Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2018/23/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Родинський О. Г., Басиста К. І., Гузь Л. В. Нейрохімічні та поведінкові процеси в геронтогенезі за умов експериментальної гіперглікемії. - C. 4-13.
 4. Пославська О. В., Шпонька І. С. Плоскоклітинний рак невідомої первинної локалізації: ізольоване ураження лімфатичних вузлів шиї. - C. 13-20.
 5. Савченко О. А., Шпонька І. С. Аналіз рівня експресії панцитокератинів в епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників. - C. 21-25.
 6. Курята А. В., Мухаммад Мухаммад, Митрохина О. С. Изменения уровня галектина-3, β-2-микроглобулина, альбуминурии и продуктов конечного гликирования у больных с хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий под влиянием лечения. - C. 26-34.
 7. Ханюков О. О., Васильєва Л. І., Єгудіна Є. Д., Калашникова О. С. Сучасна тактика ведення пацієнтів з легеневою артеріальною гіпертензією, асоційованою із системними захворюваннями сполучної тканини. - C. 35-46.
 8. Маньковский Г. Б. Диагностика нарушений углеводного обмена у больных с ишемической болезнью сердца. - C. 46-52.
 9. Перцева Н. О., Хрустальова Л. О. Оцінка динаміки депресивних розладів у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від методу відновлення кровопостачання серця. - C. 53-60.
 10. Кріштафор Д. А., Клигуненко О. М. Порівняльна характеристика ліберального та рестриктивного типу поповнення крововтрати при політравмі. - C. 60-66.
 11. Кондратюк В. А. Паренхиматозно-стволовая посегментная эмболизация ветвей воротной вены как этап подготовки пациентов со злокачественными опухолями печени к хирургическому лечению. - C. 66-70.
 12. Литвин К. Ю. Діагностична значущість визначення основного білка мієліну в спинномозковій рідині при ВІЛ-асоційованих неврологічних захворюваннях. - C. 71-78.
 13. Зозуля І. С., Несукай В. Г. Клінічні варіанти транзиторного неврологічного дефіциту у хворих з остеохондрозом шийного відділу хребта. - C. 78-84.
 14. Россоха З. І., Кир’яченко С. П., Горовенко Н. Г. Порівняльна оцінка моделей генетичного ризику репродуктивних розладів, зумовлених поліморфізмом генів MTHFR, MTRR, MTR1. - C. 85-91.
 15. Банахевич Р. М., Акимова К. Б., Парієнко К. О. Профілактика ускладнень після хірургічного лікування цистоцеле. - C. 92-97.
 16. Грек Л. П. Патогенетичні аспекти терапії синдрому хронічного тазового болю в пацієнток з генітальним ендометріозом у поєднанні з "проліферативним синдромом" геніталій. - C. 97-103.
 17. Старостіна О. А. Визначення середніх значень кількості, периметра, площі CD34-позитивних судин та оцінка експресії VEGF у біоптатах шкіри пацієнтів із судинними формами розацеа. - C. 103-111.
 18. Мащенко И. С., Кучеренко Т. А. Клинико-патогенетическое обоснование использования вобензима в комплексном лечении генерализованного пародонтита. - C. 111-119.
 19. Шейко С. О., Колб Н. О. Оптимізація лікування хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ішемічною хворобою серця. - C. 119-125.
 20. Сорокина Е. Ю., Белых Л. С., Панин А. Н., Никитина Е. В., Коврижин И. А., Страх О. П. Оценка дисфункции желудочно-кишечного тракта при выборе эффективного метода нутритивной поддержки у больных с острым панкреатитом. - C. 125-130.
 21. Муслин В. П., Погорелов А. В. Мелдониум и нейропротекция. Теория, эксперимент и клиническая практика. - C. 131-137.
 22. Опря Є. В. Особливості клінічного оформлення шизофренії з коморбідними соматичними розладами. - C. 138-143.
 23. Safarova Sain Sattar The impact of metabolic changes in type 2 diabetes on bone turnover. - C. 143-147.
 24. Abdulaziz Abdullah Alqarni, Radhi Ghanem Alanazi, Anthony Morgan, Ahmed Saud Alharbi, Faisal Fahad Aljuaid, Abdulrahman Mohammed Aldawsari, Faisal Khaled Almugrin, Abdulaziz Nasser Alaskar, Yazeed Mohammed Aldhfyan, Abdullah Abdulrahman Alqeair Injuries Type and its Relation with Glasgow Coma Scale, Injury Severity Score and Blood Transfusion in Road Traffic Accident Victims. - C. 148-159.
2018
Т. 23
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського