Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Гум.н./2014/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Гуманітарні науки
Derzhava ta rehiony. Seriya: Gumanitarni nauki

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Літературознавство та фольклористика

 4. Павленко И. Я. Сюжеты и образы ветхого завета в русских и украинских фольклорных легендах. - C. 4-8.
 5. Тупахіна О. В. Трансформації вікторіанського метанаративу в гуманітарному дискурсі ХХ ст.. - C. 9-13.
 6. Шатова И. Н. Своеобразие карнавальности и гротеска в творчестве Велимира Хлебникова. - C. 14-24.
 7. Тарасенко К. В. Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень” (1990). - C. 25-30.
 8. Губа Л. А. Коммуникативный потенциал образа: Даниил Хармс и Козьма Прутков. - C. 31-35.
 9. Мирошниченко Ю. А. Своеобразие поэтики заголовка в романе Д. Митчелла "Литературный призрак”. - C. 36-38.
 10. Щедрин И. Л. Богатырские поэмы Н. А. Радищева: проблема памяти жанра былины. - C. 39-45.
 11. Проблеми лінгвістики та міжкультурної комунікації

 12. Фоменко Е. Г. Синергетические проблемы перевода "Поминок по Финнегану” Джеймса Джойса. - C. 46-51.
 13. Приходько А. И., Гаврилюк Т. А. Место оценки в формировании картины мира. - C. 52-57.
 14. Супрун В. М. Поняття "концепт” у термінологічній системі філологічної науки. - C. 58-60.
 15. Мосієвич Л. В. Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі. - C. 61-64.
 16. Плаксіна І. Ю. Концептуальна домінанта як складова ідіодискурсу. - C. 65-67.
 17. Лінгводидактика та педагогічні комунікації

 18. Чорна С. С. Педагогічна культура майбутніх викладачів вищої школи як науково-педагогічна проблема. - C. 68-72.
 19. Глущенко Г. Б. Call: місце комп’ютерно-опосередкованого навчання іноземної мови в сучасній аудиторії. - C. 73-76.
 20. Аспекти досліджень соціальних комунікацій

 21. Бессараб А. О., Антоненко І. Ю., Семенець В. І. Підготовка електронного видання для забезпечення навчального процесу в університеті. - C. 77-84.
 22. Блинова Н. М. Архітектонічні особливості офіційних інтернет-видань. - C. 85-90.
 23. Галацька В. Л. Сучасна театральна публіцистика україни: аспекти функціонування інформаційного образу. - C. 91-95.
 24. Гиріна Т. С., Пенчук І. Л. Рекламно-пропагандистський контекст розвитку дитячого радіомовлення в Німеччині. - C. 96-99.
 25. Козиряцька С. А., Пономаренко Л. Г. Структурно-семантична типологія заголовкового комплексу публікацій медичної проблематики. - C. 100-104.
 26. Михайлова А. А. Тематичні константи в пресі 1920-х років. - C. 105-109.
 27. Полєжаєв Ю. Г. Тревел-журналістика у фокусі наукових досліджень: аналітичний огляд російського досвіду. - C. 110-114.
 28. Маринчак Н. В. Анімалістичні телепрограми в умовах медіаконвергенції: специфіка взаємодії журналістської, операторської та редакторської майстерності. - C. 115-118.
 29. Чекштуріна В. М. Семіогенез рунічного знака-символу. - C. 119-122.
 30. Відомості про авторів. - C. 123.
 31. До уваги авторів. - C. 124.
2014
№ 3 (38)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського