Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2017/22/3<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Резніков О. Г., Фалюш О. А., Сачинська О. В., Носенко Н. Д., Полякова Л. І., Лимарєва А. А., Перчик І. Г. Експериментальна оцінка впливу наночастинок золота та діоксиду церію на нормальні та злоякісні клітини та тканини. - C. 4-11.
 4. Мамчур В. Й., Криворучко Т. М., Макаренко О. В. Порівняльний аналіз антипаркінсонічної дії гліцину сумісно з амантадином за умов змін нейросинаптичної передачі. - C. 11-16.
 5. Перцева Т. О., Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Крихтіна М. А. Клінічні, загальнозапальні, гемокоагуляційні та патологоанатомічні особливості хворих на середньотяжку та тяжку негоспітальну пневмонію за даними ретроспективного аналізу. - C. 17-24.
 6. Курята А. В., Забида A. A., Чвора Д. Л. Факторы риска, состояние кардиогемодинамики и функции почек у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда в анамнезе. - C. 25-32.
 7. Колесник Т. В., Косова Г. А. Особливості взаємозв'язку структурного стану брахіоцефальних артерій з характеристиками добового профілю артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу ІІ стадії середнього та похилого віку. - C. 32-40.
 8. Кутовой А. Б., Родинская Г. А., Балык Д. В. Малоинвазивные и эндовидеохирургические технологии в диагностике и лечении холедохолитиаза. - C. 41-45.
 9. Кутовой А. Б., Жмуренко Э. В., Куник Л. В. Диагностика инсиденталом надпочечниковых желез. - C. 46-51.
 10. Сірко А. Г., Дзяк Л. А., Балашова О. І., Бердова Т. Л., Донченко Г. М., Скляр Н. В., Шестакова Н. М., Романуха Д. М. Прогнозування результатів лікування низькодиференційованих гліом півкуль великого мозку. - C. 52-59.
 11. Криштафор А. А. Когнитивные функции в остром периоде политравмы и коррекция их нарушений с использованием тиоцетама. - C. 60-68.
 12. Бородуля В. Л., Гречка Е. М., Степахина М. Э., Дербина Е. А. Исследование эффективности оперативного лечения хронических дакриоциститов – эндоназальной дакриоцисториностомии. - C. 69-72.
 13. Назаренко К. В., Опімах С. Г., Полянська М. О. Оцінка функціональних тестів з визначення опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання. - C. 73-81.
 14. Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О., Литвин К. Ю., Губар І. О., Кушнєрова О. А. , Шевельова О. В. HLA DRB1 поліморфізм та ризик виникнення ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз. - C. 81-88.
 15. Карпенко А. В. Фактори ризику та особливості перебігу повторних бактеріальних ускладнень ГРВІ в дітей. - C. 88-93.
 16. Шинкаренко Т. В. Імуногістохімічна експресія проміжних філаментів у діагностиці дифузних гліом. - C. 93-98.
 17. Марюхніч Н. В., Клапчук В. В. Динаміка морфофункціональних показників фізичного стану дівчат середнього шкільного віку з ослабленим зором під впливом аеробних вправ при комплексній фізичній реабілітації. - C. 99-103.
 18. Єльцова Л. Б., Омельчук С. Т. Обгрунтування шляхів удосконалення анкетно-опитувального методу оцінки фактичного харчування населення. - C. 104-112.
 19. Шарапова О. М. Характеристика мікроциркуляторного русла яєчок щурів, опромінених електромагнітним полем і вживавших імуномодулятор. - C. 113-116.
 20. Ставніченко П. В., Антоненко А. М., Бардов В. Г. Прогнозування розвитку гострих отруєнь у сільскогосподарських робітників при використанні комбінованих препаратів на основі дифеноконазолу. - C. 116-121.
 21. Памяті вченого професор В.О. Кондратьєв. - C. 122-123.
2017
Т. 22
№ 3
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського