Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж16833/2014/2-3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Проблеми програмування
: наук. журн..- Київ

 1. Титул, зміст.
 2. Теоретичні та методологічні основи програмування

 3. Шинкаренко В. И., Ильман В. М., Забула Г. В. Конструкционно-продукционная модель структур данных на логическом уровне. - C. 10-16.
 4. Нікітченко М. С., Шкільняк О. С., Шкільняк С. С. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки із узагальненими реномінаціями. - C. 17-28.
 5. Акуловский В. Г., Дорошенко А. Е. Согласованное описание алгоритмов в рамках алгебраического аппарата. - C. 29-37.
 6. Панченко Т. В. Швидка або якісна розробка?. - C. 38-43.
 7. Пашко С. В. NP-трудность задач оптимизации коллективного преследования. - C. 44-51.
 8. Паралельне програмування. Розподілені системи і мережі

 9. Погорілий С. Д., Верещинський О. А. Дослідження шаблонів синхронізації та їх використання в технології GPGPU. - C. 52-56.
 10. Погорілий С. Д., Вітель Д. Ю. Принципи проектування GPGPU-застосувань на основі мереж Петрі. - C. 57-65.
 11. Насиров Е. М. Паралелізація невід’ємної факторизації розріджених матриць надвеликої розмірності. - C. 66-71.
 12. Дорошенко А. Ю., Бекетов О. Г., Прусов В. А., Тирчак Ю. М., Яценко О. А. Формалізоване проектування та генерація паралельної програми чисельного прогнозування погоди. - C. 72-81.
 13. Назаренко А. М., Панченко Б. Е., Пилипенко С. А. Схема параллельного решения задачи дифракции SH-волн на системе некруговых трещин в бесконечной упругой среде. - C. 82-87.
 14. Панченко Б. Е., Сайко И. Н. Кластерное решение задачи о дифракции упругих волн на системе жестких цилиндрических включений произвольного поперечного сечения. - C. 88-92.
 15. Лукьянова Е. А. Применение компонентных сетей Петри в задачах верификации параллельных распределённых систем. - C. 93-98.
 16. Попов О. В., Рудич О. В. Блочний алгоритм перетворень Хаусхолдера для комп’ютерів гібридної архітектури. - C. 99-106.
 17. Методи та засоби програмної інженерії

 18. Guba A. A. Traversal of arbitrary sequences of UCM symbolic transitions for test generation. - C. 107-111.
 19. Чебанюк О. В. Підхід до уточнення поведінкових моделей програмного забезпечення з використанням паттернів проектування. - C. 112-120.
 20. Лаврищева Е. М. Парадигмы программирования сборочного типа в программной инженерии. - C. 121-132.
 21. Мороз Г. Б., Плис А. В. Регрессивное тестирование: методы и будущие направления исследований. - C. 133-145.
 22. Формальні методи програмування

 23. Колчин А. В., Летичевский А. А., Потиенко С. В. Метод статической проверки полноты и непротиворечивости в формальных моделях распределенных программных систем. - C. 146-150.
 24. Крывый С. Л., Максимец А. Н. Разработка и обоснование алгоритмов на основе семантических свойств. - C. 151-159.
 25. Моделі і засоби систем баз даних і знань

 26. Марулин С. Ю. Генерация SQL-запросов в задаче согласования данных электронного документа и таблиц базы данных. - C. 160-165.
 27. Глушко І. М. Формальна семантика агрегатних операцій мультимножинної табличної алгебри. - C. 166-173.
 28. Лихацкий И. А. Сравнительна характеристика методик объектно-реляцонного преобразования. - C. 174-181.
 29. Шабінський А. С. Змішана тематично-сутнісна онтологія у покращеній тематичній векторній моделі. - C. 182-187.
 30. Чистякова И. С. Онтолого-ориентированная интеграция данных в Семантическом Вебе. - C. 188-196.
 31. Інформаційні системи

 32. Григорян Р. Д., Дериев И. И., Аксенова Т. В., Лиссов А. Н. Медико-физиологические программные симуляторы: необходимость и проблемы. - C. 197-204.
 33. Захист інформації

 34. Завадський І. О. Завадостійкий код на основі скінченного автомата та подання чисел у двобазисній системі числення. - C. 205-211.
 35. Інтелектуальні інформаційні технології

 36. Яловец А. Л. Методы моделирования поведения агентов в мультиагентной системе "Навигация". - C. 212-220.
 37. Палагин А. В., Петренко Н. Г., Величко В. Ю., Малахов К. С. Развитие формальных моделей, алгоритмов, процедур, разработки и функционирования программной системы "Инструментальный комплекс онтологического назначения”. - C. 221-232.
 38. Terletskyi D. O., Provotar O. I. Mathematical foundations for designing and development of intelligent systems of information analysis. - C. 233-241.
 39. Парасюк И. Н., Ершов С. В. Методы взаимодействия и координации в мультиагентных системах на основе нечеткой логики высшего типа. - C. 242-252.
 40. Прикладне програмне забезпечення

 41. Комлевая Н. О., Комлевой А. Н., Чернега К. С. Проектирование специализированной компьютерной системы для проведения пульмонологического диагностирования. - C. 253-262.
 42. Марченко О. О. Розробка семантико-синтаксичної моделі природної мови за допомогою методів невід’ємної тензорної і матричної факторизації. - C. 263-272.
 43. Вознюк Т. Г. Алгоритм побудови шестивимірного тензора для задачі пошуку прихованих семантичних зв’язків в корпусах природномовних текстів. - C. 273-278.
 44. Тарануха В. Ю. Евристичний алгоритм морфолексичного аналізу для невідомих слів. - C. 279-284.
 45. Крак Ю. В., Бармак О. В., Романишин С. О., Ізотов А. В. Автоматизований переклад з української мови на українську жестову мову: алгоритмічна реалізація. - C. 285-294.
 46. Кривонос Ю. Г., Крак Ю. В., Тернов А. С., Лісняк М. П. Розробка архітектури програмного забезпечення для інтерактивного навчання жестовій мові. - C. 295-302.
 47. Куссуль Н. М., Басараб Р. М., Кравченко О. М., Лавренюк М. С., Кригін В. М., Рева К. В. Програмно-технічний комплекс автоматичної географічної прив’язки супутникових даних КС ДЗЗ "Січ-2". - C. 303-311.
 48. Глибовець А. М. Пошукова система наукових матеріалів українською мовою із соціальною складовою. - C. 312-317.
2014
№ 2-3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського