Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/8<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Інформаційне повідомлення про проведення ХІ-го міжнародного наукового семінару "Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та екології". - C. 8-9.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Зінченко В. В. Фізична економіка як модель управління конкурентним плануванням максимальної ефективності. - C. 10-17.
 5. Ильченко С. В. Информатизация транспорта в обществе знаний. - C. 18-22.
 6. Краснокутська Н. С. Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства. - C. 23-29.
 7. Кушнерик В. В. Вплив глобалізації на розвиток науково-технічної революції. - C. 30-34.
 8. Мельник Л. Г. Особенности и движущие силы самоорганизации экономических систем. - C. 35-41.
 9. Мельник Т. О. Економіка України в період незалежності: втрати, прорахунки і перспективи розвитку. - C. 42-49.
 10. Скворцов І. Б., Скворцов Д. І. Еконофізика як метод пізнання економічних явищ і процесів. - C. 50-61.
 11. Сотник І. М. Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією виробництва й споживання. - C. 62-67.
 12. Щирська О. В. Економічна сутність і бухгалтерське визначення амортизації. - C. 68-74.
 13. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 14. Лєонов С. В., Васильєва Т. А., Циганюк Д. Л. Формалізація функціональних обмежень діяльності інститутів спільного інвестування на основі порівняльного аналізу фінансових ринків країн групи FM CEEC. - C. 75-85.
 15. Хаустов В. К. Актуальність формування науково-технологічних кластерів в Україні та Росії. - C. 86-98.
 16. Економіка та управління національним господарством

 17. Бурлака В. Г. Энергоэффективность как составляющая конкурентоспособности Украины. - C. 99-109.
 18. Гранкін О. О. Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні. - C. 110-115.
 19. Елецких С. Я. Функционирование и развитие промышленного и машиностроительного комплексов Украины в предкризисный период. - C. 116-130.
 20. Сазонець І. Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України. - C. 131-138.
 21. Сунцова О. О. Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства. - C. 139-145.
 22. Тарасюк О. Б., Кас'янова О. О. Державний резерв як складова системи продовольчої безпеки України. - C. 146-149.
 23. Економіка та управління підприємствами

 24. Аммарі А. О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. - C. 150-155.
 25. Власова Н. О., Чорна М. В., Михайлова О. В. Чинники формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі. - C. 156-163.
 26. Загорняк Н. Б. Споживацька цінність у системі управління організацією: компас для нової реальності у боротьбі за ринкові можливості. - C. 164-171.
 27. Картузов Є. П. Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти. - C. 172-181.
 28. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Панасенко Д. А. Чинники формування конкурентоспроможності підприємств на ринку озброєння. - C. 182-191.
 29. Саєнко С. Г. Методичні підходи до формування амортизаційної політики машинобудівних підприємств. - C. 192-197.
 30. Ситник Й. С. Концептуальні засади інтелектуалізації систем менеджменту підприємства. - C. 198-208.
 31. Сіменко І. В., Романюк М. К. Сутність і основні складові управлінського потенціалу суб'єкта господарювання. - C. 209-218.
 32. Фарафонова Н. В. Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації. - C. 219-225.
 33. Цогла О. О. Капітальне будівництво як метод матеріально-технічної реалізації диверсифікації діяльності підприємства. - C. 226-230.
 34. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 35. Козлова Л. В. Місцеве самоврядування як фактор соціально-економічного розвитку регіону. - C. 231-237.
 36. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 37. Грищенко І. М., Данилкович А. Г., Тарасенко І. О. Методологічні положення екоорієнтованого розвитку підприємств легкої промисловості. - C. 238-252.
 38. Гроші, фінанси і кредит

 39. Воробець Т. І. Сутність фінансових ризиків на фондовому ринку. - C. 253-257.
 40. Грищенко А. І. Концепція економічного капіталу банку: практичні аспекти застосування. - C. 258-262.
 41. Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні. - C. 263-271.
 42. Шірінян Л. В. Адресне мікрострахування. - C. 272-278.
 43. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 44. Кучерова Ю. К. Імовірнісна порівняльна методика розрахунку продажної спроможності товарів різних груп. - C. 279-284.
 45. Левченко Н. В., Огліх В. В. Методи оцінювання інвестиційної привабливості сільського господарства регіонів України в контексті стратегічного планування. - C. 285-293.
 46. Сазонець О. М. Стратегії інформатизації соціально-економічного розвитку країни. - C. 294-301.
 47. Новини зарубіжної науки

 48. Акрам М. Аналіз зв'язку обмінного курсу валют і прямих іноземних інвестицій в розвинених країнах і країнах, що розвиваються: оглядове дослідження. - C. 302-308.
 49. Асіф Хан М. Вплив орієнтації на внутрішній ринок на результати роботи працівників. - C. 309-316.
 50. Брауерс В. К. М., Балежентіс А., Балежентіс Т. Реалізація стратегії ЄС у країнах Балтії: багатокритеріальне оцінювання. - C. 317-329.
 51. Булайич М., Савич С., Савич Г. Аналіз конкуренції в банківському секторі Сербії. - C. 330-338.
 52. Вонг Сек Хін Е., Лі Л. Й., Ї Ч. М. Трансграничні злиття і поглинання: досвід Малайзії. - C. 339-349.
 53. Вукміровіч Й., Єреміч В., Вукміровіч Д. До основ оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів: за даними Сербії. - C. 350-356.
 54. Габор М. Р. Позиціювання бренду для товарів тривалого користування та інші змінні, що використовуються в процесі придбання румунським споживачем. - C. 357-371.
 55. Голоб К., Бастіч М., Пшундер І. Вплив інфляції і процентних ставок на вартість нерухомості. - C. 372-381.
 56. Грандов З., Вуїчич М., Сеніч В. Захист прав споживачів в Сербії і країнах Західних Балкан у порівнянні з іншими країнами ЄС. - C. 382-393.
 57. Дайчман С. Тест довгострокової залежності Гевеке-Портмана-Гудака: на прикладі окремих акцій на фондових ринках Словенії, Угорщини і Чеської Республіки. - C. 394-402.
 58. Джасра Д. М., Азам Р. І., Асіф Хан М. Вплив макроекономічних змінних на ціни акцій: вибірковий аналіз за галузями. - C. 403-412.
 59. Єньчжао Л., Пекна Т.В., Вей С. Прямі інвестиції китайських підприємств в Україну. - C. 413-418.
 60. Зиядин С. Влияние мирового глобально-экономического кризиса на состояние банковских систем. - C. 419-429.
 61. Пі Ц. Родинне і професійне делегування в китайських сімейних фірмах. - C. 430-439.
 62. Пустовойт К. С., Гитман М. Б., Столбов В. Ю. Повышение открытости производственной системы с учетом интересов внешних и внутренних потребителей. - C. 440-451.
 63. Руснакова М., Шолтес В. Стратегія довгого стренгла з використанням бар'єрних опціонів та її використання в хеджуванні. - C. 452-465.
 64. Станчіч П., Чупіч М., Бар'яктаровіч Ракочевіч С. Вплив розміру ради директорів та її складу на ефективність діяльності банку: на прикладі Сербії. - C. 466-475.
 65. Суруджіу М.-Р., Суруджіу К., Ніка М. Фінансова політика і економічне зростання: пояснення з емпіричним аналізом. - C. 476-481.
 66. Тансыкбаева Г. Уровень жизни населения как критерий оценки эффективности социально-экономической политики государства. - C. 482-487.
 67. Тулегенова М. Альтернативный взгляд на социально-экономическую природу капитала в инновационном обществе знаний. - C. 488-494.
 68. Тун Дж. Вплив цінової стратегії просування на намір здійснити покупку. - C. 495-503.
 69. Хайжун Б., Жуй Л. Реализация экологической политики в Китае: пример провинции Шеньси. - C. 504-509.
 70. Хейдарі Х., Фейзі Йенжень С., Баширі С. Емпіричне дослідження впливу інфляційної невизначеності на економічне зростання Ірану. - C. 510-520.
 71. Шіє Х.-Ш., Ху Дж.-Л., Шеу Х.-Ц. Перехід на екологічні технології: розробка концепції системи рейтингів "зелених" готелів. - C. 521-530.
 72. Шайкин Д. Экономическая активность населения как индикатора развития трудового потенциала (на примере Республики Казахстан). - C. 531-538.
 73. Відомості про авторів. - C. 539-564.
 74. У наступному номері журналу. - C. 567-568.
2012
№ 8 (134)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського