Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/11<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст.
 2. Від редакції. - C. 8.
 3. Економічна теорія та історія економічної думки

 4. Вишневський В. П., Гурнак О. В., Вишневська О. М. Дослідження шляхів розвитку податкових систем: неокласична, інституціональна і еволюційна парадигми. - C. 9-18.
 5. Ганущак-Єфіменко Л. М. Системний підхід у дослідженні трансформації моделей інноваційних систем. - C. 19-23.
 6. Єрмошенко М. М. Інформація в системі економічної дійсності. - C. 24-32.
 7. Малишев О. В. Ще одне визначення поняття "інформація". - C. 33-40.
 8. Маслов А. О. Інформаційна асиметричність на ринку праці та "аукціон Вікрі". - C. 41-48.
 9. Сидорова А. В., Курносова О. А. Процессные инновации в современной теории инноваций. - C. 49-57.
 10. Скребець І. В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища. - C. 58-64.
 11. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 12. Луняков О. В. Кредитная экспансия и макроэкономическая стабильность. - C. 65-72.
 13. Макаренко М. І. Інфляційне таргетування і макроекономічна динаміка: посткризовий аналіз. - C. 73-79.
 14. Економіка та управління національним господарством

 15. Грищенко І. М. Економічний аспект освіти в сучасному вимірі. - C. 80-85.
 16. Король С. Я., Бондар Т. Л. Державне регулювання у лікеро-горілчаній галузі. - C. 86-94.
 17. Мойсеєнко І. П., Ривак Н. О. Параметри моніторингу рівня економічної безпеки України. - C. 95-102.
 18. Шлапак О. В. Проблеми розвитку і можливості захисту вітчизняного м'ясного скотарства в умовах COT. - C. 103-112.
 19. Шубравська О. В. Агропродовольчий комплекс України в макроекономічному вимірі. - C. 113-119.
 20. Економіка та управління підприємствами

 21. Баліцька В. В. Рентабельність діяльності суб'єктів господарювання України: оцінювання істинних результатів. - C. 120-130.
 22. Кендюхов О. В., Файвішенко Д. С. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу. - C. 131-137.
 23. Морозов О. Ф., Руссу Л. М. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства. - C. 138-147.
 24. Мустеца І. В. Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств. - C. 148-153.
 25. Редько К. Ю. Аналіз системи пільг і стимулів, що впроваджувались для суб'єктів СЕЗ і ТПР. - C. 154-160.
 26. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 27. Герасимчук З. В., Аверкина М. Ф. Інституційне забезпечення "зеленої логістики" в місті. - C. 161-168.
 28. Гріневська С. М. Модернізація національної економіки шляхом забезпечення саморозвитку регіонів. - C. 169-173.
 29. Єрмакова О. А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на конкурентоспроможність регіону. - C. 174-180.
 30. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

 31. Хижнякова Н. О. Сутність екологоорієнтованих управлінських рішень та їх роль у вирішенні еколого-економічних проблем. - C. 181-188.
 32. Гроші, фінанси і кредит

 33. Лактіонова О. А., Житар М. О. Гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків та їх інституційні обмеження. - C. 189-199.
 34. Лук'янов В. С., Ковальчук Т. Т. Щодо бюджетних втрат, не зумовлених державними потребами й пріоритетами. - C. 200-208.
 35. Панасенко Г. О., Гаджиєв П. Я. Інституційний ізоморфізм у банківській сфері на шляху підвищення рівня довіри до грошей. - C. 209-217.
 36. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 37. Железняк О. О., Олещенко Л. М. Визначення собівартості пасажирсько-транспортного процесу. - C. 218-226.
 38. Тищенко В. Ф. Інтегральне оцінювання рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій як структурної компоненти економіки знань. - C. 227-237.
 39. Новини зарубіжної науки

 40. Aкджа Х., Озтюрк І., Караджа К. Економічний розвиток і забруднення довкілля у країнах з високим і середнім рівнями доходів: порівняльний аналіз екологічної кривої Кузнеця. - C. 238-249.
 41. Айдемір М., Озкалелі Ф. М., Катірджіоглу С. Т. Зародження державних холдингів: дані щодо турецького Банку промисловості і гірничої справи. - C. 250-259.
 42. Аль-Мамун А., Адайкалам Д., Нурул Худа Мазумдер М. Дослідження впливу малайзійської програми мікрокредитування "Amanah Ikhtiar" на статки домогосподарств у сільській півострівній Малайзії. - C. 260-269.
 43. Ачелеану М. І. Роль освіти в підвищенні адаптації до ринку праці (на прикладі Румунії). - C. 270-277.
 44. Ван Ч. -Ч., Чуан С. -Ч. Побудова моделі сервісного обслуговування для попереднього аналізу цінності процесу обслуговування, яка відчувається клієнтами. - C. 278-288.
 45. Виценец Т. Н. Потенциал сбережений домашних хозяйств региона как источника инвестиций (на примере Приморского края). - C. 289-293.
 46. Джоковіч А., Єреміч В., Радоїчіч З. До ефективної початкової освіти: сербська перспектива. - C. 294-300.
 47. Егембердиева С., Азатбек Т. Оценка влияния мультипликативного эффекта нефтедобывающей компании на экономику региона. - C. 301-309.
 48. Ерниязова Ж. Основы государственного регулирования транспортной системы Республики Казахстан. - C. 310-320.
 49. Есполов Т., Сулейменов Ж., Арынова А. Интеграция стран СНГ и ее влияние на развитие аграрного сектора Казахстана. - C. 321-330.
 50. Зайнудін Р., Цюа Ч. Х. Короткострокові зв'язки між азіатськими "паперовими тиграми": VAR-аналіз і підхід нечіткої кластеризації. - C. 331-346.
 51. Кабдуллина Г. Механизмы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана. - C. 347-353.
 52. Ким Л. Региональная неравномерность уровня жизни населения в Казахстане. - C. 354-363.
 53. Коксал О., Деллал І. Чинники розвитку і проблеми використання біопалива. - C. 364-368.
 54. Крстіч Б., Йовановіч С., Кахровіч Е. Процесно-орієнтоване управління підприємством як детермінанта організаційної поведінки в умовах сучасного бізнесу. - C. 369-380.
 55. Ксу Ж., Чжен І. До проблеми корпоративного попиту на страхування директорів і посадових осіб у Китаї. - C. 381-387.
 56. Лыгина О. Теоретико-методологические подходы к оценке налоговой нагрузки отраслей экономики Казахстана. - C. 388-396.
 57. Мехмуд Б., Амір М. Залежність між прямими іноземними інвестиціями і людським капіталом (на прикладі Пакистану). - C. 397-402.
 58. Мікушова М., Хорватхова П. Дослідження чеських малих підприємств щодо їхньої готовності до кризи. - C. 403-411.
 59. Мотричкин К. В., Степанов А. В. Прогнозирование развития экономики региона в условиях неполноты информации. - C. 412-417.
 60. Онг Л. Д. Продуктивність персоналу на робочому місці. - C. 418-424.
 61. Пшундер І., Томінц П. Сприйняття масового оцінювання нерухомості в Словенії. - C. 425-435.
 62. Радосавлєвіч Г., Максимовіч Л., Борисавлєвіч К. Задоволеність клієнтів онлайн-пропозиціями туристичних агентств у Сербії. - C. 436-447.
 63. Скублевска-Пашковска М., Лукашик Е., Смолка Я. Аналіз методів інтерполяції руху. - C. 448-455.
 64. Смагулова Ж. Анализ современного состояния туризма в Казахстане и перспективы его развития. - C. 456-466.
 65. Суруджіу К., Бреда З., Суруджіу М. -Р. Оцінювання в'їзного туризму з урахуванням викидів парникових газів і відновлюваних джерел енергії (на прикладі Румунії). - C. 467-476.
 66. Турекулова Ж. Суэцкий канал и экономическое развитие Египта в ХІХ веке. - C. 477-483.
 67. Хе Г. Бенчмаркінг управління низьковуглецевою продуктивністю економіки: емпіричне дослідження країн "великої двадцятки". - C. 484-492.
 68. Хо Ю Ж., Цюа Ч. Х. Пояснення повільного розпродажу на фондовому ринку після інверсії кривої прибутковості за допомогою часової гри. - C. 493-500.
 69. Чень Л. -Ф., Лі Я. -С., Чан Ч. -Я. Диференціація субсидій і часткова сумісність маршрутів на дуопольному ринку. - C. 501-514.
 70. Штвєркова Х., Крібікова П., Хумлова В. Вплив фірмового стилю на економічну ефективність організації. - C. 515-521.
 71. Юртсевен Ч. Соціальна модель визначення вартості мобільного зв'язку. - C. 522-537.
 72. Яссин М. Інвестиційна стратегія підприємства: поняття й основні етапи розвитку. - C. 538-545.
 73. Інформаційні повідомлення

 74. "Золота Фортуна" – найвища сходинка до міжнародного визнання!. - C. 546-554.
 75. Відомості про авторів. - C. 55-580.
 76. У наступному номері журналу. - C. 583-584.
 77. Анотації до номеру журналу. - C. .
2012
№ 11 (137)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter