Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2017/22/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Апихтіна О. Л., Козлов К. П. Динаміка накопичення кадмію у внутрішніх органах щурів після тривалого введення хлориду кадмію та наночастинок сульфіду кадмію різного розміру. - C. 4-9.
 4. Родинський О. Г., Демченко О. М., Кондратьєва О. Ю., Голубка А. Ю., Ярошенко Д. С. Гальмівний механізм впливу тиреоїдних гормонів на когнітивні функції мозку. - C. 9-13 .
 5. Спіріна І. Д., Рокутов С. В., Феденко Є. С., Шорніков А. В., Холопченко О. Е. Особливості психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання дизайнерських наркотиків серед молодого населення та проблеми ранньої діагностики (огляд літератури). - C. 14-20.
 6. Чорна Ю. В. Актуальні підходи до організації навчального процесу. - C. 20-23.
 7. Перцева Т. О., Авраменко І. В. Особливості лабораторних показників перебігу тяжкої негоспітальної пневмонії у пацієнтів. - C. 24-31.
 8. Абатуров О. Є., Нікуліна А. А. Оцінка якості життя у підлітків з ожирінням, асоційованим з поліморфізмами гена лактази. - C. 31-36.
 9. Курята О. В., Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. Частота факторів ризику серцево-судинних захворювань та функціональний стан нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність з фібриляцією передсердь. - C. 36-43.
 10. Замковий А. Д., Тимченко А. С. Удосконалення системи забезпечення гемотрансфузійними препаратами Збройних Сил України. - C. 44-51.
 11. Лоскутов О. Є., Курята О. В., Черкасова Г. В. Вплив ожиріння на структуру остеоартрозу великих суглобів нижньої кінцівки. - C. 52-59.
 12. Возіанов С. О., Коваль Д. В., Руденко А. В., Желтовська Н. І. Механізм утворення оксалатних конкрементів за наявності уреазопродукуючих збудників у сечі (концепція). - C. 60-66.
 13. Кутовой А. Б., Косульников С. О., Завизион Е. Н., Степанский Д. А. Этапная изоляция брюшной полости при разлитом перитоните. - C. 66-71.
 14. Хмель О. С., Родіонова В. В. Варіабельність ритму серця у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом під впливом антігіпертензивної терапії. - C. 71-78.
 15. Cтепанський Д. О., Кременчуцький Г. М., Кошова І. П. Вивчення біологічної дії аутоштамів аерококів на моделях стафілококової інфекції. - C. 78-85.
 16. Ільченко С. І., Фіалковська А. О., Крамаренко Н. М., Макух Г. В. Роль поліморфізму генів I та II фази біотрансформації ксенобіотиків у розвитку рецидивуючого та хронічного бронхіту в підлітків-курців. - C. 85-90.
 17. Кривопустов О. С. Дослідження прогестерон індукованого блокуючого фактора при лікуванні жінок із загрозливим абортом з урахуванням поліморфізму гена рецептора прогестерону. - C. 91-95.
 18. Гударьян А. А., Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. Особенности лечения различных клинических вариантов генерализованного катарального гингивита. - C. 95-103.
 19. Гударьян А. А., Кузняк Н. Б., Дроник И. И. Клинико-лабораторная эффективность системной энзимотерапии у больных хроническим генерализованным пародонтитом, осложненным гнойными очагами в мягких тканях пародонта. - C. 104-110.
 20. Гударьян А. А., Струк В. И., Ватаманюк Н. В. Комплексное лечение генерализованного катарального гингивита с предвестниками раннего формирования деструктивных явлений в костных структурах пародонта. - C. 111-118.
 21. Stavnichenko P. V., Novohatska L. O., Antonenko A. M., Vavrinevych O. P. Stavnichenko P.V., Novohatska L.O., Antonenko A.M., Vavrinevych O.P. Assessment of ecotoxicological hazard and risk of groundwater contamination with different groups of pesticides. - C. 119-125.
 22. Гребняк М. П., Щудро С. А., Федорченко Р. А. Гігієно-дидактичні критерії адаптації до початкового етапу навчання у вищих навчальних закладах. - C. 126-132.
 23. Вежновець Т. А. Провідні чинники впливу на стан соціально-психологічного клімату в колективі медичних працівників. - C. 133-140.
 24. Писаренко Ю. Г. Він жив заради людей. До 180-річчя катеринославського земського лікаря В.Т. Скрильникова (1837–1898) (частина 2). - C. 141-151.
2017
Т. 22
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського