Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:пр./2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Право
Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Проблеми розвитку національної державності

   Теорія та історія держави і права

 4. Равлінко З. П. До питання про співвідношення принципів рівності суб’єктів права та заборони дискримінації. - C. 4-7.
 5. Слабко С. М. Мораль як ціннісний критерій права. - C. 8-12.
 6. Шумило М. М. Розвиток вчення про правовідносини в сучасній українській юридичній науці. - C. 13-17.
 7. Удосконалення галузей національного права та законодавства

   Адміністративне право та процес

 8. Задаля Д. К. Теоретичні основи охорони громадського порядку в середніх закладах освіти міністерства освіти і науки України. - C. 18-22.
 9. Сікорський О. П. Профілактика як пріоритетна складова діяльності суб’єктів забезпечення безпеки дорожнього руху в напрямі запобігання адміністративним правопорушенням. - C. 23-27.
  • Фінансове та бінківське право

 10. Джавага А. В. Зарубіжний досвід правового регулювання валютного контролю. - C. 28-33.
 11. Мазурик Р. В. Теоретичні роздуми щодо юридичної природи санкцій у бюджетному праві. - C. 34-39.
 12. Петягіна І. Б. Фінансово-правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні в контексті запровадження накопичувальної системи. - C. 40-44.
 13. Шевченко А. Ю. Фінансово-правові основи банківського регулювання та нагляду в Україні. - C. 45-49.
  • Господарське право та процес

 14. Горлов Є. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади щодо протидії проступкам у сфері господарювання (аналіз аналітичної функції). - C. 50-53.
 15. Фомічов К. С., Заставська Л. П. Єдині державні реєстри України як предмет посягання при рейдерських захопленнях. - C. 54-58.
  • Трудове право та право соціального забезпечення

 16. Смолярова М. Л. Стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць. - C. 59-62.
  • Земельне, аграрне та екологічне право

 17. Шершун С. М. Удосконалення правового регулювання громадських слухань з питань екологічної оцінки проектів господарської діяльності. - C. 63-67.
  • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 18. Бабенко А. М. Термінологічне упорядкування понять "регіон” і "регіональні особливості злочинності” у кримінологічних дослідженнях. - C. 68-72.
 19. Босак К. С. Місце й роль традицій та звичаїв у системі загальносоціальних заходів запобігання злочинам. - C. 73-77.
 20. Градецька Н. М. Взаємодія соціальних органів і громадськості в забезпеченні сімейного розвитку та запобіганні молодіжній злочинності. - C. 78-83.
 21. Доробалюк О. П. Латентність злочинів, вчинених персоналом установ виконання покарань в Україні. - C. 84-88.
 22. Крикушенко О. Г. Поняття субкультури та її сучасний зміст. - C. 89-92.
 23. Леоненко Т. Є. Вплив християнської релігії на формування ціннісної правосвідомості в контексті протидії злочинності. - C. 93-96.
 24. Павлов В. Г. Основні властивості режиму та забезпечення його виконання засудженими й персоналом установ виконання покарань. - C. 97-101.
 25. Шеремет О. С. Зміст основних функцій органів місцевого самоврядування як суб’єкта запобігання злочинам. - C. 102-106.
 26. Кримінальний процес та криміналістика проблеми судової експертизи

 27. Клименко А. О. Визнання прецедентної практики європейського суду з прав людини джерелом права та особливості її застосування в кримінальному судочинстві України. - C. 107-110.
 28. Лукашевич В. Г. Новий кримінальний процесуальний кодекс України – виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики. - C. 111-117.
  • Міжнародне право

 29. Гороховська О. В. Єдиний торговий кодекс США як регулятор цивільних і торгових правовідносин. - C. 118-124.
 30. Рецензії

 31. Монаєнко А. О. Цікаве нове наукове дослідження. - C. 125-126.
 32. Монаєнко А. О. Нові аспекти дослідження адміністративно-правовиx режимів у сфері державної безпеки. - C. 127-128.
 33. Рибалка Н. О. Рецензія на монографію Є. Ю. Соболя "адміністративно-правове регулювання діяльності публічної адміністрації щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів”. - C. 129.
 34. До уваги авторів. - C. 130.
2014
№ 3 (45)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського