Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж16377/2013/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Науковий вісник Національного гірничого університету
: наук.-техн. журн..- Дніпро
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Геологія

 4. Мокрицька Т. П., Коряшкіна Л. С. Фактори та моделі деградації просадочності. - C. 5-10.
 5. Загнітко В. М., Лижаченко Н. М., Курило С. І. Нетипові прояви графіту завалівського родовища. - C. 10-17.
 6. Курмельов І. І. Тектонична порушенність та геохімічна характеристика порід чистяково-сніжнянського геолого-промислового району Донбассу. - C. 18-22.
 7. Савчук В. С., Приходченко В. Ф. , Приходченко Д. В. Петрографічний склад вугільних пластів поля шахти "Любельска №1–2" Львівсько-Волинського басейну та основні закономірності його зміни. - C. 22-27.
 8. Розробка родовищ корисних копалин

 9. Жанчив Б., Рудаков Д. В., Хоменко О. Є. , Ценджав Л. Обгрунтування параметрів розробки уранових родовищ Монголії. - C. 28-35.
 10. Фізика твердого тіла, збагачення корисних копалин

 11. Угриновський А. В., Кондрат Р. М., Гімер П. Р. Математична модель рідинного скупчення в пониженій ділянці газопроводу. - C. 36-41.
 12. Геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування

 13. Васильєв Л. М., Васильєв Д. Л., Цепков К. В., Потапенко А. О. Удосконалення методу розрахунку розподілу контактних нормальних напружень при стисканні зразків гірських порід. - C. 42-47.
 14. Филимоненко М. Т., Кожевников А. О. Рух твердої фази у вертикальному переривчастому потоці рідини. - C. 47-53.
 15. Надутий В. П., Сухарєв В. В., Белюшин Д. В. Результати досліджень ударної взаємодії кускової гірської маси з футерованною робочою поверхнею машин. - C. 54-58.
 16. Бас К. М., Плахотнік В. В., Крівда В. В. Вплив профілю дороги та конструктивних параметрів автосамоскиду на показники руху. - C. 59-63.
 17. Проців В. В. , Зіборов К. А. Про формування кінематичних і динамічних параметрів вихідних ланок шахтних транспортних засобів у перехідному режимі руху. - C. 64-68.
 18. Ярошевич М. П., Силивонюк А. В. Про деякі особливості динаміки розбігу вібраційних машин з інерційними віброзбудниками, що самосинхронізуються. - C. 70-75.
 19. Екологічна безпека, охорона праці

 20. Піцик Ю. В., Шишацький А. Г. Дослідження параметрів обробки сипучих матеріалів поверхнево-активними речовинами для знепилення повітря. - C. 76-80.
 21. Колесник В. Є., Кулікова Д. В. Обгрунтування кількості перфорованих перегородок та місць їх розміщення в удосконаленому відстійнику шахтної води. - C. 81-89.
 22. Інформаційні технології, системний аналіз та керування

 23. Борщ Т. В. Нечіткий регулятор масової частки заліза в концентраті за сигналом магнітної індукції у робочій зоні сепаратора. - C. 90-94.
 24. Алексєєв О. М. Розрахунок великих мережевих моделей з параметричними елементами різного ступеня нелінійності. - C. 95-100.
 25. Економіка та управління

 26. Хома І. Б. Експрес-діагностування тенденцій стану економічної захищеності підприємства за показниками контролю інноваційної діяльності. - C. 101-106.
 27. Дичковський Р. О., Авдющенко А. С. , Фальштинський В. С., Саїк П. Б. До питання оцінки економічної ефективності роботи виймальної ділянки вугільної шахти. - C. 107-114.
 28. Подольчак Н. Ю., Гаврилюк В. Я. Споживчо-орієнтований метод ціноутворення в діяльності вищих навчальних закладів. - C. 115-121.
 29. Стеців С. Р. Формування концепції планування змін на підприємстві на засадах урахування інтересів зацікавлених груп. - C. 122-128.
 30. Мороз П. А. Аналіз суперечностей бюджетної та грошово-кредитної політик Європейського Союзу в подоланні наслідків сучасної кризи. - C. 129-134.
 31. Козик В. В., Петрушка Т. О., Ємельянов О. Ю. Обгрунтування економічної доцільності впровадження ресурсозберігаючих технологій як чинника економічного розвитку підприємств. - C. 134-140.
 32. Шуляр Р. В., Шуляр Н. В. Моделювання та прогнозування потреб фінансування систем забезпечення якості на промислових підприємствах. - C. 141-147.
2013
№ 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського