Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Гум.н./2014/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Гуманітарні науки
Derzhava ta rehiony. Seriya: Gumanitarni nauki

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теорія літератури

 4. Торкут Н. М., Марінеско В. Ю. Біографістика як метажанр: спроба теоретико-літературної ідентифікації феномена. - C. 4-11.
 5. Гребенюк Т. В. Візуальний образ у літературному творі: когнітивні аспекти дискурсу. - C. 12-15.
 6. Черняк Ю. І. Літературний дискурс як комунікативний феномен. - C. 16-20.
 7. Вещикова О. С. Типологія літературного пролепсису в контексті наратологічних теорій часу. - C. 21-24.
 8. Історія літератури та сучасний мистецький процес

 9. Шатова И. Н. Проявления карнавальности и гротеска в "Лирической поэме для музыки” "Лесок” Михаила Кузмина. - C. 25-38.
 10. Супрун В. М. Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи. - C. 39-41.
 11. Криницька Н. І. Екранізації науково-фантастичних творів Філіпа Кіндреда діка в контексті масової культури. - C. 42-47.
 12. Безродних І. Г. Біографічний первень у ліриці поета-"кавалера” Джона Саклінга. - C. 48-55.
 13. Щербина М. А. Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети І. - C. 56-59.
 14. Храброва Г. М. Мала проза англійського ренесансу в світлі сучасної гендерології. - C. 60-65.
 15. Кам’янець К. В. Модерністичні дебюти в літературно-критичному часописі "The English Review”. - C. 66-71.
 16. Демко Т. В. Від досвіду до невинності: поема Вільяма Блейка "Тіріель”. - C. 72-75.
 17. Проблеми мовознавства та міжкультурної комунікації

 18. Литвак С. Я., Гаврилюк Т. О. Дискусійні питання дослідження деяких іменникових і дієслівних категорій англійської мови. - C. 76-80.
 19. Смурова Л. И. Синтаксическая семантика конструкций "for+noun” в современном английском языке. - C. 81-85.
 20. Кирпиченко О. Е. Проблема дослідження транспонування німецької лексики до східнослов’янських мов у ІХ–ХІХ століттях.. - C. 86-93.
 21. Яшкіна В. В. Семантика звукових повторів і можливості її збереження при перекладі (мультилінгвальний аспект). - C. 94-97.
 22. Мосієвич Л. В. Концептуальна метафора як когнітивний механізм утворення евфемізмів та дисфемізмів. - C. 98-102.
 23. Соціальні комунікації

 24. Зоська Я. В., Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика: соціальний та ідеологічний виміри (огляд зарубіжних досліджень). - C. 103-105.
 25. Пономаренко Л. Г. Професійний портрет журналіста: моральна складова. - C. 106-112.
 26. Антоненко І. Ю. Підручники українською мовою в умовах білінгвізму. - C. 113-116.
 27. Бессараб А. О., Шепелева О. І. Фотокнига – затребуваний ексклюзив сьогодення. - C. 117-123.
 28. Варех Н. В. Міжкультурна комунікація як складник професійної діяльності працівника митної служби. - C. 124-126.
 29. Гиріна Т. С. Історичні трансформації та рекламний потенціал дитячого радіомовлення Великобританії. - C. 127-130.
 30. Ковпак В. А. Інформаційна культура особистості як умова створення єдиного інформаційно-комунікаційного простору нації. - C. 131-134.
 31. Темченко Л. В. Комунікативні особливості публіцистики О. Гончара (до проблеми руйнування соцреалістичного канону). - C. 135-138.
 32. Хітрова Т. В. Регіональний градієнт національно-консолідованої моделі "соборної історичної пам’яті”: специфіка медійних репрезентацій. - C. 139-142.
 33. Гаркуша І. В. Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки. - C. 143-149.
 34. Відомості про авторів. - C. 150.
2014
№ 4 (39)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського