Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Соц.комун./2015/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Соціальні комунікації
Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія соціальних комунікацій

 4. Гресько О. В. Візуальна комунікація як основа масово-інформаційної діяльності ХХІ століття. - C. 4-8.
 5. Мітчук О. А. Ліберальна інформаційна культура як складова медіапростору. - C. 9-12.
 6. Павленко В. В. Дискурсивний аналіз і критичний дискурсивний аналіз медіадискурсу: до постановки проблеми. - C. 13-16.
 7. Синовець О. Видовища пам’яті: мова театру як інструмент комунікації в обговоренні новітньої історії Польщі. - C. 17-21.
 8. Спрінсян В. Г. Особливості функціонування в електронному документознавстві інформаційно-комунікативної системи документаційного менеджменту. - C. 22-26.
 9. Супрун Л. В. Субконцепт "нація” в державницькій концептосфері Донцова-вісниківця. - C. 27-31.
 10. Шевченко О. В. Інформатизація документних ресурсів комерційної діяльності. - C. 32-37.
 11. Теорія, історія та практика журналістики

 12. Афанасьєва(Горська) К. О. Роль Контентної конвергенції в процесах трансформації виробництва медіаконтенту. - C. 38-42.
 13. Георгієвська В. В. Преса політичних партій Херсонської губернії на початку ХХ століття. - C. 43-47.
 14. Герасимчук Н. Г. Лексичні засоби стилістики як прийом творення комічного в сатиричній публіцистиці (на матеріалі газетних фейлетонів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.). - C. 48-52.
 15. Гоян О. Я. , Гоян В. В. "Це не є радіомовлення?”…. - C. 53-58.
 16. Гурчіані Х. Д. Ракурс висвітлення соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів України в кризовий період. - C. 59-63.
 17. Гусєв А. В. Спортивний контент на українському телебаченні. - C. 64-67.
 18. Досенко А. К. Фактори формування інформаційних потоків у електронних ЗМІ. - C. 68-71.
 19. Дударевич І. К. Азійська модель ТБ у сучасних глобалізаційних процесах. - C. 72-75.
 20. Желіховська Н. С. Соціальна відповідальність журналіста як предмет публіцистичного дискурсу. - C. 76-81.
 21. Лешко У. О. Журнал "Сто талантів” у християнському та патріотичному вихованні підлітків. - C. 82-85.
 22. Макущенко М. О. Доцільність дотримання принципів інфотейнменту у програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату. - C. 86-91.
 23. Подобна Є. В. Становлення та розвиток преси м. Лубни (1905–1917 рр.). - C. 92-96.
 24. Садівничий В. О. "Бюрократія інтелігенції боїться…”: суспільно-політична тематика медичної преси Наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.). - C. 97-102.
 25. Медіаосвіта

 26. Гаркуша І. В. Тренінг як інтерактивний засіб формування риторичних умінь рекламістів у процесі фахової підготовки. - C. 103-107.
 27. Прикладні соціально-комунікаційні технології

 28. Войцих Н. М. Антитютюнові кампанії в мас-медіа як засіб формування цінності здорового способу життя серед молоді. - C. 108-113.
 29. Гиріна Т. С. Механізми функціонування технологій Інтернет-PR в органах державного управління. - C. 114-119.
 30. Грицюта Н. М. Правові чинники професійної етики PR-діяльності: ієрархія рівнів. - C. 120-126.
 31. Киричок А. П. Дефініція поняття паблік рилейшнз та зв’язки з громадськістю як соціальний інститут. - C. 127-132.
 32. Теорія та історія видавничої справи та редагування

 33. Куцевська О. С. Стан видавництв і друкарень Луганщини (Ворошиловградщини) в 1945–1950-х рр. ХХ ст. - C. 133-138.
 34. Відомості про авторів. - C. 139.
2015
№ 1 (21)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського