Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/7<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Голубка С. М. Типологія досліджень національних фінансів. - C. 8-15.
 3. Карапейчик И. Н. Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований. - C. 16-25.
 4. Кокодей Т. А. Анализ и формализация стратегий ТПГ "Rainford” методом обратной идентификации (1992–1996 гг.). - C. 26-32.
 5. Ситник Г. В. Генезис і сучасна парадигма фінансового планування. - C. 33-48.
 6. Тищенко О. П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейнсіанського періоду. - C. 49-60.
 7. Fedulova L. I., Khaustov V. K. Preconditions for the increase in efficiency of Ukraine-Russia cooperation in the protection of intellectual property. - C. 61-65.
 8. Яхно Т. П., Килин О. В. Доцільність зміцнення економічних інтеграційних зв'язків України і Республіки Польща. - C. 66-72.
 9. Григор'єва Я. В. Кластери як чинник активізації туристичної діяльності. - C. 73-79.
 10. Мулякова-Бочі А. К. Концепція удосконалення платіжного балансу в умовах економічного розвитку. - C. 80-85.
 11. Остапенко Н. В. Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва. - C. 86-93.
 12. Сунцова О. О. Фінансові важелі макроекономічного регулювання розвитку національного господарства. - C. 94-103.
 13. Дунська А. Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі. - C. 104-109.
 14. Ібрагімов Е. Е. Роль інтелектуального капіталу в ефективній діяльності підприємства. - C. 110-117.
 15. Картузов Є. П. Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства. - C. 118-124.
 16. Майданевич П. М. Методологічні засади оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. - C. 125-131.
 17. Грищенко В. Ф., Древаль О. Ю., Грищенко І. В. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки. - C. 132-145.
 18. Лігоненко Л. О. Обґрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу. - C. 146-156.
 19. Медвідь В. Ю. Наукові засади визначення сутності регіонального розвитку. - C. 157-163.
 20. Кудлай В. Г. Стан і проблеми розвитку трудових ресурсів аграрної сфери Київської області. - C. 164-167.
 21. Кукоба В. П. Системна організація забезпечення функціонування корпоративних соціально відповідальних відносин на підприємствах. - C. 168-174.
 22. Сімченко Н. О., Лазар Ю. В. Проблеми і пріоритети забезпечення охорони праці на підприємствах вугільної галузі. - C. 175-182.
 23. Bojarko I. M., Deyneka O. V., Hrytsenko L. L. Methodological approach to estimation of quality of state regulation influence on Ukrainian financial services market. - C. 183-190.
 24. Єріс Л. М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку. - C. 191-200.
 25. Могилко Л. В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах. - C. 201-207.
 26. Шевцова О. Й., Суганяка М. В. Принципи формування механізму антикризового управління системним банком. - C. 208-216.
 27. Кобушко І. М. Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів. - C. 217-229.
 28. Матюха М. М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем. - C. 230-237.
 29. Петрищев А. С., Григорьев С. М. Экономико-математическое моделирование показателей производства металлизованных техногенных отходов быстрорежущих сталей. - C. 238-242.
 30. Раєвнєва О. В., Середа А. С. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промислового підприємства. - C. 243-257.
 31. Akram M. Exchange rate regimes and currency behaviours in Pakistan: an exploratory account. - C. 258-267.
 32. Алтынбеков М. А. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. - C. 268-275.
 33. Альжанова Н. Ш. Анализ внешнеторговой политики Казахстана в условиях Таможенного союза. - C. 276-284.
 34. Аппакова Г. Н. Структура и формы системы вознаграждений работникам в условиях рыночной экономики. - C. 285-289.
 35. Asif Khan M. An empirical study of barriers in implementing total quality management in service organizations in Pakistan. - C. 290-299.
 36. Attiq S., Rauf-i-Azam How individual social values stimulate consumer purchase decision involvement and compulsive buying behavior: a path by path multigroups analysis. - C. 300-308.
 37. Бин Ц., Жуй Л. Эколого-экономические основы управления земельными ресурсами в Китае. - C. 309-315.
 38. Гурєєва О. Г., Гуреєв К. А., Голубєва О. С. Оцінювання взаємозв'язку циклів зайнятості з переважаючими формами оплати праці. - C. 316-323.
 39. Dent M., Wong Sek Khin E. The marketeer experiences: an action research conceptual developments. - C. 324-330.
 40. Djordjevic M., Sapic S., Marinkovic V. How companies enter international markets: presentation and analysis of the empirical research. - C. 331-342.
 41. Дузельбаева Г. Б. Экономический аспект управления персоналом в нефтегазовых компаниях Казахстана. - C. 343-350.
 42. Эралиева А. Э., Яновская О. А. Мотивация профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений как фактор повышения качества образования. - C. 351-360.
 43. Erdem E., Tugcu C. T. Cultural dynamics affecting urban economic growth: evidence from Turkish economy. - C. 361-371.
 44. Zdolsek D., Kolar I. Does company's growth influence disclosure of company's segment information?. - C. 372-382.
 45. Ignjatijevic S., Dordevic D., Ciric M. Serbian textile and apparel industry at the international market: comparative advantage analysis. - C. 383-393.
 46. Maksimoviс L., Grbic M., Mihajlovic V. Impact of technological innovation on competitiveness of transition countries. - C. 394-403.
 47. Мамраева Д. Г., Ташенова Л. В. Рынок интеллектуальной промышленной собственности в Республике Казахстан: состояние и тенденции развития. - C. 404-413.
 48. Махницкая Е. И., Шалболова У. Ж. Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процессов. - C. 414-426.
 49. Melis R., Trudda A. Financial and demographic risk impact on private PAYG pension system: the Italian case. - C. 427-439.
 50. Obradovic S., Lukovic S. Empirical analysis of cyclical characteristics of fiscal policy in member countries of European economic and monetary union. - C. 440-450.
 51. Odhiambo N. M. Oil prices and economic growth in South Africa: a trivariate simulation. - C. 451-461.
 52. Ондасынова А., Сауранбай С. К вопросу о методике оценки ликвидационной стоимости. - C. 462-467.
 53. Sabau C. Regional policy and regions' role in catching up the development gaps: scenarios of the European Union, Romania, Hungary, the North-West region and Eszak-Alfoldy region. - C. 468-481.
 54. Socol C. Sustainability of fiscal adjustment process in Romania. - C. 482-488.
 55. Фадеев А. А. Актуальные проблемы и особенности формирования инновационного пути развития экономики Казахстана. - C. 489-493.
 56. Faustino H. C., Leitao N. C. Portuguese intra-industry trade and labor market adjustment costs: the SAH again. - C. 494-503.
 57. Ho C.-M., Shih J.-Y. Volatility states and spillover effects for Asian emerging markets: Markov regime switching model. - C. 504-518.
 58. Hsu Y.-L., Chen K.-Y., Ting Y.-S. The efficacy of online group buying websites in travel industry marketing: the case of groupon.com. - C. 519-527.
 59. Cheng M.-Y., Choong C.-K., Leong M.-Y. Economic crises: nature, consequences and challenges. - C. 528-537.
 60. Ciftcioglu S., Colakoglu N. Comparative analysis of macroeconomic performance and volatility before and after capital account liberalization: cases of Chile and Malaysia. - C. 538-547.
 61. Шайкин Д. Н. Оценка уровня занятости населения (на примере Республики Казахстан). - C. 548-553.
 62. Janosevic S., Dzenopoljac V. Impact of intellectual capital on financial performance of Serbian companies. - C. 554-564.
 63. Відомості про авторів. - C. 565-589.
 64. У наступному номері журналу. - C. 591-592.
2012
№ 7 (133)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter