Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/5<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Беседа Ю. К. Особенности проявления адаптационных возможностей финансово-инвестиционного потенциала субъектов реального сектора экономики. - C. 8-17.
 3. Вегера С. А. Соціальна дисиметрія. До визначення поняття (ІІ частина). - C. 18-24.
 4. Осичнюк Е. В. К вопросу о соотношении понятий "экономические отношения" и "производственные отношения". - C. 25-40.
 5. Коваленко В. В., Шиян Д. В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах. - C. 41-50.
 6. Матусевич К. М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи. - C. 51-56.
 7. Флейчук М. І., Гнат Н. А. Боргова криза європейських країн та її наслідки для світової економіки. - C. 57-67.
 8. Бобух І. М., Луцков В. О. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства. - C. 68-78.
 9. Ведернікова С. В. Методичні підходи до маркетингового забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємництвом. - C. 79-86.
 10. Вернудіна Г. В., Санжак С. П. Чинники впливу на прийняття цінових рішень в умовах конкурентного ринку. - C. 87-91.
 11. Громова Я. А. Механізм використання маркетингового інструментарію металургійною галуззю в експортній діяльності. - C. 92-101.
 12. Дишко І. Ю. Теоретичні підходи до процесу залучення прямих іноземних інвестицій. - C. 102-107.
 13. Кравчук Г. В., Дубина М. В. Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки. - C. 108-114.
 14. Мулякова-Бочі А. К. Теоретичне визначення основних методів оптимізації платіжного балансу країни. - C. 115-123.
 15. Сунцова О. О. Концептуальні підходи і стратегія макроекономічного регулювання розвитку національного господарства. - C. 124-131.
 16. Шиманська В. В. Дослідження чинників формування конкурентоспроможного туристичного комплексу України. - C. 132-140.
 17. Balan V. G., Sytnitskyi M. V. Role of portfolio analysis in formation of enterprise competitive strategies. - C. 141-148.
 18. Воловець Я. В., Загорецька О. Я., Козик В. В. Використання системи "Moodle" в управлінні навчальним процесом (на прикладі Національного університету "Львівська політехніка"). - C. 149-154.
 19. Габріелова Т. Ю., Василенко І. В. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів. - C. 155-160.
 20. Дубовик Т. В. Маркетингова комунікаційна діяльність торговельного підприємства в соціальних мережах. - C. 161-168.
 21. Захарчин Г. М., Андрійчук Ю. А. Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи. - C. 169-175.
 22. Карюк В. І. Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств. - C. 176-182.
 23. Лактіонова О. А., Чишко І. С. Інтегральне оцінювання експансійної фінансової гнучкості суб'єктів господарювання. - C. 183-192.
 24. Литвиненко С. Л. Механізм реалізації спільних проектів авіаперевізників негабаритних вантажів. - C. 193-197.
 25. Логутова Т. Г., Сафарова Р. В. Антикризисное управление персоналом промышленного предприятия. - C. 198-203.
 26. Зубко К. Ю. Методологія аналізу екологічних ситуацій та їх вплив на стан об'єктів і ресурсів. - C. 204-210.
 27. Вачевський М. В. Концепція навчально-виховного комплексу "школа майбутнього". - C. 211-218.
 28. Звонар Й. П. Самостійна зайнятість як сфера реалізації соціально-трудового потенціалу населення. - C. 219-227.
 29. Янковська Л. А., Захарчин Р. М. Передумови інноваційного розвитку професійної освіти вищої школи. - C. 228-234.
 30. Герасименко О. В. Економічна стійкість як чинник впливу на ефективність функціонування механізму збалансованості фінансової системи держави. - C. 235-242.
 31. Колісніченко К. В. Ризики адміністрування ПДВ. - C. 243-248.
 32. Колодий С. Ю., Корчинский В. Е. Институциональные изменения и институциональное регулирование сбалансированности финансовых ресурсов государства. - C. 249-254.
 33. Лук'янов В. С. Сутність і проблеми наукових трактовок фінансового ринку на сучасному етапі. - C. 255-261.
 34. Малецька О. О. Оцінка впливу ризиків на фінансову стійкість пенсійного фонду України. - C. 262-267.
 35. Савченко Т. Г. Методологічні підходи до розробки монетарного правила в Україні. - C. 268-278.
 36. Сало І. В., Мірошниченко О. В. Система управління конкурентоспроможністю банку. - C. 279-286.
 37. Школьник І. О., Червякова С. В. Визначення впливу операцій ІРО на капіталізацію економіки України як одне з пріоритетних джерел її економічного зростання. - C. 287-297.
 38. Щирська О. В. Відтворення і новий підхід до амортизації основних засобів. - C. 298-312.
 39. Татар М. С. Економіко-математичне моделювання системної діагностики конкурентоспроможності підприємств. - C. 305-313.
 40. Akram M., Hussain I., Raza A. Consequences of performance-contingent reward on perceived self-determination and intrinsic motivation of employees in Pakistan. - C. 314-320.
 41. Asif Khan M. Impact of emotional labour on emotional exhaustion, and moderating role of social support: an empirical study on hospitality industry in Pakistan. - C. 321-329.
 42. Wong Sek Khin E., Heng T. N. Epistemological taxonomy in management & accounting research philosophy. - C. 330-338.
 43. Vujicic M., Ristic L., Obradovic S. Rural poverty reduction in the Republic of Serbia: a new approach of the Jagodina's local self-government. - C. 339-345.
 44. Dobardzic E., Rakic B. Interdependence between stock market index S&P 500 and gold during the financial crisis as the base for macroeconomic policy decisions. - C. 346-358.
 45. Jeremic V., Slovic D., Radojicic Z. Measuring human capital: a statistical approach. - C. 359-363.
 46. Rui L. The history of ecological economics thought in Сhina. - C. 364-369.
 47. Закирова Д. И. Человеческий потенциал Республики Казахстан. - C. 370-379.
 48. Yilanci V. Mean reversion in stock prices of G7 countries: evidence from panel SURADF and panel SURKSS tests. - C. 380-385.
 49. Kranjac M., Henny C., Sikimic U. Do European funds generate countries' sustainable development?. - C. 386-396.
 50. Low P. C., Quah C. H., Ismail M. N. Fiscal expansions of China, Korea, and Malaysia: comparing theory to practice. - C. 397-408.
 51. Mir I. A. Impact of different levels of instant price discounts on consumer perceptions and purchase intentions. - C. 409-416.
 52. Орумбаева Ш. Р., Орумбаев Р. К. Оценка экономического и экологического эффекта при замене морально устаревших водогрейных котлов в Республике Казахстан. - C. 417-426.
 53. Попов Е. В., Власов М. В. Зависимости научной результативности от трансакционных издержек. - C. 427-437.
 54. Stasienko J., Werynska R. New generation of analytical tools. - C. 438-448.
 55. Тусибаева Г. С. Квалификационный уровень работников как основный фактор повышения качества оказания аудиторских услуг. - C. 449-456.
 56. Huang S.-P. Correlations between customer relation management, marketing strategy and management performance. - C. 457-467.
 57. Hunjra A. I., Rauf-I-Azam, Humayoun A. A. Cause related marketing and its impact on sales: mediating by brand loyalty and customer purchase intention. - C. 468-476.
 58. Chani M. I., Shahid M., Ul Hassan M. Some socio-economic determinants of fertility in Pakistan: an empirical analysis. - C. 477-484.
 59. Shin H.-D., Joshi M., Inkpen A. Learning from repeated alliances and its effect on performance: an empirical extension. - C. 485-494.
 60. Юсупов У. Б. Совершенствование организации налогового учета в Республике Казахстан. - C. 495-502.
 61. Відомості про авторів. - C. 503-526.
 62. У наступному номері журналу. - C. 527-528.
2012
№ 5 (131)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського