середнього підприємства. - C. 205-216.
 26. Абдраимов Б., Сулейменова С., Саймова Ш. Теоретические и методологические основы экономического механизма арендной платы за землю в зарубежных странах. - C. 217-225.
 27. Абсатова М., Туралбаева А., Маршалхан А. Современное сотрудничество школы и бизнеса как существенный фактор развития человеческого капитала. - C. 226-230.
 28. Аманжолова Б., Умбетова М. Система внутреннего контроля в управлении операционными рисками коммерческого банка: теоретические и методологические основы. - C. 231-239.
 29. Wang J.-H. A study on key performance indicator for food service businesses in Taiwan. - C. 240-250.
 30. Vasa L., Gyuricza C., Penksza K. Methods of economical evaluation of grasslands under extreme climatic conditions based on plant sociological samples. - C. 251-260.
 31. Wong Sek Khin E., Singh G., Yee C. M. Strategic innovation of professional accounting firms to complete globally. - C. 261-267.
 32. Vrcelj N. Technological, organizational and marketing innovations in small- and medium-sized enterprises. - C. 268-278.
 33. Vuksanovic E., Puric J., Todorovic V. The FIX protocol in the function of improving business of BSE members. - C. 279-287.
 34. Gnjatovic D., Jovancai A., Stakic N. Fiscal aspects of applying Maastricht convergence criteria in Serbia: possibilities and limitations. - C. 288-297.
 35. Dinica M.-C., Armeanu D. Optimal risk management at metals market. - C. 298-305.
 36. Domanovic V., Kociс M., Stojanovic-Aleksic V. Cost management in contemporary business environment. - C. 306-314.
 37. Жалелева С. Формирование модели государственно-частного партнерства в Республике Казахстан. - C. 315-322.
 38. Жалелева Р., Габдуллин Р., Завалишина А. Факторно-целевой подход к реализации инновационной индустриализации экономики Казахстана. - C. 323-332.
 39. Yildirak K., Suer O. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey. - C. 333-344.
 40. Каскатаев Н., Жолмуханова А. Научно-методологические основы формирования системы информационно-консультационного обеспечения сельского хазяйства. - C. 345-354.
 41. Koziel G. Costs of data protection. - C. 355-360.
 42. Кривцов А., Панкова С. Стратегический инвестиционный анализ и аудит. - C. 361-372.
 43. Laskowski M. A short overview of pros and cons of gamification. - C. 373-377.
 44. Martinez-Canas R., Ruiz-Palomino P. A resource-based view of wine quality in the Spanish region of Castilla-La Mancha. - C. 378-387.
 45. Milosz E., Milosz M. B2B e-relationships in Poland: results of the survey. - C. 388-393.
 46. Odhiambo N. M. Interest rate reforms, savings and economic growth: empirical evidence from South Africa. - C. 394-404.
 47. Ондаш А. Актуальные проблемы диверсификации национальной экономики и концепция "ресурсного проклятия" (на материалах Республики Казахстан). - C. 405-411.
 48. Plechawska-Wojcik M., Rybka J. Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results. - C. 412-421.
 49. Radovic Markovic M. An evaluation of sme development in Serbia. - C. 422-431.
 50. Рахимжанова Г. Стратегическое значение рынка зерна Казахстана. - C. 432-438.
 51. Roubal O., Havlicek K. Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects of marketing communications. - C. 439-449.
 52. Ruiz Guerra I. Analysis of a model for the local development of agrifood cooperatives in Castilla-La Mancha, Spain. - C. 450-459.
 53. Сагиндыкова Г. Методологические основы учета эксплуатационных затрат на подготовку цистерн под налив нефти и пути его совершенствования. - C. 460-468.
 54. Spasojevic S. Economic importance and legal protection of design in Serbia. - C. 469-475.
 55. Subhani M. I., Hasan S. A., Osman A. Does economics treat fashion in a similar way everywhere?. - C. 476-482.
 56. Tvrdon M. Labor market institutions and their influence on labor market performance. - C. 483-492.
 57. Товма Н., Торгаева Б., Мамырбаев А. Методология статистического исследования социального партнерства в Республике Казахстан. - C. 493-497.
 58. Утеев Б. Совершенствование защиты прав розничных инвесторов как один из путей преодоления кризиса фондового рынка Казахстана. - C. 498-505.
 59. Hung C.-J. A study on the correlations between leisure experience and revisit intention from the aspect of value perception. - C. 506-513.
 60. Cvetic B., Vasiljeviс D. Using games to enhance teaching business logistics and supply chain management: experience from Serbia. - C. 514-524.
 61. Чжан Х., Чжан Я., Жуй Л. Дослідження впливу наполегливості покупців у пошуку житла на основі експериментального методу економіки. - C. 525-532.
 62. Chiyachantana C. N. Information-based trading and day-of-the-week effect. - C. 533-542.
 63. Chung K.-C. Foreign direct investment, firm-specific resources, and financial performance in a host country: evidence from Taiwan. - C. 543-553.
 64. Shaikin D. Econometric modeling of youth employment at agrarian labor market (Republic of Kazakhstan case study). - C. 554-558.
 65. Yasir M., Imran R., Irshad M. K. Mediating role of organizational climate in the relationship between transformational leadership, its facets and organizational performance. - C. 559-569.
 66. Відомості про авторів. - C. 570-596.
 67. У наступному номері журналу. - C. 599-600.
2013
№ 7 (145)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter