Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Бузько І. Р., Д'яченко Ю. Ю. Формування методологічних основ розвитку персоналу. - C. 8-12.
 3. Горчакова Е. Н. Особенности комплексной конструкции социально-экономических систем. - C. 13-18.
 4. Савченко О. Р. Управління змінами в сучасних соціально-економічних системах. - C. 19-24.
 5. Сунцова О. О. Макроекономічний механізм регулювання розвитку національного господарства: деякі теоретичні аспекти. - C. 25-36.
 6. Воробьева Е. А. Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговки. - C. 37-42.
 7. Длугопольський О. В., Жуковська А. Ю. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України. - C. 43-49.
 8. Ільницький Д. О. Генезис дослідницьких університетів США: у пошуку моделі. - C. 50-63.
 9. Корж М. В., Жуков С. А. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством. - C. 64-71.
 10. Никифоров А. Є. Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія і методика. - C. 72-85.
 11. Ведернікова С. В. Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством. - C. 86-94.
 12. Кондратюк О. І. Кон'юнктура ринку зерна в України. - C. 95-100.
 13. Мадзігон В. М., Вачевський М. В. Промисловий маркетинг у виробничій і невиробничій сферах із виробництва товару. - C. 101-109.
 14. Мачуга Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні. - C. 110-116.
 15. Огонь Ц. Г. Ефективність механізму фінансового забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази. - C. 117-129.
 16. Хвищун Н. В. Реформування комунального господарства України: історичний зріз і напрями на майбутнє. - C. 130-138.
 17. Шендерівська Л. П. Макрорівневі чинники, які впливають на державні закупівлі у видавничо-поліграфічній галузі. - C. 139-143.
 18. Болдирєва К. В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва. - C. 144-153.
 19. Ганущак-Єфіменко Л. М., Коберник І. В. Особливості формування інтегрованих бізнес-структур. - C. 154-160.
 20. Гриценко Л. Л., Височина А. В. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства. - C. 161-167.
 21. Дубовик Т. В. Потенціал інтегрованих маркетингових комунікацій торговельного підприємства в мережі Інтернет. - C. 168-173.
 22. Дудко О. С. Оцінювання дієвості та ефективності реклами. - C. 174-182.
 23. Кукоба В. П. Наскрізна технологізація як основа комплексного організаційного проектування підприємств. - C. 183-188.
 24. Лук'янчук І. Ю. Методика визначення функцій корпоративного центру багатопрофільного об'єднання підприємств. - C. 189-196.
 25. Матвієць М. В. Специфічність фінансових потоків консолідованих корпоративних структур. - C. 197-202.
 26. Саєнко О. Р. Вплив податків на фінансові результати діяльності машинобудівних підприємств (на прикладі запорізького регіону). - C. 203-207.
 27. Бабенко А. Г., Бондаревська К. В. Трудомісткість продукції як один із найважливіших показників в галузі аграрного виробництва. - C. 208-214.
 28. Макаренко М. В. Механізм управління формуванням конкурентних переваг регіону. - C. 215-223.
 29. Рудь Н. Т. Інноваційна інфраструктура регіону: методичні підходи до оцінювання. - C. 224-230.
 30. Томілін О. О. Харчова промисловість Полтавської області в період ринкового реформування. - C. 231-234.
 31. Довга Т. М. Визначення ефективності рециклінгу: економіко-екологічний аспект. - C. 235-240.
 32. Медведєв В. С. Впровадження систем оплати праці на основі показників продуктивності. - C. 241-247.
 33. Онишко С. В. Потенціал розбудови пенсійної системи в Україні у контексті зниження ризиків державних фінансів. - C. 248-257.
 34. Бадзим О. С., Древуш А. Р. Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню. - C. 258-266.
 35. Белялов Т. Е. Підвищення довіри споживачів як основа стабільного розвитку ринку фінансових послуг. - C. 267-274.
 36. Бочуля Т. В., Янчев А. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управлінського обліку. - C. 275-282.
 37. Гуцайлюк Л. О. Ідентифікація ризиків в обліку розрахунків з різними дебіторами в бюджетних установах. - C. 283-288.
 38. Островская О. А., Соколова О. Б. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности. - C. 289-296.
 39. Черняєв Ю. Б., Мазуренко В. П. Злочинність і правоохоронна діяльність як об'єкти економічного аналізу. - C. 297-307.
 40. Дронь В. С. Метод умовно-наслідкового розкладу встановлення взаємозалежності між соціально-економічними подіями. - C. 305-311.
 41. Заворотній Р. І. Запровадження факторних моделей в оцінювання зростання вітчизняного бізнесу. - C. 312-320.
 42. Awan A., Asghar N., ur Rehman H. The impact of governance on external debt burden in Pakistan. - C. 321-330.
 43. Білан Ю., Газда Я., Годжішевський Б. Похідні змінні як показники економічного спаду в Польщі та Україні. - C. 331-339.
 44. Bratu M. Forecasts accuracy comparisons for VAR, AR and VARMA models. - C. 340-349.
 45. Valencia-deLara P., Araque-Hontangas N. Personality traits and attitudes of an entrepreneur: an empirical study. - C. 350-358.
 46. Wong Sek Khin E., Fui L. Y. Pragmatism and critical realism in management research. - C. 359-364.
 47. Grzeszczyk T. Barriers to sustainable development of agribusiness in Poland. - C. 365-374.
 48. Dajcman S., Festic M., Kavkler A. Comovement between Central and Eastern European and developed European stock markets: scale based wavelet analysis. - C. 375-384.
 49. Dobardzic E., Dobardzic A., Brnicanin E. Co-movement of financial markets in emerging and developed economies. - C. 385-397.
 50. Karadeniz E., Ozturk I., Iskenderoglu O. An investigation of efficient market hypothesis in OECD countries. - C. 398-405.
 51. Mir I. A., Khan M. B. Role of humor-based advertising in a crisis economy. - C. 406-414.
 52. Nazir M. S., Butt A., Nawaz M. M. Interest rate determinants of banks in Pakistan. - C. 415-424.
 53. Nieh F.-P., Pong C.-Y. Correlations between brand equity, customer cognitive value, and customer loyalty (in quick service restaurant industry). - C. 425-435.
 54. ur Rahman S., Khan M. B. Ethnocentrism tendenices of consumers: evidence from Pakistan. - C. 436-445.
 55. Seng T. L., Singh Pritam Singh G. Strategic motives of Malaysian firms engaging in international joint venture abroad. - C. 446-457.
 56. Surugiu C., Dinca A.-I., Surugiu M.-R. An empirical analysis of the CO2 emissions impact: evidence from Romanian tourism sector. - C. 458-468.
 57. Furuoka F. Total fertility rate and per capita income: new empirical findings from France. - C. 469-479.
 58. Сiriс M., Grandov Z., Caric M. The level of implementation of customer relationship management in banking industry of Serbia. - C. 480-489.
 59. "Золота Фортуна" – успіх, об'єктивність, визнання!. - C. 490-500.
 60. Відомості про авторів. - C. 501-523.
 61. У наступному номері журналу. - C. 527-528.
2012
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter