Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2014/19/4<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Сапегин В. И., Сапегин И. Д., Ильченко Ф. H. Влияние L-лизина эсцината, тиотриазолина, гордокса и мидокалма на кислотно-основное состояние и ограниченный протеолиз в кишечной венозной крови в условиях моделирования интраабдоминальной гипертензии. - C. 4-12.
 5. Демченко О. М. Віковий аспект адаптивної реакції центральної нервової системи за умов емоційно-больового стану. - C. 12-17.
 6. Клінічна медицина

 7. Перцева Т. О., Лихолат О. А., Гуржій О. В. Діагностика порушень мукоциліарного кліренсу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень шляхом визначення вмісту молекул середньої маси мокротиння. - C. 18-24.
 8. Колесник Э. Л. Упруго-эластические свойства сосудистой стенки у больных артериальной гипертензией в молодом возрасте. - C. 25-33.
 9. Гашинова К. Ю. Загострення ХОЗЛ: антропометричні характеристики хворих та частота госпіталізацій. - C. 33-39.
 10. Погорєлов О. В. Критерії діагностики стану морфологічно розподілених стовбурових регуляторних структур при цереброваскулярних захворюваннях. - C. 40-42.
 11. Дудка Т. В., Хухліна О. С. Ефективність рофлуміласту, урсодезоксихолієвої кислоти та нуклеїнату у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супровідним хронічним некаменевим холециститом. - C. 43-49.
 12. Снисарь В. И., Скляр В. В., Лисивец В. И. Периоперационное состояние показателей гемодинамики у детей с приобретенной гидроцефалией. - C. 50-57.
 13. Анчева І. А. Морфологічні та імуногістохімічні особливості плаценти при її дисфункції у жінок з анемією вагітних. - C. 57-66.
 14. Дитятковская Е. М. Динамика уровня гистамина у больных хронической крапивницей под влиянием различных методов лечения. - C. 66-70.
 15. Погорєлов О. В. Особливості клініки та діагностики астенічних станів при цереброваскулярних захворюваннях. - C. 70-73.
 16. Осовська Н. Ю. Взаємозв’язок аневризми висхідного відділу аорти із синдромом сполучнотканинної дисплазії. - C. 73-83.
 17. Крижановський Д. Г., Марченко Н. А., Фрейвальд В. А. Визначення медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів у хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз з розширеною резистентністю залежно від випадку захворювання. - C. 84-89.
 18. Перцева Н. О. Динаміка ендотеліальної дисфункції, нефропатичних і дисліпідемічних розладів у хворих з недостатньою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ для корекції артеріальної гіпертензії. - C. 89-97.
 19. Чернокур А. А. Хирургическое лечение стенозов гортани с применением полупроводникового лазера. - C. 97-102.
 20. Курята А. В., Гречаник М. М. Взаимосвязь липидного спектра крови, уровня системного воспаления и массы тела у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени и их динамика в условиях вторичной профилактики. - C. 103-111.
 21. Сіренко О. Ю. Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією залежно від маси тіла. - C. 112-120.
 22. Корпусенко И. В. Этапное коллапсохирургическое лечение больных с двусторонним деструктивным туберкулезом легких. - C. 120-127.
 23. Дроник И. И. Роль свободнорадикального окисления в возникновении гнойного процесса в пародонте у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести. - C. 127-130.
 24. Ватаманюк Н. В. Особенности микробного пейзажа у больных генерализованным пародонтитом на доклинико-рентгенологической стадии его развития. - C. 131-135.
 25. Гударьян А. А., Шандыба С. И. Выбор остеопластических материалов для костной регенерации при лечении генерализованного пародонтита у больных сахарным диабетом 2 типа. - C. 135-140.
 26. Шостенко А. А. Особенности микробиоценоза десневых тканей и местного иммунитета у больных с хроническим и обострившимся течением генерализованного катарального гингивита. - C. 141-145.
 27. Абатуров О. Є., Степанова Ю. Ю., Герасименко О. М. Особливості перебігу ротавірусної інфекції у дітей з різними генотипами гена лактази. - C. 146-153.
 28. Профілактична медицина

 29. Шидловська Т. А., Петрук Л. Г. Співвідношення показників суб’єктивної аудіометрії у хворих на акутравму та робітників "шумових” виробництв. - C. 154-158.
 30. Щудро С. А. Здоров’явизначаюча технологія як взаємодія підлітків, сім’ї, школи та навколишнього середовища. - C. 159-164.
 31. Соціальна медицина

 32. Лехан В. М., Крячкова Л. В., Канюка Г. С. Вивчення психологічних основ формування лідерських компетенцій керівників закладів охорони здоров’я. - C. 165-169.
 33. Капустинська О. А. Особливості формування патології системи кровообігу евакуйованого населення, яке зазнало впливу іонізуючого опромінення на щитоподібну залозу, у постчорнобильський період. - C. 169-177.
2014
Т. 19
№ 4
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського