Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/12<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Від редакції. - C. 8-9.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Захарчин Г. М. Інтегрований ракурс проблем інноваційності в інформаційному суспільстві. - C. 10-15.
 5. Мельник О. Г. Теоретичне обґрунтування інноваційної виробничої функції та її інтерпретація. - C. 16-23.
 6. Педченко Н. С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства". - C. 24-29.
 7. Подік І. І., Гончаров Ю. В. Роль податків у забезпеченні економічної безпеки України: історичний аспект. - C. 30-44.
 8. Сунцова О. О. Оптимізація бюджетної складової макроекономічного механізму державного і регіонального розвитку. - C. 45-52.
 9. Фатенок-Ткачук А. О. Парадигма проявів "нової" економіки. - C. 53-60.
 10. Економіка та управління національним господарством

 11. Гранкін О. О. Тенденції і перспективи розвитку ринку гумових пневматичних шин в Україні. - C. 61-65.
 12. Демчишин М. Я. Динаміка показників економічної безпеки України в умовах сталого розвитку. - C. 66-74.
 13. Шлапак О. В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м'ясного скотарства. - C. 75-83.
 14. Економіка та управління підприємствами

 15. Мельник О. Г., Логвиненко Ю. Л. Методи рейтингування діяльності підприємств. - C. 84-94.
 16. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 17. Узунов Ф. В. Державне регулювання як чинник створення сприятливих умов для економічної діяльності корпоративних підприємств у регіоні. - C. 95-105.
 18. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 19. Мельник Л. Г., Кубатко О. В. Економічне оцінювання екологічних товарів та послуг в Україні. - C. 106-112.
 20. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 21. Барабаш О. В. Теорія і практика впливу культурних чинників на економічну діяльність. - C. 113-121.
 22. Бойко С. В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні. - C. 122-126.
 23. Колосок А. М. Адресна матеріальна допомога як елемент соціально відповідальної держави. - C. 127-131.
 24. Сардак С. Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі. - C. 132-139.
 25. Гроші, фінанси і кредит

 26. Гаманков Д. В. Основні чинники присутності держави на страховому ринку. - C. 140-144.
 27. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 28. Гриценко О. М. Інвентаризація запасів у ресторанному господарстві: теорія і методика. - C. 145-150.
 29. Мошковська О. А. Концептуальні засади стратегічного управлінського обліку. - C. 151-159.
 30. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 31. Гулієва Н. М. Інформаційне забезпечення водопідготовки питної води. - C. 160-166.
 32. Довбиш А. С., Шелехов І. В., Чала А. В. Інформаційно-екстремальна модель прогнозування тенденції зміни валютних курсів. - C. 167-173.
 33. Кісь Я. П., Теслюк В. М. Методи і засоби автентифікації біометричних даних в інформаційних системах. - C. 174-182.
 34. Коваленко О. Є. Координація взаємодії програмних агентів у системах ситуаційного управління. - C. 183-189.
 35. Костенко Г. І., Рожок О. А. Моделювання собівартості освітньої послуги вищого навчального закладу. - C. 190-195.
 36. Криклій О. А., Рябіченко Д. О. Науково-методичний підхід до управління ліквідністю банку на основі результатів аналізу таксономічних індикаторів. - C. 196-206.
 37. Кузьмін О. Є., Базилевич П. Р. Деякі задачі моделювання ресурсів виробничих систем мережами Петрі. - C. 207-216.
 38. Лютак О. М., Михальчук Л. В. Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України. - C. 217-225.
 39. Малаксиано Н. А. Об устойчивости экономических показателей использования сложного портового оборудования. - C. 226-233.
 40. Мойсеєнко І. П., Мартинюк О. А. Використання інтелектуальних технологій в системі економічної безпеки банку. - C. 234-238.
 41. Ревенко Д. С., Вартанян В. М., Скачков О. М. Прогнозування та оцінювання стійкості динаміки розвитку економіки України. - C. 239-249.
 42. Національна інноваційна стратегія

 43. Трансформування України у країну новаторів: Концепція Національної інноваційної стратегії. - C. 250-254.
 44. Новини світової науки

 45. Алимжанова М. Проблемы развития исламского страхового рынка в Республике Казахстан с учетом опыта Малайзии. - C. 255-265.
 46. Арістовник А. Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи. - C. 266-275.
 47. Асгар Н., Аван А., ур Реман Х. Динаміка одночасного зростання економіки та охорони здоров'я в Пакистані: синхронна модель. - C. 276-285.
 48. Афза Т., Джам-е-Каусар Алі Асгар М. Детермінанти ефективної діяльності загальних страховиків Пакистану. - C. 286-292.
 49. Балапанова Э., Нургабылов М. Влияние инновационных процессов на повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Казахстана. - C. 293-300.
 50. Бараняї Ж., Гюріца Ч., Васа Л. Проблеми морального ризику і готовності до співпраці: на прикладі Угорщини. - C. 301-310.
 51. Воловець Т. Інструменти стимулювання підприємництва органами місцевого самоуправління (на прикладі громад Підкарпатської області Польщі). - C. 311-321.
 52. Гюльмамедова Г. Сравнительный анализ моделей денежных и материальных накоплений. - C. 322-327.
 53. Дайчман С. Довгострокова пам'ять рентабельності словенського біржового індексу і основних акцій на Люблянськой біржі. - C. 328-339.
 54. Егембердиева С., Азатбек Т., Аринова А. Модель оценки эффективности инновационной инфраструктуры Казахстана. - C. 340-346.
 55. Ендовицкий Д. А., Ломсадзе Д. Г. Мировой экономический кризис: анализ причин. - C. 347-352.
 56. Ерниязова Ж. Проблемы и перспективы развития механизма управления гостиничным бизнесом Республики Казахстан. - C. 353-363.
 57. Йовановіч Міленковіч М., Міленковіч Д., Доброта М. Зв'язок через Інтернет і SMS в системі охорони здоров'я Республіки Сербія. - C. 364-369.
 58. Йовановіч А., Вуковіч Д., Закіч Н. Проблема розподілу інституційної підтримки фінансування регіонального розвитку в Сербії. - C. 370-380.
 59. Кабдуллина Г. Основные направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства. - C. 381-388.
 60. Капушуцоглу С., Ділекджі У. Аналіз прийнятності методу наставництва в галузі освіти. - C. 389-398.
 61. Кум Х., Караджаоглу К. Залежність між підприємництвом і безробіттям в Туреччині: динамічний аналіз. - C. 399-405.
 62. Лю І. Ц. Дослідження сайтів текстових медичних консультацій – розширення теорії підтвердження очікувань. - C. 406-416.
 63. Марінковіч С., Радовіч О., Голубовіч Н. Вивчення факторів прибутковості у банківському секторі: на прикладі однієї країни. - C. 417-426.
 64. Оплотнік Ж. Я., Брезовнік Б. Фінансування місцевого самоврядування і витрати муніципалітетів у Словенії. - C. 427-439.
 65. Пан Ч.-Т., Ху Ц.-Л., Цзо Ч. Прогнозування попиту на енергію в електронній промисловості Тайваню. - C. 440-447.
 66. Пептенату Д., Драгічі К., Мерчіу К. Характеристика підприємницького профілю деяких нових територіальних структур Румунії. - C. 448-458.
 67. Сандо С., Радишич М., Доброміров Д. Ринки, що розвиваються, як унікальне середовище для досліджень з поведінкових фінансів. - C. 459-470.
 68. Саттар Аббаcі А., Мір Г. М., Хусейн М. Ісламська робоча етика і її вплив на організаційне навчання, введення інновацій та продуктивність. - C. 471-480.
 69. Сюй Т. Джерело ефективності роботи китайських комерційних банків, що котируються. - C. 481-489.
 70. Тодоровіч В., Домановіч В., Якшич М. Аналіз ефективності діяльності банківської галузі Сербії в умовах кризи. - C. 490-495.
 71. Томінц П., Реберник М. Гендерні відмінності в підприємницькій освіті і підприємницькій діяльності в частині придунайського регіону. - C. 496-505.
 72. Урал Т. Системний підхід до аналізу впливу екологічних маркетингових рішень на результати діяльності фірми. - C. 506-516.
 73. Хойч А. Роль прямих іноземних інвестицій в економіці Казахстану за роки незалежності. - C. 517-526.
 74. Чао Ц.-Ю Дослідження розвитку прибережного яхтового туризму у Кінмені (Тайвань). - C. 527-539.
 75. Шалболова У., Нарманова Р., Елпанова М. Методические особенности тарифообразования при транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам. - C. 540-555.
 76. Ягріч Т., Хельмрайх С., Жунко М. Банківська галузь в умовах стресу – роль прозорості. - C. 556-565.
 77. Відомості про авторів. - C. 566-592.
 78. Зміст номерів 1 2012 року. - C. 593-595.
 79. Зміст номерів 2 2012 року. - C. 596-598.
 80. Зміст номерів 3 2012 року. - C. 599-601.
 81. Зміст номерів 4 2012 року. - C. 602-604.
 82. Зміст номерів 5 2012 року. - C. 605-607.
 83. Зміст номерів 6 2012 року. - C. 608-610.
 84. Зміст номерів 7 2012 року. - C. 611-613.
 85. Зміст номерів 8 2012 року. - C. 614-616.
 86. Зміст номерів 9 2012 року. - C. 617-619.
 87. Зміст номерів 10 2012 року. - C. 620-622.
 88. Зміст номерів 11 2012 року. - C. 623-625.
 89. У наступному номері журналу. - C. 627-628.
 90. Анотації до номеру журналу. - C. .
2012
№ 12
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter