Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Дідик Я. М. Формування української термінології у царині відпочинку і туризму. - C. 8-13.
 3. Домбровський В. С., Пластун О. Л., Пластун В. Л. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку. - C. 14-19.
 4. Карапейчик И. Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения. - C. 20-31.
 5. Мельник О. Г., Адамів М. Є. Антисипативне управління підприємствами на засадах слабких сигналів. - C. 32-41.
 6. Сунцова О. О. Теоретичне удосконалення механізму проведення місцевих податкових реформ. - C. 42-50.
 7. Сазонець О. М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг. - C. 51-57.
 8. Грищенко І. М., Гончаров Ю. В. Ретроспективний аналіз впливу вступу України до СОТ на ринок продукції легкої промисловості. - C. 58-70.
 9. Іртищева І. О., Стройко Т. В. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної сталості агропродовольчої сфери. - C. 71-78.
 10. Яковенко О. З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства. - C. 79-87.
 11. Габа М. І. Чинники впливу на діяльність підприємств сільського зеленого туризму Карпатського регіону. - C. 88-92.
 12. Приказка С. І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах. - C. 93-97.
 13. Прокопенко О. В., Касьяненко Т. В. Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління. - C. 98-105.
 14. Лебедєв І. В. Забезпечення сталого розвитку на засадах корпоративної соціальної відповідальності. - C. 106-116.
 15. Череп А. В. Взаємозв'язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу. - C. 117-122.
 16. Алімпієв Є. В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні. - C. 123-132.
 17. Бабич Л. М. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні. - C. 133-141.
 18. Баліцька В. В. Накопичення боргів у національній економіці. - C. 142-153.
 19. Кнейслер О. В. Страхове посередництво на ринку перестрахування. - C. 154-159.
 20. Лукаревська О. М. Методичні підходи до аналізу цінової політики банків. - C. 160-167.
 21. Лук'янов В. С. Платоспроможний попит як основа фінансової рівноваги. - C. 168-172.
 22. Нападовська Л. В. Базові принципи управлінського обліку. - C. 173-181.
 23. Бабенко В. А. Формирование экономико-математической модели динамики процесса управления инновационными технологиями на предприятиях АПК. - C. 182-186.
 24. Вітлінський В. В., Скіцько В. І. Еволюційне моделювання в процесах прийняття рішень. - C. 187-201.
 25. Аймурзина Б., Исмагулова А. Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан: современное состояние и совершенствование. - C. 202-210.
 26. Аманиязова Г. Пути повышения эффективности нефтегазового комплекса Казахстана. - C. 211-217.
 27. Ahmed I., Zeeshan Shaukat M., Ramzan M. Mediating role of organizational citizenship behavior in the relationship of pos, psychological empowerment and turnover intentions. - C. 218-227.
 28. Bajec P., Beskovnik B. Low confidence in provider-customer partnership: proposal for faster introduction of innovation management. - C. 228-235.
 29. Bacali L., Sava A. M. Assessment of the importance of market performance indicators for the firms from the national top of Romania (I). - C. 236-245.
 30. Джаксыбекова Г., Бейсембинова А. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов. - C. 246-257.
 31. Джолдасбаева Г. Комплексность использования углеводородного сырья и ее влияние на повышение конкурентоспособности отрасли. - C. 258-264.
 32. Jumadilova S., Sailaubekov N., Dildebaeva Z. Management of financial and economic sustainability of oil & gas enterprises. - C. 265-273.
 33. Zarevac M., Lakicevic M. Current issues in development and improvement of rural tourism in Knic municipality. - C. 274-280.
 34. Жунусова Г. Продовольственная безопасность Казахстана: методы оценки, пути решения. - C. 281-291.
 35. Zainuddin S. Distributive fairness and motivation in participative budgeting setting. - C. 292-301.
 36. Zubovic J., Domazet I. Effectiveness of government interventions at labour markets – the case of women and youth in Serbia. - C. 302-313.
 37. Kapusuzoglu A. Financial development and economic growth in Turkey: an empirical analysis. - C. 314-324.
 38. Kapusuzoglu S., Direk A. Efficiency assessment of occupational study period. - C. 325-336.
 39. Kardos M. Education role in supporting change towards sustainable development: research on Romanian universities. - C. 337-345.
 40. Katircioglu S., Caglar D., Beton Kalmaz D. Trade, energy and growth in G7 countries. - C. 346-358.
 41. Kim R. B. Determinants of consumers' attitude towards food risk messages. - C. 359-366.
 42. Kim C.-B., Choi Y.-R. Moderating effect of external diffusion from the utilization of IT in SCM of Korea. - C. 367-376.
 43. Kostic-Stankovic M., Makajic-Nikolic D., Martic M. Optimization of the university promotion plan. - C. 377-385.
 44. Kranjac M., Dickov V., Sikimic U. Cross-border innovation process within the EU economy. - C. 386-396.
 45. Лонская Е. Методологические проблемы оценки развитости территории в контексте мировой практики: пример Латвии. - C. 397-406.
 46. Мадиярова Д., Сембиева Л., Нурумов А. Финансовые аспекты реформирования здравоохранения Республики Казахстан. - C. 407-418.
 47. Obadic A., Kurnoga Zivadinovic N. Regional cluster development in European Union and Croatia. - C. 419-427.
 48. Orazalin R., Dulambaeva R. FDI impact on host country's market concentration and profitability. - C. 428-438.
 49. Palaz S., Tasci H.M., Darici B. Part-time employment in Turkey: an empirical analysis. - C. 439-449.
 50. Panait I., Slavescu E.O., Constantinescu A. Benefits of assets diversification: application of mean variance efficient frontier to Romanian stock market. - C. 450-462.
 51. Попов Е. В., Власов М. В., Веретенникова А. Ю. Генерация знаний в фирме как объект институционального проектирования. - C. 463-478.
 52. Rabiei M., Rezaie P. Does privatization effect profitability of banking sector? (case study of Iran). - C. 479-485.
 53. Sial M. H., Sarwar G., ul Hassan N. Returns to human capital in Pakistan: a quantile regression analysis. - C. 486-491.
 54. Sohrabi Safa N., Akmar Ismail M. Investigations on e-trust and e-satisfaction of customers for e-loyalty: the case of Iranian e-commerce. - C. 492-502.
 55. Тиреуов К., Керимова У., Балапанова Э. Возможные угрозы национальной продовольственной безопасности, связанные со вступлением Казахстана в ВТО. - C. 503-514.
 56. Fan W.-S. The effects of perceived availability and information quality on website: mediation of customer knowledge management and flow experience. - C. 515-526.
 57. Caba S. Economic crisis and globalization index dynamics. - C. 527-537.
 58. Ciric N., Vujicic M., Vukovic M. Managing quality of products and services in hotel industry. - C. 538-544.
 59. Serban A. C., Aceleanu M. I., Saseanu A. S. The role of labour market institutions in explaining labour market rigidities. The case of unemployment benefits. - C. 545-552.
 60. Відомості про авторів. - C. 553-578.
 61. У наступному номері журналу. - C. 579-580.
2013
№ 1 (139)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського