Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:пр./2013/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Право
Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Проблеми розвитку національної державності

   Конституційні процеси в Україні

 4. Ганжа Н. В. Поняття, зміст і порядок реалізації права на пікетування в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз. - C. 5-10.
  • Теорія та історія держави і права

 5. Бостан С. К. Закономірності та тенденції розвитку форми політико-територіального устрою держави. - C. 11-17.
 6. Гамбург Л. С. Народний і національний суверенітет у федеративній державі: теоретичні проблеми в сучасному українському та російському державознавстві. - C. 18-23.
 7. Жовтобрюх М. М. Комуністично-номенклатурний та фашистський тоталітаризм: до проблеми ідеологічної генези. - C. 24-27.
 8. Огаренко Т. О. Соціальні фактори регулювання правової системи: проблемне поле дослідження. - C. 28-32.
 9. Шмарін І. О. Генеза кримінальної відповідальності за неповагу до суду на українських землях у XIV–XVI ст.. - C. 33-37.
 10. Удосконалення галузі національного права та законодавства

   Адміністративне право і процес

 11. Казмірук О. В. Поняття та сутність адміністративно-правового статусу податкової міліції України. - C. 38-42.
 12. Марчук М. П. Підзаконне нормативно-правове регулювання діяльності телерадіоорганізацій в Україні. - C. 43-47.
 13. Мордвін І. А. Деякі аспекти надання платних адміністративних послуг податковими органами України. - C. 48-52.
 14. Рибалка Н. О. Форми управління в органах прокуратури України. - C. 53-57.
 15. Руснак Л. М. Особливості державного управління діяльності у сфері охорони здоров’я. - C. 58-63.
  • Фінансове та банківське право

 16. Білінський Д. О. Щодо вдосконалення бюджетної системи України як основної ланки фінансової системи: порівняльно-правовий аспект. - C. 64-67.
 17. Бойко В. В. Правові проблеми визначення понять державних видатків та видатків бюджету. - C. 68-72.
 18. Кисильова К. В. Момент виникнення обов’язку зі сплати податку та збору: особливість визначення терміну часу. - C. 73-76.
 19. Купін А. П. Організація бюджетних правовідносин на прикладі зарубіжних країн. - C. 77-81.
 20. Маринчак Н. Є. Податкова застава як примусовий забезпечувальний захід. - C. 82-87.
 21. Трипольська М. І. Проблемні питання застосування фінансово-правової відповідальності за порушення банківського законодавства в Україні та Російській Федерації. - C. 88-93.
 22. Чернадчук Т. О. Проблемні питання щодо розкриття банківської таємниці органам державного фінансового контролю. - C. 94-98.
  • Цивільне право та процес

 23. Воронова О. В. Новація за цивільним законодавством України. - C. 99-102.
 24. Крилова О. В. Судовий захист права на повагу до приватного життя. - C. 103-107.
  • Господарське право та процес

 25. Маліновська А. А. Щодо підстав господарсько-правової відповідальності за порушення законодавства про фізкультурно-оздоровчу діяльність. - C. 108-112.
  • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право

 26. Вітко О. Ю. Кримінально-правова характеристика елементів об’єкта злочину. - C. 113-118.
 27. Галіцина Н. В. Феміністичний підхід до дослідження жіночої злочинності. - C. 119-123.
 28. Градецький А. В. Механізм правового регулювання праці засуджених. - C. 124-128.
 29. Кулик С. Г. Соціальна зумовленість криміналізації злочинів проти моральності. - C. 129-135.
 30. Решнюк А. В. Родовий об’єкт складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги. - C. 136-143.
 31. Сергатий М. О., Лавренко М. А. Щодо питання про розширення кола обставин, що виключають злочинність діяння. - C. 144-147.
  • Кримінальний процес та криміналістика. Проблеми судової експертизи

 32. Завгородня К. В. Види актів Європейського суду з прав людини. - C. 148-152.
 33. Леоненко М. І., Коцар А. О. Кримінальне провадження на підставі угод: Україна і зарубіжний досвід. - C. 153-156.
 34. Манукова Л. Ю. Процесуальні та криміналістичні особливості провадження досудового розслідування за злочинами, пов’язаними із зараженням віл-інфекцією чи іншими невиліковними інфекційними хворобами або венеричними хворобами. - C. 157-162.
 35. Саінчин С. О. Призначення комплексної експертизи при розслідуванні дітовбивства. - C. 163-166.
  • Міжнародне право

 36. Онищенко О. А. Правове регулювання лобізму як технології інформаційного впливу. - C. 167-172.
 37. Теорія та практика правозастосування

   Сучасні проблеми правового забезпечення державного управління та місцевого самоврядування

 38. Баєва Л. В. Поняття, ознаки, особливості рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз. - C. 173-177.
 39. Шурупова К. В. Організаційно-правові основи функціонування сайта органу влади в мережі інтернет. - C. 178-185.
 40. Юридична освіта

   Удосконалення організації та методики навчально-виховного процесу

 41. Гороховська О. В. Міжнародні стандарти захисту прав і свобод людини та громадянина: досвід упровадження та викладання дисципліни. - C. 186-189.
 42. Новини наукового життя

   У зарубіжних колег

 43. Казьмина Е. А. "Народ” и "нация” в науке конституционного права: к вопросу о соотношении понятий. - C. 190-195.
 44. Минкина Н. И. Значение испытания работника: проблемы понимания. - C. 196-201.
 45. Одинцева Ю. А. Основания криминализации и декриминализации деяний в сфере экономической деятельности. - C. 202-205.
 46. Рецензія

 47. Денисов С. Ф. Єрмоленко Д. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади : монографія. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 292 с.. - C. 206-207.
 48. Наукові заходи

 49. Круглий стіл "Актуальні проблеми суддівської етики” в Класичному приватному університеті. - C. 208-209.
 50. До уваги авторів. - C. 210.
2013
№ 2 (40)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського