Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/6<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Від редакції. - C. 8.
 3. Сайкевич М. І. Дуалізм сучасної економічної системи. - C. 9-15.
 4. Соскін О. І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії). - C. 16-29.
 5. Братюк В. П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення. - C. 30-37.
 6. Жарінова А. Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств. - C. 38-46.
 7. Козлянченко О. М. Шляхи розвитку господарської діяльності машинобудування (на прикладі Чернігівської області). - C. 47-53.
 8. Кушнерук А. С. Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах. - C. 54-61.
 9. Лук'янчук І. Ю. Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об'єднання підприємств як підгалуззю. - C. 62-68.
 10. Сорокіна Л. В. Дослідження впливу макроекономічних регуляторів на динаміку нагромадження капіталу у будівництві України. - C. 69-81.
 11. Сунцова О. О. Шляхи удосконалення інструментів макроекономічного регулювання національного господарства. - C. 82-90.
 12. Тарасюк О. Б., Кас'янова О. О. Сутність державного матеріального резервування. - C. 91-95.
 13. Умєров Р. Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку. - C. 96-105.
 14. Білоног Т. В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу. - C. 106-110.
 15. Ганущак-Єфіменко Л. М., Скоморохов М. О. Концептуальні підходи до обґрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання. - C. 111-117.
 16. Даниленко О. А. Урахування стадії "життєвого циклу" розвитку організації в системі управління персоналом. - C. 118-123.
 17. Жуков С. А., Воронич К. М. Формування конкурентоспроможності промислового підприємства на основі маркетингових засад. - C. 124-135.
 18. Іванова З. О. Особливості формування системи контролінгу на підприємствах. - C. 136-141.
 19. Коломійцева О. В. Мотиви та причини процесів злиттів і поглинань підприємств. - C. 142-149.
 20. Литвиненко С. Л. Економіко-організаційні засади використання навантажувально-розвантажувального обладнання при авіаперевезенні надважких і негабаритних вантажів. - C. 150-158.
 21. Павленко І. М. Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка. - C. 159-165.
 22. Шаманська О. І. Основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства. - C. 166-172.
 23. Ярмолка В. М. Вплив мотиваційного аспекту на управління якістю послуг туристичних фірм. - C. 173-179.
 24. Калашникова Х. І. Використання зарубіжного досвіду управління міською інфраструктурою в містах України. - C. 180-184.
 25. Кужель Е. В., Матюшенко В. І. Інтелектуальна власність як складова інноваційного середовища в регіонах. - C. 185-190.
 26. Мельник О. М. Туризм у західному регіоні України і його стратегічні складові. - C. 191-197.
 27. Грішнова О. А., Брінцева О. Г. Соціальна ефективність консалтингових проектів з управління персоналом: сутність, значення, форми прояву. - C. 198-204.
 28. Колот А. М. Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання. - C. 205-211.
 29. Крикуненко Д. О. Розробка системи демотивації персоналу як одного з елементів мотиваційного управління на підприємстві. - C. 212-217.
 30. Сокова М. А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України. - C. 218-224.
 31. Стрехова С. В. Взаємозв'язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом. - C. 225-233.
 32. Третяк В. П. Прискорення формування ефективних механізмів функціонування і розвитку соціальної інфраструктури села. - C. 234-240.
 33. Яровий І. М. Бідність серед працюючого населення. - C. 241-247.
 34. Василенко В. В. Характеристика сегментації ринку банківських металів України. - C. 248-254.
 35. Мулякова-Бочі А. К. Тенденції формування платіжного балансу в умовах кризових явищ. - C. 255-261.
 36. Патюта І. М. Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України. - C. 262-269.
 37. Печенюк Н. М. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду. - C. 270-274.
 38. Степаненко О. П. Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України. - C. 275-282.
 39. Худокормова М. І. Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів. - C. 283-289.
 40. Козловська М. В. Методологічні засади інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму. - C. 290-294.
 41. Косарев О. Й., Парій В. М. "Хмарні технології" як ключовий чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії. - C. 295-303.
 42. Кузьмін О. Є., Базилевич П. Р. Асинхронна дискретна модель бізнес-системи. - C. 304-310.
 43. Маслій В. В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування. - C. 311-317.
 44. Приходченко О. Ю. Прогнозування розміру індивідуальної пенсії в умовах невизначеності. - C. 318-327.
 45. Asif Khan M. An empirical study of students' perception of ethical behaviour in higher education institutions in Pakistan. - C. 328-338.
 46. Ahmad S., Khan M. A., Alam H. M. Organizational citizenship behavior on schoolteachers' career development. - C. 339-345.
 47. Badurowicz M. Two-dimensional barcodes in mobile applications. - C. 346-350.
 48. Vujicic M., Ristic L., Vujicic M. Development strategy for festival-based food tourism in the republic of Serbia. - C. 351-359.
 49. Dent M., Wong Sek Khin E. Marketing action research approach: career of a professional marketeer. - C. 360-366.
 50. Koziel G. Increasing steganographic capacity of the MF method. - C. 367-373.
 51. Krupa K. Chosen aspects of era of new economy and human capital management solutions. - C. 374-380.
 52. Laskowski M. Using Google search engine to get unauthorized access to private data. - C. 381-386.
 53. Lau E., Hamzah S. N. Z., Choong X.-Y. An Asian monetary union?. - C. 387-397.
 54. Masood O., Turen S., Aktan B. Financial meltdown and bond prices: an empirical analysis. - C. 398-406.
 55. Milosz E. Corporate social responsibility: Polish telecom company case study. - C. 407-413.
 56. Milosz M. ERP implementation at Polish enterprises – from business and end-users perspectives. - C. 414-421.
 57. Plechawska-Wojcik M., Borys M. Integration mechanism of chosen biological databases. - C. 422-429.
 58. Sanginabadi B., Heidari H. The effects of exchange rate volatility on economic growth of Iran. - C. 430-441.
 59. Serban C., Grigore G.F., Stancu A. Exploring the importance of cause-related marketing campaigns: empirical evidence on Romanian society. - C. 442-449.
 60. Serban M., Albert V. M. Audit of non-refundable projects: challenges and differences in task performance. - C. 450-459.
 61. Socol C., Socol A. G., Marinas M. Management reform of state companies: the case of Romania. - C. 460-466.
 62. Talha Naseem Uppal M., Ali I., Waheed M. S. The influence of stock attributes on individual equity investor's behavior. - C. 467-474.
 63. Huang S.-P. A study on the effect of innovative management on managerial performance. - C. 475-485.
 64. Chani M.I., ul Hassan M., Shahid M. Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis. - C. 486-495.
 65. Juszczyk M. Digital identity acceptance at Polish large enterprises: the survey results. - C. 496-502.
 66. "Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання!. - C. 503-510.
 67. Відомості про авторів. - C. 511-533.
 68. У наступному номері журналу. - C. 535-536.
2012
№ 6
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter