Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2017/22/1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Погорєлов О. В., Букреєва Ю. В., Гавва О. А., Пашковський В. І., Толубаєв О. М., Духовенко Е. К. Основні теоретичні, патофізіологічні та практичні аспекти нейропластичності. - C. 4-9.
 4. Подплєтня О. А., Хомяк Н. В., Соколова К. В., Кайдаш С. П., Хомяк О. В. Фітотерапевтичні лікарські засоби з нефропротекторною активністю (огляд). - C. 10-19.
 5. Білецька Е. М., Головкова Т. А., Антонова О. В. Досвід впровадження інноваційних засобів навчання при формуванні профілактичного мислення у студентів вищих навчальних медичних закладів. - C. 20-24.
 6. Лоскутов А. Е., Дегтярь А. В., Cтепанский Д. А. Сравнительная оценка антимикробной активности антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава. - C. 25-32.
 7. Щукіна О. С., Коваль О. А. Порівняльна характеристіка хворих з гострим коронарним синдромом за даними українських та європейських реєстрів 2009-2015 рр.. - C. 32-37.
 8. Егудина Е. Д., Синяченко О. В., Ханюков А. А., Суярко В. И., Такташов Г. С. Моделирование системного аутоиммунного ревматического заболевания у крыс, находящихся в неблагоприятных атмосферных условиях. - C. 38-43.
 9. Школьник В. М., Фесенко Г. Д., Соя О. В. Порівняльна характеристика стану екстра- та інтракраніальної гемодинаміки в пацієнтів з перенесеною черепно-мозковою травмою різного ступеня тяжкості. - C. 44-50.
 10. Сакович В. Н., Гречка Е. М., Степахина М. Э., Дербина Е. А., Гузенко Н. В. Введение лекарственных препаратов в субтеноновое пространство глаза в лечении передней ишемической нейропатии. - C. 50-54.
 11. Мунтян С. О., Носов А. Ю., Гетман В. В., Балаш К. П., Черняк С. П., Кругляк Н. Л. Динаміка показників ультразвукових, мікробіологічних і цитологічних досліджень у лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку. - C. 55-60.
 12. Савенков Ю. Ф., Кошак Ю. Ф., Мальцев І. О., Корпусенко І. В., Бакулін П. Є. Гістоморфологічні особливості поєднаних форм туберкульозу та раку легень. - C. 61-68.
 13. Разумний Р. В., Спіріна І. Д. Особливості психічного статусу хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену з хронічною патологією гепатобіліарної системи невірусного ґенезу. - C. 68-75.
 14. Степанченко К. А. Мышечная дисфункция при головной боли напряжения у подростков и методы её коррекции. - C. 76-80.
 15. Дронова В. Л., Корниенко С. М. Клинико-анамнестические особенности и качество жизни женщин с патологией эндометрия на фоне миомы матки. - C. 81-88.
 16. Мамчур В. И., Носивец Д. С., Налетов С. В., Паламарчук В. И., Гурьянов В. Г., Оголь А. Ж. Оценка клинической эффективности комбинированного болеутоляющего средства "Фаниган" при симптоматическом лечении пациентов с болевым синдромом различного генеза. - C. 89-96.
 17. Турос О. І., Петросян А. А., Давиденко Г. М. Оцінка соціальних втрат здоров’я населення, зумовлених промисловим забрудненням атмосферного повітря викидами зважених часток (ЗЧ10). - C. 97-102.
 18. Альохіна Т. А., Туркіна В. А., Грушка О. І. Дослідження ембріотоксичної дії дезлоратадину на організм лабораторних тварин при інтраназальному шляху надходження. - C. 102-106.
 19. Щудро С. А. Соціально-економічний статус й антисоціальна поведінка дітей та підлітків. - C. 106-111.
 20. Яськів Г. І. Первинна токсикологічна оцінка нітроксоліну на лабораторних тваринах. - C. 111-114.
 21. Усенко Л. В., Канюка Г. С., Оленюк Д. В., Усенко А. А., Силкина Ю. В. Влияние занятий в познавательно-оздоровительном университете для людей пожилого возраста на сохранение когнитивных функций. - C. 115-123.
 22. Пам’ятні дати. Міністр-реформатор охорони здоров’я України, вчений, хірург. До 100-річчя від дня народження видатного організатора охорони здоров’я, державного діяча, хірурга, вченого, член-кореспондента НАН і АМН України, Заслуженого діяча науки України, лауреата Державної премії України, премії ім. акад. О. О. Богомольця НАН України, завідувача кафедри хірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора медичних наук, професора В. Д. Братуся. - C. 124-129.
 23. Писаренко Ю. Г. Він жив заради людей. До 180-річчя катеринославського земського лікаря В. Т. Скрильникова (1837–1898) (частина 1). - C. 130-140.
 24. Semenova L. S. Importance of studying I. V. Leshko-Popel’s activities for the moral education of medical students. - C. 141-146.
 25. Козлова Ю. В., Довгаль М. А., Колдунов В. В., Клопоцький Г. А., Худяков О. Є., Хмель С. І., Бібікова В. М., Трясак Н. С., Анісімова О. В. Історичний нарис кафедри патологічної фізіології Дніпропетровської медичної академії. - C. 146-151.
 26. Шевченко О. А. Рецензія на монографію доктора медичних наук, професора Прокопова В. О. "Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти", за редакцією д. мед. н., академіка НАМН України А. М. Сердюка. – К.: ВСВ "Медицина", 2016. – 400 с.. - C. 152-153.
2017
Т. 22
№ 1
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського