Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2013/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Пам'яті Лариси Павлівни Горкіної. - C. 8.
 3. Kalabukhova S. V. Systemity and complexity of analytical research organizational arrengement in the system of entities management. - C. 9-15.
 4. Супрун В. П. Структура развития экономического процесса. - C. 16-26.
 5. Чухрай Н. І., Лісовська Л. С. Формування споживчої корисності інновації. - C. 27-34.
 6. Коберник І. В. Ретроспективний аналіз розвитку процесів злиття і поглинання та основні мотиви їх здійснення. - C. 35-42.
 7. Кукса І. М. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності АПК. - C. 43-50.
 8. Palamarchyk D. M. Integration into global production and marketing networks as a factor of influence on national economic development. - C. 51-56.
 9. Koval О. M. Organisational potential of agrarian economy. - C. 57-61.
 10. Мельник Т. М., Пугачевська К. С. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні. - C. 62-70.
 11. Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційна культура як чинник сприяння розвитку інтеграційної взаємодії. - C. 71-76.
 12. Kryvovyazyuk I. V. Innovative approach to strategy selection for enterprise crisis management. - C. 77-84.
 13. Сагайдак М. П., Костинець В. В. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми. - C. 85-89.
 14. Умєров Р. Е. Формування інвестиційної привабливості підприємств малого і середнього бізнесу в умовах невизначеності конкурентного середовища. - C. 90-94.
 15. Мартынюк Е. А. Формирование стратегических ориентиров в условиях интенсификации инноватики АПК. - C. 95-101.
 16. Стадник М. Є. Формування економічного механізму водокористування. - C. 102-108.
 17. Kovalenko N. O. Social business planning as the economic method of state policy development management. - C. 109-112.
 18. Колосок А. М. Легалізація зброї як каталізатор розвитку соціальної відповідальності суспільства. - C. 113-118.
 19. Simchenko N. О. Methodological aspects of measuring corporate social performance. - C. 119-127.
 20. Єрмошенко А. М. Окремі стратегічні аспекти управління страховими компаніями. - C. 128-135.
 21. Kondrashova G. P. Program "Housing Step" as an alternative to housing mortgage. - C. 136-142.
 22. Коrneev V. V. Financial systems stabilization: comparative analysis of monetary policies of central banks. - C. 143-148.
 23. Аzarova А. О., Моroz О. О., Zhytkevych О. V. Мathematical method of enterprise competitiveness level evaluation by using Hopfield network. - C. 149-154.
 24. Алішов Н. І.-о., Швачич Г. Г., Ткач М. О. Визначення оптимального числа вузлів багатопроцесорної обчислювальної системи для розв'язування одного класу задач. - C. 155-162.
 25. Белз О. Г. Усунення нестаціонарності часових рядів під час статистичного моделювання соціально-економічних процесів. - C. 163-171.
 26. Бльок Н. В., Живко М. О., Живко О. М. Інформаційні системи в кадровому менеджменті органів внутрішніх справ та їх вплив на безпеку бізнесу. - C. 172-179.
 27. Боровик В. В., Омеляшко Р. А. Використання інформаційних технологій при формуванні Чорнобильського науково-інформаційного фонду. - C. 180-188.
 28. Гринчишин І. М., Білик О. І. Інформаційне забезпечення процесу трансформації ресурсів недержавних пенсійних фондів в інвестиції регіону. - C. 189-197.
 29. Ємельянов О. Ю., Петрушка Т. О., Петрушка І. М. Інформаційне забезпечення прийняття рішень про впровадження на підприємствах ресурсозберігаючих технологій. - C. 198-205.
 30. Живко З. Б. Визначення бюджету на створення і утримання КСЕБП: інформаційно-аналітичний аспект. - C. 206-213.
 31. Левків Г. Я. Інформаційна складова інноваційного управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК. - C. 214-221.
 32. Литвин В. В., Цмоць О. І. Процес підтримки прийняття управлінських рішень у системі раннього попередження. - C. 222-229.
 33. Лютак О. М., Савош Л. В., Кравчук О. Я. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону. - C. 230-238.
 34. Мельникович В. М., Босак Х. З., Живко О. О. Концепція модернізації проходження служби працівниками ОВС: інформаційно-правові і антикорупційні аспекти. - C. 239-245.
 35. Саварин М. І. Комплекс економіко-математичних моделей оцінювання розвитку технологічної структури економіки України за умов невизначеності інформації. - C. 246-254.
 36. Скворцов І. Б., Загорецька О. Я., Ґудзь О. І. Планування діяльності підприємства із застосуванням гомеостатичного регулювання і динамічного програмування. - C. 255-262.
 37. Струбицький Р. П., Шаховська Н. Б. Аналіз підходів до моделювання хмаркових сховищ даних. - C. 263-269.
 38. Твердохліб І. П. Крива Лаффера як інструментальний засіб оцінювання ефективності фіскальної політики держави: проблеми застосування в Україні. - C. 270-280.
 39. Balea E. C., Dinica M.-C. Target costing and risk management. - C. 281-287.
 40. Bekbenbetova B., Turebekova B., Yesmagulova N. Ways of effective use of water resources in Southern regions of Kazakhstan. - C. 288-292.
 41. Brzakovic T., Zlatkovic M., Brzakovic M. Causes, scope and directions for solving global financial crisis. - C. 293-299.
 42. Бутова Т. В., Елесина М. В. Организация взаимодействия власти и бизнеса в городе Москва. - C. 300-307.
 43. Wang H.-C. J., Liu Y.-C. A. The cause of private universities' financial vulnerability and performance evidence from Taiwan. - C. 308-315.
 44. Vitsenets T. N. Development trends of metallurgical sector in Primorski Krai. - C. 316-321.
 45. Eger L., Egerova D. The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice. - C. 322-331.
 46. Zhansagimova A. E., Azatbek T. A., Niyazbekova S. U. Model of organizational structure for tourist cluster in Kazakhstan. - C. 332-337.
 47. Zdolsek D. Slovene students' perception of auditors: is there a stereotype?. - C. 338-345.
 48. Zielinska A. Sustainable managing in the naturally valuable areas in Poland. - C. 346-356.
 49. Zielenkiewicz M. European integration and changes in public regulation sphere. - C. 357-368.
 50. Jovkoviс B., Jovetiс S., Ljubisavljeviс S. Achieved development level of internal audit in Serbian banks empirical research. - C. 369-381.
 51. Korkmaz S. Evaluating the relationship between public expenditures and economic growth for Turkey. - C. 382-391.
 52. Lin F., Wang P. C.-L., Yin J. Excellence awards as a fundamental for high-tech industries implementing total quality management. - C. 392-402.
 53. Lin C.-J., Zhang Q., Hu J.-L. Efficiency characteristics of target companies for merger and acquisition: evidence from China. - C. 403-414.
 54. Makojevic N., Veselinovic P., Fedajev A. Multicriteria approach in business environment ranking: case of new EU and transition countries. - C. 415-425.
 55. Merlo P., Michalak J. Assessment of the use of electronic commerce by Polish consumers. - C. 426-433.
 56. Muneer S., Bajuri N. H., Saif-ur-Rehman Moderating effect of agency cost on the relationship between capital structure, dividend policy and organization performance: a brief literature review. - C. 434-442.
 57. Panczyk B. Effective web applications development. - C. 443-451.
 58. Petkovic J., Levi-Jaksic M., Marinkovic S. Exploratory forecasting approach to banking services. - C. 452-461.
 59. Petrovic N., Slovic D., Cirovic M. An approach to measuring environmental performance of organizations. - C. 462-470.
 60. Polukhina A. N. Ethnotourism as a tool for regional economy development: the case of Mari El. - C. 471-477.
 61. Рагулина Ю. В., Камаев Р. А. Специфика управления государственным недвижимым имуществом крупного города в условиях федерализма. - C. 478-483.
 62. Raihan M. Z., Hoque K. E. Impact of corporate governance practices on performances in some selected private commercial banks in Bangladesh. - C. 484-493.
 63. Sadiq M., Saif-Ur-Rehman, Jamil Anjum K. M. Customers' perception of service quality in banking and the level of customers' satisfaction: a study of Maybank Berhad. - C. 494-504.
 64. Skublewska-Paszkowska M. Comparison of arm animation. - C. 505-511.
 65. Sobon M. Online communication in the healthcare system in Poland. - C. 512-522.
 66. Sun Z., Zhou D., Zhou P. Decoupling effects of energy-related CO2 emissions in china: a LMDI-based analysis. - C. 523-535.
 67. Hsu Y.-L., Ting Y.-S., Chen K.-Y. Global travel trend in rail tourism development. - C. 536-541.
 68. Totic M., Nazifov-Totic I. The common market: paradigm of the integration processes within the European Community and the European Union. - C. 542-551.
 69. Zhang N., Choi Y. Is it feasible for Chinese thermal power plants to improve CO2 emission? Total-factor productivity and carbon intensity indicator approach. - C. 552-560.
 70. Jong K. H., Ping L. P. The political economy of regional free trade agreements in East Asia: more political than economic. - C. 561-570.
 71. Shaikin D. N. Age criteria and definitions of youth at the labor market in Kazakhstan. - C. 571-575.
 72. Swic A., Gola A. A method of qualification of parts for production in a flexible manufacturing system. - C. 576-585.
 73. Теоретико-методологічні основи формування управлінської обліково-аналітичної системи. - C. 586-589.
 74. Відомості про авторів. - C. 590-621.
 75. У наступному номері журналу. - C. 623-624.
2013
№ 11 (149)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter