Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Соц.комун./2013/3-4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Соціальні комунікації
Derzhava ta rehiony. Seriya: Sotsialni komunikatsiyi

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія та історія соціальних комунікацій

 4. Веремчук Т. Ю. Методологія дослідження комунікацій ЄС. - C. 4-8.
 5. Зеленюк Ю. О. Туристична комунікація як вид зайнятості. - C. 9-12.
 6. Зражевська Н. І. Використання семіотичного методу в аналізі медіакультури. - C. 13-17.
 7. Лалак О. А. Історико-ментальні засади формування української діаспори та інституційно-процедурні механізми взаємодії з Україною. - C. 18-23.
 8. Моісєєва Н. І. Модельний підхід до вивчення соціальних комунікацій. - C. 24-28.
 9. Мороз В. Я. Історична комунікація первісної доби. - C. 29-34.
 10. Рижко О. М. Концепт "Вишиванка” в матеріалах мас-медіа: аксіологічні особливості подання. - C. 35-40.
 11. Тур О. М. Досягнення органів уніфікації та стандартизації науково-технічних понять першої третини ХХ століття. - C. 41-45.
 12. Шульгіна В. І. Інформаційний процес: проблеми моделювання механізму формування інформативності текстово-дискурсивних структур. - C. 46-50.
 13. Теорія, історія та практика журналістики

 14. Базака Р. В. Історико-культурні та соціокомунікаційні передумови формування преси Кіровоградщини. - C. 51-55.
 15. Бессараб А. О. Роль українських медіахолдингів у популяризації читання. - C. 56-61.
 16. Бондаренко Т. О. Образ Геї в журналі "The Ecologist”. - C. 62-66.
 17. Волинець Г. М. Сучасні тенденції використання інфографіки (на матеріалі часопису "Український тиждень”). - C. 67-72.
 18. Зикун Н. І. Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення. - C. 73-78.
 19. Каневська В. В. Ствердження ідеї незалежності України в дискурсах елітарного й масового рівненської обласної газети "Вільне Слово” в 1990–1991 роках. - C. 79-82.
 20. Ковпак В. А. Екранна публіцистика кіно української діаспори як інформаційно-комунікаційний канал. - C. 83-87.
 21. Козир Ю. А. Українсько-російські відносини в дзеркалах урядових ЗМІ України та Росії. - C. 88-92.
 22. Комова М. В. Публіцистичний текст як фактор соціального управління. - C. 93-96.
 23. Кондрико А. А. Особистісні наративи в контенті інтернет-медіа: актуальні тенденції. - C. 97-100.
 24. Мельник Ю. І. Справа Маттеотті: героїзація жертви політичних репресій у ЗМІ як метод опозиційної боротьби. - C. 101-106.
 25. Мудра І. М. Особливості маркетингового просування газет в Інтернеті. - C. 107-112.
 26. Поплавська Н. М., Дащенко Н. Л. Формування крос-медійної компетентності студентів-журналістів. - C. 113-117.
 27. Сащук Т. І. Аспекти реалізації актуальної соціальної проблематики в аналітичних публікаціях всеукраїнських суспільно-політичних видань "День” та "Дзеркало тижня”. - C. 118-122.
 28. Симоніна Н. В. Сучасні техніки телевізійного портретного інтерв’ю. - C. 123-128.
 29. Синєокий О. В. Розвиток рок-журналістики в СРСР. - C. 129-134.
 30. Теорія та історія видавничої справи та редагування

 31. Вовк І. О. Особливості видань пластової художньої літератури. - C. 135-143.
 32. Водолазька С. В. Продакт плейсмент як інноваційний спосіб просування книги: наукова рецепція, теоретичні узагальнення. - C. 144-148.
 33. Миколаєнко Н. М. Формування професійної культури майбутніх редакторів. - C. 149-153.
 34. Поберезська Г. Г. Основні категорії офіційно-ділового тексту. - C. 154-160.
 35. Романюк Н. С. Умови праці в друкарнях Єлисаветграда на початку ХХ століття. - C. 161-164.
 36. Фіголь Н. М. Особливості редакційної підготовки електронних видань. - C. 165-169.
 37. Прикладні соціально-комунікаційні технології

 38. Досенко А. К. Комунікативні особливості роботи перекладача під час інтернет-спілкування (на прикладі сайтів знайомств мережі Інтернет). - C. 170-173.
 39. Кіца М. О. Вплив патогенної реклами на світосприйняття дітей: український та світовий досвід. - C. 174-179.
 40. Костюк Ю. В. Веб-cайт регіональних радіостанцій як інноваційна платформа традицiйного ЗМІ. - C. 180-183.
 41. Ржеуський А. В., Кунанець Н. Е. Соціальні мережі як компонента віртуальної комунікації. - C. 184-188.
 42. Рецензії

 43. Пономаренко Л. Г. Дитяча книга в XXI ст.: відлуння минулого чи нагальна потреба сьогодення? Рецензія на монографію Огар Е. І. "Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби)” (Львів : Світ, 2012. – 320 с.). - C. 189-192.
 44. Відомості про авторів. - C. 193.
2013
№ 3-4 (15-16)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського