Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2016/21/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Георгій Вікторович Дзяк – велич постаті та життя. - C. 5-7.
 4. Десятерик В. І., Мамчур Д. В., Котов О. В., Дронов С. М., Жилюк В. І. Кореляція окремих біохімічних показників функціонального стану печінки за умов експериментальної механічної жовтяниці та курсового введення L-лізину есцинату та глутаргіну. - C. 8-15.
 5. Брейдак О. А. Експериментальна оцінка гонадотоксичної дії діазоліну. - C. 15-18.
 6. Подплетня О. А., Потапова Т. М. Біль у горлі: самолікування або кваліфікована допомога сімейного лікаря?. - C. 18-22.
 7. Кульбашна Я. А., Гудар’ян О. О., Никонов В. В., Ідашкіна Н. Г. Ідентифікація спеціальних компетентностей магістра в галузі стоматології: проект. - C. 23-27.
 8. Завгородній І. В., Бачинський Р. О., Перцев Д. П., Літовченко О. Л., Горголь Н. І. Сполучена дія хімічних та фізичних чинників на репродуктивну систему щурів в умовах холодового стресу. - C. 28-32.
 9. Андрюшкова Н. Г., Турчина Н. С., Долінчук Л. В., Понятовський В. А., Мельник В. В., Широбоков В. П., Трепет Л. М. Геном ентеровірусів у сироватці крові хворих на гостре порушення мозкового кровообігу. - C. 33-38.
 10. Спиридонова Е. В., Ковалёв Е. В. Факторы риска перинатальной и акушерской патологии в зависимости от цитокинового и оксидативного статуса беременной. - C. 39-44.
 11. Юрьева Л. Н., Шустерман Т. И., Леонов С. Ф., Варшавский Я. С. Катамнез случая органического галлюциноза при макроаденоме гипофиза. - C. 45-49.
 12. Сакович В. Н., Сердюк В. Н., Клопоцкая Н. Г., Тарнопольская И. Н. Эффективность дренирования слезного мешка при дакриоцистоцеле у новорожденных. - C. 49-53.
 13. Філіппова О. Ю. Взаємозв'язки між неалкогольним стеатозом печінки, антропометричними показниками та порушеннями у процесах перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту у хворих з ознаками ожиріння. - C. 54-62.
 14. Калиш Ю. И., Аметов Л. З., Шаюсупов А. Р., Йигиталиев С. Х., Кабулов М. К. Хроническая парапротезная инфекция после аллогерниопластики. - C. 62-66.
 15. Cтепанский Д. А., Кременчуцкий Г. Н., Кошевая И. П., Величко О. О. Гомо - і гетероадгезивна активність аутосимбіонтних штамів Aerococcus Viridans. - C. 67-71.
 16. Шинкаренко Т. В., Шпонька І. С. Аналіз p53-імунореактивності в астроцитарних пухлинах головного мозку. - C. 72-77.
 17. Мащенко И. С., Кузняк Н. Б., Шостенко А. А. Тактика этапного лечения обострившегося хронического генерализованного катарального гингивита. - C. 78-84.
 18. Гударьян А. А., Дробязго М. Г., Шамрай А. Н. Особенности непосредственной имплантации при наличии хронических очагов одонтогенной инфекции. - C. 84-91.
 19. Мащенко И. С., Струк В. И., Ватаманюк Н. В. Микробиологические и иммунологические критерии диагностики начальной степени генерализованного пародонтита на стадии дорентгенологического проявления. - C. 91-97.
 20. Гударьян А. А., Кузняк Н. Б., Дроник И. И. Клинические, микробиологические, иммунологические и метаболические особенности возникновения гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом. - C. 98-105.
 21. Яковенко Л. М., Єфименко В. П., Макаревич А. Ю., Ковтун Т. О. Травми тимчасових і постійних зубів у дітей (діагностичні заходи, лікувальна тактика). - C. 106-115.
 22. Федоренко В. І., Риза Л. В., Козак Л. П., Кіцула Л. М. Динаміка фізичного розвитку молодших школярів м. Львова. - C. 116-122.
 23. Білецька Е. М., Онул Н. М., Калінічева В. В. Порівняльна оцінка біопротекторної дії цинку в органічній та неорганічній формі на остеотропність свинцю в експериментальних умовах. - C. 123-129.
 24. Зінченко Т. І., Пельо І. М., Омельчук С. Т., Вавріневич О. П. Гігієнічна оцінка професійного ризику працівників при застосуванні пестицидів та бакових сумішей у системі хімічного захисту полуниці. - C. 130-135.
 25. Коршун М. М., Руда Т. В., Благая А. В., Антоненко А. М. Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового інсектициду піметрозину. - C. 136-145.
 26. Панчук О. Ю., Сергета І. В. Гігієнічні основи професіографічної оцінки стоматологічних спеціальностей та перспективи її використання у практиці сучасної профілактичної медицини. - C. 146-150.
 27. Крамаренко Н. М., Іванусь С. Г. Особливості фізичного розвитку дітей міста Дніпра, хворих на муковісцидоз. - C. 150-156.
 28. Щудро С. А. Захворюваність дітей в Україні: підходи до аналізу та прогнозування. - C. 157-163.
 29. Чекан М. К., Лоскутова Т. O., Фомичова О. В. Клінічний випадок виразкової хвороби дванадцятипалої кишки з перфорацією у породіллі після планового кесаревого розтину. - C. 164-168.
 30. Професор Микола Михайлович Паранько (до 85-річчя від дня народження). - C. 169-171.
 31. Мокія-Сербіна Світлана Олексіївна. - C. 172-173.
 32. Семенова Л. С., Николаева Е. В. Значение научного наследия Ильи Ильича Мечникова для развития медицины. - C. 174-176.
 33. Савина Р. В. Из истории профилактической медицины. - C. 177-179.
 34. Вінніков А. І. Рецензія на підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія". Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.:іл., та його видання російською мовою "Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. – 2015 г.". - C. 180-182.
 35. Сягайло Петро Трохимович. Пам’яті талановитого вченого присвячується (до 80-ти річчя від дня народження). - C. 183-184.
2016
Т. 21
№ 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського