Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж23244:Гум.н./2013/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Держава та регіони
: наук.-вироб. журн..- Запоріжжя. Серія, Гуманітарні науки
Derzhava ta rehiony. Seriya: Gumanitarni nauki

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Літературознавство та фольколористика

 4. Павленко И. Я. Региональная специфика фольклора Нижнего Поднепровья: становление и развитие. - C. 4-8.
 5. Підмогильна Н. В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови. - C. 9-12.
 6. Білоцерковець А. Ю. "Жіноча література” як об’єкт феміністичної літературної критики. - C. 13-17.
 7. Галич К. Ф. Лінгвостилістичний паспорт магічного реалізму. - C. 18-22.
 8. Калініченко М. М. Н. Готорн у релігійному дискурсі сполучених штатів першої половини ХІХ ст.. - C. 23-27.
 9. Корнелюк Б. В. Середньовічні моделі історіописання: специфіка взаємодії історії та красного письменства. - C. 28-32.
 10. Михайлова А. А. Еротична проблематизація української прози 1920–1930 років. - C. 33-37.
 11. Норец М. В. Идеологическая основа шпионского романа эрика эмблера в период холодной войны. - C. 38-43.
 12. Томченко М. А. Ціннісні концепти української реконкісти в анти-романі Н. Зборовської "Українська реконкіста”. - C. 44-49.
 13. Шереметьєва В. К. Ідентичність індивідуума за часів античності та середньовіччя: діахронічний аспект. - C. 50-54.
 14. Дослідження мови та мовної комунікації

 15. Кирпиченко О. Е. Дослідження процесів транспонування лексики з німецької до східнослов’янських мов. - C. 55-60.
 16. Литвак С. Я. Теоретико-методологический анализ взаимодействия различных уровней языковой структуры (на материале английского языка). - C. 61-64.
 17. Миронюк Н. П. Використання спостережень за синонімією у перекладах на заняттях з української мови професійного спрямування. - C. 65-69.
 18. Мосиевич Л. В. Эвфемизация/дисфемизация в категоризации. - C. 70-73.
 19. Плаксіна І. Ю. Базові концепти триптиха Р. Музиля "Drei Frauen”. - C. 74-77.
 20. Смурова Л. І., Саплін Ю. Ю. Способи систематизації матеріалу в курсі "історія лінгвістичних учень”. - C. 78-80.
 21. Цимбалюк Ю. В., Глущенко Г. Б. Використання годинникових написів на заняттях з латинської та англійської мов. - C. 81-86.
 22. Швец Л. Г. Письменное деловое общение на английском языке. - C. 87-90.
 23. Соціальні комунікації

 24. Пенчук І. Л. Кольоровирішення дитячої програми: особливості впливу на аудиторію. - C. 91-95.
 25. Ковпак В. А. Українські студії науки та освіти як інформаційно-комунікаційний канал: тенденції післявоєнного розвитку. - C. 96-102.
 26. Блинова Н. М. Редакційно-видавниче опрацювання запозиченої лексики у мові Інтернет-ЗМК. - C. 103-111.
 27. Грицюта Н. М. Аналіз наукового осмислення етичних критеріїв реклами: принципи класифікації. - C. 112-118.
 28. Лященко А. В. Новітні комунікаційні технології: організаційно-економічний контекст. - C. 119-122.
 29. Маринчак Н. В. Жанрова парадигма анімалістичної тележурналістики. - C. 123-129.
 30. Подашевська Т. Л. Технології позиціонування суб’єктів комунікативної діяльності в суспільстві: історіографія проблеми. - C. 130-134.
 31. Відомості про авторів. - C. 135.
 32. До уваги авторів. - C. 136.
2013
№ 4 (35)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського