Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:пр./2014/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Право
Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Проблеми розвитку національної державності

   Конституційні процеси в Україні

 4. Ганжа Н. В. Проблеми запровадження інституту індивідуальної конституційної скарги: досвід України та Латвії. - C. 4-8.
 5. Ганзицька Т. С. Конституційно-правові основи забезпечення гендерної рівності в Україні. - C. 9-13.
  • Теорія та історія держави і права

 6. Моісеєнко Д. М. "Перехідна держава” та "постсоціалістична держава”: співвідношення понять. - C. 14-17.
 7. Телійчук В. Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946–1953) роки. - C. 18-23.
 8. Удосконалення галузей національного права та законодавства

   Адміністративне право і процес

 9. Гриценко В. Г. Адміністративно-правові засоби запобігання проступкам у сфері безпеки дорожнього руху. - C. 24-29.
 10. Сибірцева Є. Ю. Організаційно-правові аспекти діяльності прокурора на стадії виконання судових рішень в адміністративному судочинстві України. - C. 30-36.
 11. Соболь Є. Ю. Категорії адміністративно-правової моделі діяльності публічної адміністрації щодо реалізації й захисту прав та свобод інвалідів. - C. 37-41.
 12. Шалагінова А. В. Співвідношення понять "учасник” і "суб’єкт” адміністративного процесу. - C. 42-46.
  • Фінансове та банківське право

 13. Кальян К. В. До питання щодо змісту податкових процедур стягнення коштів за податковим боргом. - C. 47-49.
 14. Коваль О. О. До питання вдосконалення нормативно-правової бази щодо порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні. - C. 50-55.
 15. Покатаєва О. В., Головко Є. Є. Правове регулювання податку на нерухоме майно в Україні. - C. 56-61.
 16. Скоробогач В. І. Розуміння податку як правової категорії – передумова міцної побудови податкової системи. - C. 62-65.
 17. Чернадчук Т. О. Правові засади організації та інформаційної безпеки платіжних систем: окремі питання. - C. 66-70.
  • Господарське право та процес

 18. Гамбург І. А. Сучасний стан і перспективи розвитку законодавства України про технічне регулювання у сфері господарювання. - C. 71-76.
  • Трудове право та право соціального забезпечення

 19. Смолярова М. Л. Принципи стимулювання в трудовому праві: теоретичні та практичні аспекти. - C. 77-80.
  • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

 20. Абакумова Ю. В. Співучасть у злочині та в кримінальному проступку: до постановки проблеми. - C. 81-88.
 21. Алієв Р. В. Роль персоналу відділу соціально-виховної та психологічної роботи установ виконання покарань щодо мінімізації міжгрупових і особистісних конфліктів серед засуджених. - C. 89-94.
 22. Драгоненко А. О. Статус особи, що надає неправомірну вигоду. - C. 95-100.
 23. Макаров В. О. Проблеми дослідження санкцій за злочини проти моральності в українському кримінальному праві. - C. 101-104.
 24. Товмазова Є. М. Об’єкт кримінально-правової охорони неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я дітей. - C. 105-110.
 25. Фомічов К. С. Основні зміни в законодавстві щодо доказування і протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. - C. 111-117.
  • Кримінальний процес та криміналістика. Проблеми судової експертизи

 26. Грищенко Н. В. До проблеми використання поліграфа в сучасних умовах. - C. 118-121.
 27. Дорохіна Ю. А. Злочини проти власності: методологічні основи та напрями дослідження. - C. 122-127.
 28. Степанов П. Л. Процесуальний порядок досудового провадження звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. - C. 128-132.
 29. Новини наукового життя

   У зарубіжних колег

 30. Ворощук В. Б. Становление и развитие института колоний-поселений в уголовно-исполнительной системе России. - C. 133-138.
 31. Наукові заходи

 32. Круглий стіл "Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення”. - C. 139-141.
 33. До уваги авторів. - C. 142.
2014
№ 1 (43)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського