Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Соц.комун./2015/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Соціальні комунікації
Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія соціальних комунікацій

 4. Афанасьєва К. О. Майбутнє медіаконтенту в тенденціях сучасного ринку. - C. 3-7.
 5. Березенко В. В., Керімов Р. Р. Соціальна відповідальність як умова ефективного позиціонування рекламного агентства. - C. 8-13.
 6. Бондаренко І. С. До проблеми типологізації соціальнокомунікаційних технологій. - C. 14-17.
 7. Досенко А. К. Базові аспекти соціальних комунікацій аматорських інтернет-медіа України. - C. 18-20.
 8. Дубняк К. А. Інформаційний простір: структура та функціональні параметри. - C. 21-25.
 9. Лалак О. А. Теоретико-методологічні засади міждисциплінарного дослідження міжкультурної комунікації в контексті глобальної трансформації значення та ролі соціальної комунікації. - C. 26-30.
 10. Миронюк Д. І. Кримська війна (2014 р.): військова та інформаційна. - C. 31-35.
 11. Мірошниченко П. В., Нестеренко А. А. Суспільна значущість лідера думок під час інформаційного протистояння. - C. 36-41.
 12. Нємцева О. О. Структура інформаційно-психологічного впливу. - C. 42-47.
 13. Павленко В. В. Когнітивний підхід до вивчення медіадискурсу. - C. 48-51.
 14. Сібірякова О. О. Маніпуляційні процеси як обмеження для моделювання мультиплікативних зв’язків аудитoрії та медіа. - C. 52-58.
 15. Теорія та історія журналістики

 16. Гиріна Т. С. Традиції соціальної орієнтації дитячого радіомовлення Швеції. - C. 59-63.
 17. Горчикова А. О. Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини). - C. 64-69.
 18. Гресько О. В. Формула мультимедіа в системі координат новинної онлайн журналістики. - C. 70-74.
 19. Зикун Н. І. Українська сатирична публіцистика 20–30-х рр. ХХ ст. В контексті еволюції поглядів на роль критики й самокритики. - C. 75-80.
 20. Костюк В. В., Мостова Я. О. Побудова журналістського твору в друкованому та інтернет-ЗМІ: теоретичний аспект. - C. 81-84.
 21. Мірошниченко П. В. Мова радіомовлення як провідна ознака етнічної диференціації споживача інформації в медійному контексті України. - C. 85-89.
 22. Потапова А. В. Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет). - C. 90-95.
 23. Прикидько О. М. Функціонування телебачення в інтернеті як у глобальному середовищі новинної журналістики. - C. 96-99.
 24. Санакоєва Н. Д., Кущ С. Г. Медіахолдинги в інформаційному просторі України. - C. 100-104.
 25. Ципердюк І. М. Тематично-змістові особливості програм української редакції радіо "Ватикан”. - C. 105-112.
 26. Чернявська Л. В. Формування смислів у мас-медійному дискурсі. - C. 113-117.
 27. Прикладні соціально-комунікаційні технології

 28. Вежель Р. Ю. Інтернет-реклама: критерії класифікації. - C. 118-122.
 29. Киричок А. П. Гібридна війна як стимулюючий чинник зміни парадигми освітньої підготовки фахівців сфери зв’язків з громадськістю. - C. 123-130.
 30. Видавнича справа та редагування

 31. Бессараб А. О. Виставки-ярмарки як складова соціальних комунікацій у видавничій сфері та формування медіакультури. - C. 131-135.
 32. Миронюк Н. Д. Передумови появи друкарства на Буковині та його вплив на активізацію суспільно-політичного життя в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. - C. 136-138.
 33. Відомості про авторів. - C. 139.
2015
№ 4 (24)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського