Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  O  P  R  S  T  U  V  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікаційПошуковий запит: (<.>I=Ж15785/2013/18/2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

 
Медичні перспективи
: наук. журн..- Дніпро

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Теоретична медицина

 4. Іванов А. В. Профілактика порушень поведінкових реакцій щурів при застосуванні ноотропів з вальпроатом натрію. - C. 4-8.
 5. Волощук Н. І. Вплив рівня тестостерону у самців щурів на гастротоксичну дію нестероїдних протизапальних засобів. - C. 9-16.
 6. Клінічна медицина

 7. Дзяк Г. В., Васильєва Л. І., Сапожниченко Л. В., Калашникова O. С., Аносова Н. П., Мелещик Л. В. Діастолічна функція лівого шлуночка та рівень N кінцевого промозкового натрійуретичного пептиду у хворих на фібриляцію передсердь. - C. 17-25.
 8. Перцева Т. О., Бєлослудцева К. О. Індивідуалізація антибактеріальної терапії тяжкої негоспітальної пневмонії з урахуванням системного запалення та імунного статусу. - C. 25-31.
 9. Перцева Н. О., Турлюн Т. С. Вплив лозартану на ультраструктурну морфологію формених елементів крові у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію. - C. 31-40.
 10. Калашникова О. С. Серцево-судинний ризик у пацієнтів з неклапанною персистуючою фібриляцією передсердь. - C. 40-45.
 11. Скоромная А. С., Хомич А. В., Романенко С. В., Коваль Е. А. Эффективность гиполипидемической терапии и характер течения ИБС после стентирования коронарных артерий. - C. 46-54.
 12. Зорін М. М. Пункційна лазерна мікродискектомія в лікуванні великих гриж поперекового відділу хребта. - C. 54-60.
 13. Кресюн В. Й., Філюк В. В., Антоненко П. Б., Рогач К. К., Даниленко Ю. М., Мозолевич Г.В. Генотип цитохрому -450 2C9 у хворих на туберкульоз. - C. 61-66.
 14. Костюкевич О. М. Визначення рівня ендогенного еритропоетину сироватки для диференційної діагностики справжньої поліцитемії та симптоматичних еритроцитозів. - C. 66-73.
 15. Безсмертний Ю. О. Мутація промотора гена синтази оксиду азоту eNOS Т786С у хворих з хибними суглобами довгих кісток: зв´язок з рівнем ліпідів та ендотеліальною функцією судин. - C. 73-78.
 16. Вишніченко С. І. Показники невротизації та стан психічної дезадаптації у працівників органів внутрішніх справ. - C. 79-84.
 17. Потапов В. О., Донська Ю. В., Івах І. В., Галицька Н. Г., Медведєв М. В. Епідеміологічні особливості поєднаних гіперпроліферативних процесів жіночої репродуктивної системи. - C. 84-87.
 18. Банахевич Р. М. Можливості використання магнітно-резонансної томографії в обстеженні пацієнток з рецидивним генітальним пролапсом. - C. 88-91.
 19. Колесник К. О., Деньга О. В., Макаренко О. А. Оцінка ефективності застосування препаратів "Ехінацея композитум С" і "Терафлекс" при ортодонтичному переміщенні зубів на тлі експериментального зобу. - C. 92-100.
 20. Альберт Є. Л., Лиско О. І. Математичне моделювання напружно-деформованих станів зубів нижньої щелепи при використанні комбінованої знімної шини-протеза. - C. 100-104.
 21. Бушма Н. В., Косенко К. Н., Деньга О. В. Распространённость и интенсивность основных стоматологических заболеваний у детей г. Симферополя. - C. 104-107.
 22. Деньга О. В., Шумилина Е. С. Профилактика и лечение поражений СОПР, обусловленных химиотерапевтическим лечением, у больных раком молочной железы. - C. 108-113.
 23. Профілактична медицина

 24. Білецька Е. М., Чекман І. С., Онул Н. М., Каплуненко В. Г., Стусь В. П. Біопротекторна дія цинку в макро- і наноаквахелатній формі на ембріогенез щурів за умови свинцевої інтоксикації. - C. 114-119.
 25. Щудро С. А. Методологічні підходи до оцінки здоров’я підлітків. - C. 120-127.
 26. Соціальна медицина

 27. Гінзбург В. Г., Лехан В. М., Ламза О. Є. Нормативи навантаження на лікарів стаціонарних відділень офтальмологічного профілю лікарень інтенсивного лікування, виходячи з обсягів виконуваної роботи. - C. 128-133.
2013
Т. 18
№ 2
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського