Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23291/2012/10<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Актуальні проблеми економіки
: наук. екон. журн..- Київ
Зміст:  |  Бібліографія (ДСТУ)  |  Бібліографія (MLA)

 1. Титул, зміст .
 2. Від редакції. - C. 8.
 3. Світове господарство і міжнародні економічні відносини

 4. Кочур Ю. Г. Зарубежный опыт функционирования венчурных фондов. - C. 9-14.
 5. Самосьонок Л. М. Динаміка доходів і зайнятості населення в країнах-учасницях регіональних інтеграційних об'єднань. - C. 15-20.
 6. Чернега О. Б., Бочарова Ю. Г. Цивілізаційні виміри корпоративної активності. - C. 21-30.
 7. Шкода М. С. Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій. - C. 31-36.
 8. Економіка та управління національним господарством

 9. Громова Я. А. Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: маркетинговий аспект. - C. 37-45.
 10. Жарінова А. Г. Інформаційне забезпечення механізму управління інтелектуальною власністю. - C. 46-51.
 11. Софіщенко І. Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту. - C. 52-57.
 12. Тарасюк О. Б. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки країни. - C. 58-63.
 13. Умєров Р. Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. - C. 64-67.
 14. Юхименко В. В., Коноваленко Ю. В. Державно-приватне співробітництво у сфері убезпечення вантажних перевезень. - C. 68-80.
 15. Яковенко О. З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів. - C. 81-89.
 16. Економіка та управління підприємствами

 17. Воротіна Л. І., Пятигін А. С. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства. - C. 90-94.
 18. Ганущак-Єфіменко Л. М., Скоморохов М. О. Аналіз інтеграційного розвитку підприємств машинобудівної галузі за показниками інвестиційної активності на вітчизняному ринку. - C. 95-102.
 19. Гончаренко О. В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств у контексті формування інформаційної економіки. - C. 103-109.
 20. Іванова З. О. Тактичний і стратегічний контролінг в управлінні розвитком туристичних підприємств. - C. 110-114.
 21. Картузов Є. П. Методи оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства. - C. 115-123.
 22. Коберник І. В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємств. - C. 124-130.
 23. Колотій В. О. Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами. - C. 131-135.
 24. Оленіч А. В., Шацька З. Я. Формування і розвиток проектної команди в сучасних умовах. - C. 136-142.
 25. Рященко В. П. Направления оптимизации бизнес-процессов предприятия. - C. 143-150.
 26. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

 27. Железняк О. О., Олещенко Л. М., Шморгун А. В. Особливості пасажирсько-транспортної взаємодії між столицею України і містом Чернігів. - C. 151-159.
 28. Карий О. І. Аномія громад: наслідки для стратегічного планування розвитку малих і середніх міст. - C. 160-167.
 29. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

 30. Ревякін О. О. Економіко-організаційні аспекти мотивації персоналу в процесі детінізації підприємницької діяльності. - C. 168-174.
 31. Гроші, фінанси і кредит

 32. Звєряков О. М. Методологічні основи управління фінансовою стійкістю банківських установ. - C. 175-182.
 33. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Безверхий К. В. Системи оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців в Україні. - C. 183-194.
 34. Проскура К. П., Капустян О. М. Методологічні засади податкового адміністрування. - C. 195-202.
 35. Радова Н. В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань. - C. 203-211.
 36. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

 37. Маначинська Ю. А. Бухгалтерський актуарний облік в умовах інвестиційної активності. - C. 212-219.
 38. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

 39. Васильчак С. В., Хімяк Н. Я. Інформаційна модель побудови системи трансфертного ціноутворення як елементу управлінського обліку у багатофілійному банку. - C. 220-225.
 40. Берко А. Ю., Алексеєва К. А. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах. - C. 226-234.
 41. Гальків Л. І. Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України. - C. 235-242.
 42. Костіков М. П. Створення бази знань граматики польської мови. - C. 243-248.
 43. Ліпич Л. Г., Ющишина Л. О. Інформаційні потоки в моделі управління витратами бізнес-процесів. - C. 249-257.
 44. Огнистий А. А. Моделювання ринкового середовища конкурентних взаємозамінних товарів на основі агентного підходу. - C. 258-265.
 45. Ситник Й. С. Формування інтегрованої інформаційної системи для потреб інтелектуалізації систем менеджменту промислових підприємств. - C. 266-274.
 46. Теребух А. А. Моделювання прийняття господарських рішень. - C. 275-282.
 47. Цмоць І. Г., Цимбал Ю. В., Цмоць О. І. Системи раннього попередження для підприємств з використанням нейромережевих засобів. - C. 283-291.
 48. Новини зарубіжної науки

 49. Аманчаева К. Инновационный потенциал социально-экономического развития: риски, пути решения. - C. 292-298.
 50. Амір М., Мехмуд Б. Прямі іноземні інвестиції і платіжний баланс у Пакистані: дані часових рядів. - C. 299-304.
 51. Арістовник А. Вимірювання відносної ефективності в галузях охорони здоров'я і освіти: на прикладі країн Східної Європи. - C. 305-314.
 52. Асіф Хан М. Посередницька роль задоволеності роботою у відношеннях орієнтації на внутрішній ринок і ефективності діяльності організації. - C. 315-322.
 53. Aта А. Ї., Кодж А., Aкча Х. Взаємозв'язок між економічним зростанням і інституційною структурою в країнах ОЕСР: перехресний аналіз. - C. 323-333.
 54. Ахмедов Н. Направления повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в апшеронском экономическом районе. - C. 334-343.
 55. Байжолова Р. Повышение эффективности государственного регулирования национального рынка труда в условиях глобализации. - C. 344-352.
 56. Байырбекова Р. Построение модели ключевых компетенций для железнодорожных компаний. - C. 353-362.
 57. Бекетова К. Современные тенденции развития системы проектирования строительства объектов жилищной сферы. - C. 363-373.
 58. Виценец Т. Н. Методы регионального анализа миграционных процессов. - C. 374-379.
 59. Гранчай М. Витоки принципу порівняльної переваги і ролі сільського господарства. - C. 380-389.
 60. Джолдыбаева С. Влияние диверсификации на процессы управления предприятиями. - C. 390-399.
 61. Домановіч В., Стояновіч-Алексіч В., Бабіч В. Концепція управління продуктивністю в Сербії: традиційна або сучасна?. - C. 400-409.
 62. Досманбетова М. Анализ развития интеллектуального капитала казахстанских компаний. - C. 410-417.
 63. Ерол Ч., Бакладжі Х. Ф., Вардар Г. Вплив змін у структурі власності після кризи 2001 року на ефективність діяльності банків Туреччини. - C. 418-428.
 64. Зиядин С. Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан. - C. 429-436.
 65. Кабдуллина Г. Проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства Северного Казахстана. - C. 437-442.
 66. Капышева С. Предпринимательство в Казахстане как эффективная форма развития рыночных отношений. - C. 443-449.
 67. Кешелевіч А. Знання як чинник еволюційного прогресу в рамках теорії фірми. - C. 450-459.
 68. Кіран Б. Гіпотеза Фельдштейна-Хоріоки і мобільність міжнародного капіталу: емпіричне дослідження на прикладі Туреччини. - C. 460-466.
 69. Краняц М., Хєнні К., Сікіміч У. Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою. - C. 467-478.
 70. Кройц Я., Шауер П. Інформаційні аспекти оцінювання ефективності реалізації екологічної політики: на прикладі Чеської Республіки. - C. 479-486.
 71. Купалова Г. И., Тулебаева Г. А. Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан. - C. 487-495.
 72. Лукашик Е., Скублевська-Пашковська М. Електронне навчання як сучасний засіб корпоративних тренінгів. - C. 496-501.
 73. Плехавська-Вуйчик М. Модельно-орієнтований підхід до створення веб-додатків на базі рішень BPMN і WebML . - C. 502-507.
 74. Смыкова М., Муталиева Л., Байтенова Л. Оценка стратегических экономических зон развития туризма в Казахстане. - C. 508-517.
 75. Фанг Ч. Ї, Сюй Ч.-Л. Вивчення моделей прогнозування прибуття туристів у міжнародні туристичні готелі. - C. 518-525.
 76. Хорватхова П., Мікушова М. Використання управління кадровим потенціалом в організаціях одного з регіонів Чеської Республіки. - C. 526-535.
 77. Шербан А. К. Освіта і зміни у трудомісткості: наслідки для зайнятості. - C. 536-543.
 78. Шіє Х.-Ш., День В.-Л. Розробка екостандартів: аналіз тайваньської програми ранжування еко-готелів. - C. 544-553.
 79. Інформаційне повідомлення про проведення VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми економіки 2012". - C. 554-555.
 80. Податкові різниці: економічний зміст, методика визначення. - C. 556-557.
 81. Малий бізнес: нормативно-правове забезпечення господарської діяльності, особливості оподаткування, бухгалтерського обліку. - C. 558-559.
 82. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі: метод нарахування та відповідності доходів та витрат. - C. 560-561.
 83. Відомості про авторів. - C. 562-586.
 84. У наступному номері журналу. - C. 587-588.
 85. Анотації до номеру журналу. - C. .
2012
№ 10 (136)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Flag Counter