Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Соц.комун./2017/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Соціальні комунікації
Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Белла М. В. До питання про комунікаційну природу віртуальних спільнот. - C. 5-9.
 4. Бондаренко І. С. Перші методологічні моделі соціального інжинірингу та їх комунікаційні стратегії. - C. 10-17.
 5. Вербицька Х. І. Світова глобалізація та медіа: синхронізація в національному вимірі. - C. 18-23.
 6. Ковпак В. А. Когнітивне моделювання смислоформування ідеї нації післявоєнної української еміграції в загальній системі медіа-сфери: аналіз сценаріїв як націоідентифікаційна практика. - C. 24-30.
 7. Кремпова Л. О. Явище універбації в межах соціальної словниково-комунікаційної системи. - C. 31-36.
 8. Михайлова Ю. В., Нетреба М. М. Етична проблема розміщення замовних матеріалів у регіональних медіа. - C. 37-41.
 9. Холод О. М. Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії. - C. 42-51.
 10. Shmyha Y. Scientific and theoretical principles of genres in modern advertology. - C. 52-56.
 11. Абрамова І. Г. Репрезентація театрального дискурсу на сайті газети "Сегодня". - C. 57-62.
 12. Баранецька А. Д., Кондрико А. А., Романюк Н. М. Зміна лексичних пріоритетів концептосфери "Українська ментальність" на сторінках газети "Запорізька правда" 2013 – 2017 рр.. - C. 63-69.
 13. Бутиріна М. В., Чередник І. О. Журналістика співучасті: міра відповідальності та правові засади. - C. 70-73.
 14. Варех Н. В. Концепт "Migration" у медіа-дискурсі якісної британської преси. - C. 74-77.
 15. Вербицький П. С. Фрагментація контенту як чинник впливу на аудиторію. - C. 78-81.
 16. Гаркавенко Ю. С. Гетеростереотипізація української культури в якісних друкованих ЗМІ великобританії та франції як ознака перехідності (за матеріалами публікацій на літературну тематику). - C. 82-86.
 17. Гиріна Т. С. Комплексний розвиток аудіовізуального контенту в умовах забезпечення інформаційної безпеки держави. - C. 87-91.
 18. Гоян В. В., Гоян О. Я. Мовна культура телерадіожурналіста. - C. 92-99.
 19. Іванюха Т. В. Особливості репрезентації музичного дискурсу в українській масовій пресі. - C. 100-103.
 20. Кліщ А. В. Метод семантичного диференціалу в дослідженні публіцистики національно-патріотичного спрямування (на прикладі авторського доробку Романа Рахманного). - C. 104-110.
 21. Кобинець А. В. Ідеологічні компоненти в контексті щоденної подачі інформації на шпальтах газет "Рада" (1906 – 1914) та "Нова рада" (1917 – 1919). - C. 111-120.
 22. Ковальчук О. О. Проблемно-тематичний і жанровий контент журналу "Жінка". - C. 121-125.
 23. Костюк В. В., Костюк Ю. В., Усманова О. В. Національно-культурний дискурс на шпальтах газети "День". - C. 126-131.
 24. Любченко Ю. В., Сіріньок-Долгарьова К. Г. Тренінгові програми з методології як форма підвищення дослідницьких компетентностей викладачів факультетів журналістики. - C. 132-136.
 25. Мальована Ю. Г., Руднєва А. О. Функціональні та процесуальні аспекти медіакомунікативного простору сучасної україни. - C. 137-142.
 26. Мірошниченко П. В. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування. - C. 143-147.
 27. Немеш А. М. Взаємодія Amnesty International із національними засобами масової інформації. - C. 148-152.
 28. Носко А. М. Концепт "Безпека" в новинах регіональних ЗМК. - C. 153-156.
 29. Пирогова К. М. Пара- та метатекстуальність в українських медіа-текстах. - C. 157-159.
 30. Плеханова Т. М. Експресивні засоби мови політичного дискурсу регіональної преси. - C. 160-166.
 31. Полякова Г. О. Концептуальний метафоричний аналіз теми впо на шпальтах запорізької преси (газета "Суббота плюс"). - C. 167-172.
 32. Полякова Г. О. Типологія літературних дискурсів у медіа-текстах (сайт www.segodnya.ua). - C. 173-176.
 33. Рогова Т. А. Інноваційні технології під час викладання курсів з телевізійної журналістики: реалії впровадження. - C. 177-181.
 34. Самокиш І. О. Мова ворожнечі та як їй протидіяти. - C. 182-185.
 35. Тяпкіна Н. І. Реалізація псевдореального світу в текстах засобів масової інформації. - C. 186-190.
 36. Холод Г. Я. Висвітлення в статтях газети "Кіно-тиждень" (1927) специфіки створення української кінопродукції: проблемно-тематичний аспект. - C. 191-195.
 37. Ципердюк І. М. Новини українських редакцій закордонних радіостанцій: актуальність стандартів для медіа ХХІ ст.. - C. 196-200.
 38. Чернявська Л. В. Форми медіа-критики у світовому контексті й перспективи її розвитку в Україні. - C. 201-206.
 39. Єрмолаєва Г. А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця. - C. 207-210.
 40. Bessarab А. Formation of reading culture at Zaporozhye tv channels "Tv-5" and "Alex". - C. 211-215.
 41. Березенко В. В., Санакоєва Н. Д., Доценко К. О., Кудінов І. О., Іванець Т. О. Формування мотиваційного дискурсу особистості засобами соціальної реклами. - C. 216-222.
 42. Грицяк Н. В. Електронна демократія як інструмент посилення інформаційної прозорості влади. - C. 223-226.
 43. Досенко А. К. Digital-реклама як сучасний інтернет-жанр. - C. 227-231.
 44. Кашпур А. О. Еволюція поняття "репутація": від традиційного до актуального. - C. 232-236.
 45. Усенко О. Ю. Сучасні теоретичні підходи до вивчення поширення новин у соціальних мережах: міжнародний вимір. - C. 237-242.
 46. Чуранова О. М. Формування образу корупції лідерами думки в мережі Facebook. - C. 243-247.
 47. Яненко Я. В. Образ героя-конформіста в рекламі: соціалізаційний аспект. - C. 248-252.
 48. Відомості про авторів. - C. 253-254.
2017
№ 4 (32)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського