Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Соц.комун./2017/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Соціальні комунікації
Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Белла М. В. Гіперпосилання як структурний елемент мережевої комунікації. - C. 4-8.
 4. Бондаренко І. С. Концептуальне моделювання суспільних систем у соціоінженерних та культурно-історичних практиках. - C. 9-15.
 5. Данча Л. І. Свобода та відповідальність масмедіа як чинники функціонування соціально-комунікаційних систем. - C. 16-22.
 6. Киричок А. П. Історіографічний аналіз російсько-української інофрмаційної війни. - C. 23-27.
 7. Комова М. В. Дефініційні межі терміна "факт". - C. 28-34.
 8. Нетреба М. М., Кащишин І. Я. Теоретико-методологічні аспекти дослідження візуалізації інформації як засобу поширення ділової преси. - C. 35-39.
 9. Рижко О. М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект. - C. 40-47.
 10. Стародуб С. А. Візуалізаційні елементи отримання інформації в умовах інформаційно-комунікаційних процесів. - C. 48-50.
 11. Холод О. М. Ідентифікація процесів пізнання в моделях соціальних комунікацій. - C. 51-61.
 12. Єрмолаєва Г. А. Підготовка бібліотечно-інформаційних фахівців в Україні: сучасні виклики часу. - C. 62-65.
 13. Шевченко О. В. Документно-комунікаційне середовище торговельних підприємств України. - C. 66-73.
 14. Бондаренко Т. Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії. - C. 74-79.
 15. Гиріна Т. С. Соціально-комунікаційні вектори трансформації радіомовлення в контексті мобільної журналістики. - C. 80-85.
 16. Гусєва О. О. Журналістика – "Четверта влада" чи невільниця влади? (Сергій Довлатов і радянська журналістика). - C. 86-89.
 17. Євтушенко О. М., Сидорко С. В. Специфіка репрезентації медіаобразу жінки (на матеріалах газети "День"). - C. 90-95.
 18. Кліщ А. В. Особливості вираження авторського "Я" в публіцистичних творах Романа Рахманного. - C. 96-101.
 19. Коваль С. В. Візуальний користувацький контент у регіональних медіа. - C. 102-107.
 20. Ковальчук О. О. Використання паралінгвістичних способів для передачі оціночної інформації в медіатекстах журналу "Коммунарка Украины" (1920 р.) Та його українізованого варіанта – "Комунарка України" (1934 р.): порівняльний аналіз. - C. 108-113.
 21. Макарчук О. Г. Контент-стратегія рубрики "Всячина" в першому україномовному виданні "Зоря Галицка" (1848 – 1850). - C. 114-118.
 22. Пономаренко Л. Г., Рибакова І. В., Самсика М. І. Інфографіка на сайтах українських інформаційних агентств. - C. 119-124.
 23. Собокар І. І. Жанрово-тематичний аспект сатиричного журналу "Перець" часів сталінізму. - C. 125-129.
 24. Усманова О. В. Книжкові проекти газети "День" – лабораторія української історії. - C. 130-133.
 25. Холод Г. Я. Фейлетони "Кіно-газети" (1928 – 1929): проблемно-тематичний і художній аспекти. - C. 134-138.
 26. Шмига Ю. І., Шмига О. Д. Концепт української книжки в умовах сучасної читацької культури. - C. 139-144.
 27. Голік О. В. Сучасні форми основного рекламного тексту. - C. 145-149.
 28. Грицюта Н. М., Геселева К. О. Компаративний аналіз зарубіжних концепцій етики PR. - C. 150-154.
 29. Доценко К. О., Іванець Т. О. Специфіка побудови дитячих образів реклами в журналі "Мой малыш": тематика й жанри. - C. 155-160.
 30. Чекалюк В. В. Роль медіафахівців у іміджуванні. - C. 161-166.
 31. Яненко Я. В. Образи героя-новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект. - C. 167-171.
 32. Відомості про авторів. - C. 172-173.
2017
№ 3 (31)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського