Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:пр./2013/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Право
Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Гамбург Л. С. Народний суверенітет у федеративній державі та проблема суверенності її суб’єктів. - C. 5-10.
 4. Огаренко Т. О. Механізми формування соціальних засад правової держави: концептуальні положення. - C. 11-15.
 5. Денисова Т. А. Культурно-ідеологічні й історико-правові засади формування концепції громадянського суспільства у західній Європі та США кінця XVIII – XIX ст. - C. 16-20.
 6. Жовтобрюх М. М. Неомарксизм як вираження правової культури європеїзму та сучасне концептуальне підґрунтя соціальної правової держави. - C. 21-25.
 7. Кравченко С. С. Інтерпретація і застосування закону відповідно до теорії правового реалізму. - C. 26-28.
 8. Пальченкова В. М. Ідея та практика тюремного патронажу в російській імперії. - C. 29-33.
 9. Дорохіна Ю. А. Юридична особа як суб’єкт адміністративного права. - C. 34-39.
 10. Кoбзap O. Ф. Упpaвлiнськa функцiя взaємoдiї в пpaвooхopoннiй дiяльнoстi opгaнiв внутpiшнiх спpaв. - C. 40-44.
 11. Коробочкіна Л. Л. Шляхи реформування органу управління у сфері реалізації паспортного режиму під час здійснення адміністративної реформ. - C. 45-48.
 12. Слабко С. М. Особливості формування позитивної мотивації в діяльності спеціальних категорій державних службовців. - C. 49-54.
 13. Шурупова К. В. Правове регулювання порядку доступу до інформації. - C. 55-58.
 14. Юнін О. С. Поліція в системі державних органів та забезпечення громадської безпеки. - C. 59-63.
 15. Андрійчук А. В. Історія виникнення та науково-теоретичний аналіз банківського нагляду. - C. 64-69.
 16. Березовська С. В. Поняття та проблемні питання надання гарантій як один із напрямів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. - C. 70-74.
 17. Бутко П. Є. Правосуб’єктність фізичних осіб – платників податків. - C. 75-78.
 18. Донець Т. А. Дохід платника як засада визначення обов’язку зі справляння податку. - C. 79-82.
 19. Журавльова З. В. Фінансова основа обов’язкового соціального медичного страхування в Україні. - C. 83-87.
 20. Калиновська Л. В. Щодо податкового обліку платників податку на додану вартість. - C. 88-91.
 21. Лазюк С. В. Співвідношення державного мита, судового збору та судових витрат. - C. 92-94.
 22. Лакушева Є. В. Проблеми судового захисту приватних інтересів платників податків. - C. 95-99.
 23. Ніщимна С. О. Функції та завдання публічного фінансового контролю. - C. 100-103.
 24. Тищенко А. О. Правові засади обліку фізичних осіб суб’єктів фінансового контролю. - C. 104-109.
 25. Трипольська М. І. Правова характеристика фінансового штрафу. - C. 110-114.
 26. Фоміна Г. В. Про особливості справляння податкового обов’язку як підставу класифікації юридичних осіб – платників податків. - C. 115-118.
 27. Шкільова Н. В. До питання про місце податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в податковій системі: порівняльно-правовий аспект. - C. 119-122.
 28. Шаркова Г. Ю. Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав. - C. 123-128.
 29. Свічкарьова Я. В. Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості. - C. 129-134.
 30. Білека А. А. Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: теоретичні та практичні засади. - C. 135-139.
 31. Діденко Т. І. Поняття екологічного законодавства: теоретичний аспект і законодавче визначення. - C. 140-145.
 32. Блажівський Є. М. Проблеми запровадження кримінологічного моніторингу. - C. 146-150.
 33. Градецький А. В. Проблеми працевикористання засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, у місцях позбавлення волі. - C. 151-156.
 34. Іваненко Ю. Л. Стан злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом. - C. 157-162.
 35. Матвійчук В. К. Об’єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст. - C. 163-168.
 36. Мульченко В. В. Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз. - C. 169-172.
 37. Напиральська В. І. Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 338 кримінального кодексу України. - C. 173-176.
 38. Рябчинська О. П. До питання про роль правової свідомості для ефективності загальнопревентивної мети покарання. - C. 177-180.
 39. Саінчин О. С. Відповідальність за протиправне позбавлення життя людини у кримінальних кодексах УРСР та України у редакціях 1960 та 2001 рр. (порівняльне дослідження). - C. 181-183.
 40. Семенюк І. С. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи. - C. 184-188.
 41. Шевчук Т. І. Запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості. - C. 189-193.
 42. Аніщенко Д. М. Історичний розвиток інституту зупинення досудового розслідування. - C. 194-197.
 43. Помазан С. Г. Інсценування як способи приховування умисних вбивств, які вчинені через необережність. - C. 198-203.
 44. Черняк Н. П., Тараненко В. А. Деякі актуальні питання впровадження нового КПК України. - C. 204-207.
 45. Гороховська О. В. Відповідальність за необережне позбавлення життя: зарубіжний досвід. - C. 208-212.
 46. Дутчак В. Ф. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання господарської діяльності на територіях радіаційного забруднення. - C. 213-217.
 47. Косоруков А. А. Понятие безвозмездных договоров и их виды. Самостоятельные безвозмездные договоры. - C. 218-222.
 48. Нестеренко К. О. Законодавство України про біженців: становлення та перспективи розвитку. - C. 223-227.
 49. Онищенко О. А. Прослуховування телефонних розмов в аспекті захисту права на конфіденційність кореспонденції: огляд міжнародного законодавства та законодавства країн Європи. - C. 228-233.
 50. Юсупов В. А. Актуальні проблеми та перспективи реформування правоохоронних органів у світлі нового КПК. - C. 234-237.
 51. Вітаємо з 65-літтям Віталія Григоровича Лукашевича. - C. 238-242.
 52. Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення”. - C. 243-244.
 53. До уваги авторів. - C. 245.
2013
№ 1 (39)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського